Κατάλογος Προσωπικού

ΣΤΕΛΛΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

ACHILLEOS STELLA
+357 22892104
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Ηλιάδης, 216
Κλήμεντος 9
Πτυχιακές σπουδές στο University of Bristol (BA in English with Greek Literature, 1997) και μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Reading (MA in the English Renaissance: Politics, Patronage and Literature, 1998). Διδακτορικό στην Αγγλική Φιλολογία στο University of Reading, 2002. Έχει προηγουμένως διδάξει στο Τμήμα Αγγλικής και Αμερικανικής Φιλολογίας του University of Reading (2001), στο Frederick Institute of Technology (2002-04), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Επισκέπτρια Λέκτορας (2004-06) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2006-08).
 
Για πλήρες βιογραφικό σημείωμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Αγγλική λογοτεχνία και πολιτισμός της πρώιμης νεωτερικής περιόδου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την αντίστοιχη Αγγλική σελίδα.
ΒΙΒΛΙΑ:
 
Reading Texts on Sovereignty, ed. Stella Achilleos and Antonis Balasopoulos, Textual Moments in the History of Political Thought Series, Series Editors: J. C. Davis and John Morrow (London: Bloomsbury, 2021).
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ:
 
“Shakespeare on Sovereignty, Indivisibility, and Popular Consent,” in Reading Texts on Sovereignty: Moments in the History of Political Thought, ed. Stella Achilleos and Antonis Balasopoulos, Textual Moments in the History of Political Thought Series, Series Editors: J. C. Davis and John Morrow (London: Bloomsbury, 2021).

“Introduction,” with Antonis Balasopoulos, in Reading Texts on Sovereignty: Moments in the History of Political Thought, Textual Moments in the History of Political Thought Series, Series Editors: J. C. Davis and John Morrow (Bloomsbury; forthcoming 2021).

“O Mundo Ardente (1666) [The Blazing World], Margaret Cavendish (1623-1673),” in E Se? … Narrativas Especulativas Sobre Alimentação e Sociedade: uma Antologia (And if? … Speculative Narratives on Food and Society: an Anthology), ed. Fátima Vieira, Maria Luísa Malato, Iolanda Ramos, Jorge Bastos da Silva, and Marinela Freitas (Porto: University of Porto Press, 2019), pp. 79-80.
 
"Sovereignty, Social Contract, and the State of Nature in Shakespeare's King Lear," The Routledge Companion to Shakespeare and Philosophy, ed. Craig Bourne and Emily Caddick Bourne, Routledge Philosophy Companions (London: Routledge, 2018), pp. 267-278.
 
"Violence, Old Age, and Utopia: Geronticide in Middleton, Rowley, and Heywood's The Old Law," "Autumnal Faces": Old Age in British and Irish Dramatic Narratives, ed. Katarzyna Bronk (London: Peter Lang, 2017), pp. 109-134.
 
"Shakespeare's Othello and Plutarch's 'How to Tell a Flatterer from a Friend'," The Routledge Research Companion to Shakespeare and Classical Literature, ed. Nick Moschovakis and Sean Keilen (London: Routledge, 2017), pp. 271-272.
 
"'In our remove be thou at full ourself': the Measures of Friendship in Shakespeare's Measure for Measure," Lectures de Mesure pour Mesure de William Shakespeare (Critical Readings of William Shakespeare's Measure for Measure), ed. Delphine Lemonnier-Texier and Guillaume Winter (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2012), 103-118.
 
'''Ile bring thee Herrick to Anacreon:'Robert Herrick's Anacreontics and the Politics of Conviviality in Hesperides," 'Lords of Wine and Oil': Community and Conviviality in Robert Herrick, ed. Tom Cain and Ruth Connolly (Oxford: Oxford University Press, 2011), 191-219.
 
"Age and Ageing in Volpone," Volpone: A Critical Guide, ed. Matthew Steggle, Continuum Renaissance Drama (London: Continuum, 2011), 144-167.
 
"Friendship and Good Counsel: The Discourses of Friendship and Parrhesia in Francis Bacon's 'The Essayes or Counsels, Civill and Morall'," Friendship in the Middle Ages and Early Modern Age: Explorations of a Fundamental Ethical Discourse, ed. Albrecht Classen and Marilyn Sandidge, Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture 6 (Berlin and New York: Walter de Gruyter, 2010), 643-674.
 
"Youth, Old Age, and Male Self-fashioning: the Appropriation of the Anacreontic Figure of the Old Man by Jonson and his ‘Sons’," Growing Old in Early Modern Europe: Cultural Representations, ed. Erin Campbell (Aldershot: Ashgate, 2006), 39-53.
 
"The Anacreontea and a Tradition of Refined Male Sociability," A Pleasing Sinne: Drink and Conviviality in Seventeenth-Century England, ed. Adam Smyth (Cambridge: D. S. Brewer, 2004), 21-35.
 
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ:
 
“(Im)perfect Friendship and the Metaphor of Grafting in Shakespeare,” Special Issue: Profane Shakespeare: Perfection, Pollution, and the Truth of Performance, ed. by Anne-Marie Miller-Blaise, Karen Britland and Line Cottegnies, Etudes Epistémè 33 (2018).
 
"The View from Here - At the Crossroads Between East and West: Teaching English Literature in Cyprus," English: The Journal of the English Association 66.254 (September 2017): 204-207.
 
"Symbolic Consumption and the Rebellious Belly: Demystifying Hunger in Caroline Poetry," Yearbook of English Studies: Special Issue on Caroline Literature, ed. by Rory Loughnane, Andrew Power, and Peter Sillitoe, 44 (2014): 174-195.
 
"'Drinking and Good Fellowship': Alehouse Communities and the Anxiety of Social Dislocation in Broadside Ballads of the 1620s and 1630s," Early Modern Literary Studies: Special Issue on Companionship and Communities, ed. by Bronwen Price and Paraic Finnerty (2014). 
 
"The Anacreontic and the Growth of Sociability in Early Modern England," Appositions: Studies in Renaissance / Early Modern Literature and Culture 1 (2008): Genres & Cultures.
 
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ:
 
"Thomas Hobbes," Encyclopedia of Renaissance Philosophy, ed. Marco Sgarbi (Sringer; forthcoming).
 
"Jean Bodin," Encyclopedia of Renaissance Philosophy, ed. Marco Sgarbi (Springer, 2017).
 
"Volpone," The Literary Encyclopedia, gen. ed. Robert Clark (2 February 2014).
 
"Anacreontic Poetry," gen. ed. Robert Clark,The Literary Encyclopedia (12 July 2008).