Κατάλογος Προσωπικού

ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ

STELIOS TIMOTHEOU
(+357) 22 892239
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Green Park, 401
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
Ο Στέλιος Τιμοθέου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και ακαδημαϊκό μέλος του Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2005) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και τίτλους M.Sc. (2006) και Ph.D. (2010) από το Τμήμα Electrical and Electronic Engineering του Imperial College London.
 
Η έρευνα του εστιάζεται στην κατανόηση καταστάσεων και τη λήψη αποφάσεων για την βελτίωση της αποδοτικότητας, της ευρωστίας και της αξιοπιστίας πολύπλοκων συστημάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσει προσαρμοστικούς, κατανεμημένους και συνεργατικούς αλγορίθμους πραγματικού χρόνου χρησιμοποιώντας θεωρητικά εργαλεία από την μαθηματική βελτιστοποίηση, την μηχανική μάθηση, την στατιστική επεξεργασία δεδομένων και την υπολογιστική νοημοσύνη. Η κύρια περιοχή εφαρμογής της έρευνάς του είναι τα Συστήματα Κρίσιμων Υποδομών με έμφαση στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, στις Ασύρματες Επικοινωνίες, στα Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού και στη Διαχείριση Καταστροφών.
 
Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει χρηματοδοτηθεί από διάφορα ερευνητικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου και του εγνωσμένου κύρους ‘European Research Council (ERC) Consolidator Grant’ (ERC-2022-COG) / PE7 (Systems and Communications Engineering), για το έργο του με τίτλο "Real-Time Urban Mobility Management via Intelligent UAV-based Sensing" (URANUS). Έλαβε το ‘Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής’ στην κατηγορία «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική», από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (2017).
Βελτιστοποίηση, Μηχανική Μάθηση, Διάγνωση Σφαλμάτων, Παρακολούθηση και Έλεγχος, Συστήματα Κρίσιμων Υποδομών, Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, Συνδεδεμένα και Αυτοματοποιημένα Οχήματα, Συστήμα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα Ασύρματων Επικοινωνιών, Ευφυή Συστήματα Νερού.
  • A. Hadjigeorgiou, and S. Timotheou, “Real-time optimization of fuel-consumption and travel-time of CAVs for cooperative intersection crossing,” IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, vol. 8, no. 1, pp. 313-329, 2023.
  • C. Menelaou, S. Timotheou, P. Kolios and C. G. Panayiotou, “Joint route guidance and demand management for real-time control of multi-regional traffic networks,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 13, no. 7, pp. 8302-8315, 2022. 
  • L. Tziovani, L. Hadjidemetriou, C. Charalampous, M. Tziakouri, S. Timotheou and E. Kyriakides, “Energy Management and Control of a Flywheel Storage System for Peak Shaving Applications”, IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 12, no. 5, pp. 4195-4207, 2021.
  • S. Vrachimis, S. Timotheou, D. Eliades and M. Polycarpou, “Leakage Detection and Localization in Water Distribution Systems: A Model Invalidation Approach,” Control Engineering Practice, vol. 110, pp. 104755-1–13, 2021.
  • D. Stavrou, S. Timotheou, C. G. Panayiotou, and M. M. Polycarpou, “Optimizing container loading with autonomous robots,” IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 15, no. 2, pp. 717--731, 2018.
  • C. Menelaou, P. Kolios, S. Timotheou, C. G. Panayiotou, and M. Polycarpou, “Controlling road congestion via a low-complexity route reservation approach,” Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 81, pp. 118--136, 2017.
  • A. Kyriacou, S. Timotheou, M. P. Michaelides, C. Panayiotou, and M. Polycarpou, “Partitioning of intelligent buildings for distributed contaminant detection and isolation,” IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, vol. 1, no. 2, pp. 72--86, 2017.
  • S. Timotheou and I. Krikidis, “Fairness for non-orthogonal multiple access in 5G systems,” IEEE Signal Processing Letters, vol. 22, no. 10, pp. 1647--1651, 2015.
  • S. Timotheou, C. G. Panayiotou, and M. M. Polycarpou, “Distributed traffic signal control using the cell transmission model via the alternating direction method of multipliers,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 16, no. 2, pp. 919--933, 2015.
  • I. Krikidis, S. Timotheou, S. Nikolaou, G. Zheng, D. W. K. Ng, and R. Schober, “Simultaneous wireless information and power transfer in modern communication systems,” IEEE Communications Magazine, vol. 52, no. 11, pp. 104--110, 2014.