Κατάλογος Προσωπικού

Σταυρούλα Φιλίππου

PHILIPPOU STAVROULA
22892986
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Crosspoint, 507
Λεωφ. Καλλιπόλεως 40
Η Σταυρούλα Φιλίππου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία) στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. Είναι κάτοχος πρώτου πτυχίου στις Επιστήμες της Αγωγής-Δημοτική Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Κύπρου), μεταπτυχιακού τίτλου σε Curriculum Studies (Πανεπιστήμιο του Sydney, Αυστραλία) και διδακτορικού με ειδίκευση σε Curriculum and Instruction (Πανεπιστήμιο του Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο). Έχει εργαστεί σε ποικιλία εκπαιδευτικών πλαισίων, ενώ η έρευνά της έχει χρηματοδοτηθεί από τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς κι έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή και τοπικά περιοδικά και βιβλία. 
Ανάπτυξη Προγραμμάτων, Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας, Σπουδές Προγραμμάτων ως πεδίο, Γενεαλογίες, τοπολογίες και μεταφράσεις στη θεωρητική, ιστορική και κοινωνιολογική μελέτη ΑΠ και διδασκαλίας, Διακυβέρνηση εκπαιδευτικών και αλλαγή ΑΠ, Δια-εθνικές πολιτικές στα ΑΠ, Ανάπτυξη ΑΠ ως πραγμάτωση και παιδαγωγική, ΑΠ εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, Αυτοβιογραφία, ιστορίες ζωής εκπαιδευτικών και συγκρότηση εκπαιδευτικού επαγγελματισμού, Επιστημολογική γνώση και πειθαρχία στις Κοινωνικές Σπουδές.
 
Επιμέλεια Βιβλίων

Priestley, M., Alvunger, D., Philippou, S., & Soini, T. (Eds.) (2021). Curriculum making in Europe: policy and practice within and across diverse contexts. UK: Emerald Publishing. ISBN: 978-1-83867-738-1

Ioannidou-Koutselini, M., Philippou, S. & Klerides, L. (Eds & Transl.) (2019). Greek Edition of Ivor Goodson’s The Politics of Curriculum and Investigating the Teacher’s Life and Work [H Πολιτική του Αναλυτικού Προγράμματος & της Εκπαίδευσης, Διερευνώντας τη ζωή και το έργο των εκπαιδευτικών]. Athens: Gutenberg. ISBN 978-960-01-2022-6
 
Philippou, S. (Ed.) (2012). “Europe” turned local-the local turned European? Constructions of “Europe” in social studies curricula across Europe. Munster: LIT-Verlag. [Book Series: Europa lernen. Perspektiven fur eine Didaktik europaischer Kulturstudien; Learning Europe – Perspectives of a didactics/methodology of European Cultural Studies, vol. 2] ISBN 3-643-90258-0
 
Κεφάλαια σε Βιβλία

Priestley, M., Alvunger, D., Hizli Alkan, S., Philippou, S. & Soini, T. (2024). Understanding Curriculum Making by teachers: implications for policy as text and as practice. In D. Wyse, V. Baumfield, N. Mockler & M. Reardon (Eds.), The BERA SAGE International Handbook of Research-Informed Education Practice and Policy. Sage.

Philippou, S. & Kontovourki, S. (2024). Historicizing Teacher Education Curricula in the Middle-Ground: a study of four cohorts of elementary teachers’ life hi/stories in the Republic of Cyprus (late 1970s-2010s). In P.P. Tryfonas & S. Jagger (Eds.), International Handbook of Curriculum Theory and Research (pp. 565-586). Springer International Handbooks of Education. Springer, Cham.https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-031-21155-3_14

Priestley, M., Alvunger, D., Philippou, S., & Soini, T. (2023). Curriculum making and teacher agency. In Robert Tierney, Fazal Rizvi, Kadriye Ercikan and Graham Smith (Eds.), International Encyclopaedia of Education, 4th Edition, Volume 3, Theme: Knowledge and Curriculum Thinking (Edited by Ninni Wahlström & Berit Karseth). Elsevier.

Maroulleti, R., Philippou, S. & Kontovourki, S. (2021). Καθ-οδηγώντας τους/τις Εκπαιδευτικούς: ανάλυση λόγου για διερεύνηση του επαγγελματισμού στις «Οδηγίες Σχολικής Χρονιάς» (2004-2018) στην Κύπρο. [Guiding teachers: Discourse analysis for the examination of professionalism in the “School Year Guidelines” (2004-2018) in Cyprus]. In Th. Thanos & A. Kyrides, (Eds.), Education and Society in Greece. Athens: Gutenberg Publications.

Sakka, A. & Philippou, S. (2021). Διαμορφώνοντας το χαρακτήρα των ενήλικων κρατουμένων της Κεντρικής Φυλακής στην Κύπρο 1946-1955: Ζητήματα διακυβέρνησης κατά τη μετάβαση από θρησκευτική σε κοσμική εκπαίδευση [Shaping the character of the adult prisoners in the Cyprus Central Prison 1946-1955: Questions of governance during the transition from religious to secular education]. In C. Zagkos & Th. Thanos (Eds.), Society-Politics and Education, Sociology of Education and Education Policy: Research Trends (pp. 237-252). Athens: Pedio Publishers.

Kontovourki, S., & Philippou, E. (2021). Storying the teaching profession ‘from below’ and amidst change: A study of four cohorts of elementary teachers’ life histories in the Republic of Cyprus. In University of Cyprus Research Committee (Ed.), Honorary edited volume for the 20-year anniversary of the A.G. Leventis Foundation (pp. 193-212). Nicosia, Cyprus: University of Cyprus.

Priestley, M., Philippou, S., Alvunger, D., & Soini, T. (2021). Curriculum making: a conceptual framing. In Priestley, M., Alvunger, D., Philippou, S., & Soini, T. (Eds.) Curriculum making in Europe: policy and practice within and across diverse contexts (pp. 1-27). UK: Emerald Publishing.

Alvunger, D., Soini, T., Philippou, S., & Priestley, M. (2021). Conclusions: patterns and trends in curriculum making in Europe. In Priestley, M., Alvunger, D., Philippou, S., & Soini, T. (Eds.) Curriculum making in Europe: policy and practice within and across diverse contexts (pp. 273-293). UK: Emerald Publishing.

Kontovourki, S., Theodorou E., & Philippou, S. (2021).  ‘Sites’ of curriculum making in Cyprus: tracing the emergence and transformation of expert teacher-subjects. In Priestley, M., Alvunger, D., Philippou, S., & Soini, T. (Eds.) Curriculum making in Europe: policy and practice within and across diverse contexts (pp. 53-76). UK: Emerald Publishing.

Philippou, S. (2020). Tracing Disciplinarity in the History Classroom: the cases of two elementary school teachers amidst curriculum change in Cyprus. In C. Berg & T. Christou (Eds.), Historical thinking in the 21st century: reimagining history education. The Palgrave Handbook of History and Social Studies Education (pp.439-469). Palgrave.
 
Philippou, S. & Theodorou, E. (2019). Collapsing the supranational and the national: from citizenship to health education in the Republic of Cyprus. In A. Rapoport (Ed.), Competing Frameworks: Global and National in Citizenship Education (pp. 95-114). Charlotte, NC: Information Age.
 

Philippou, S. & Theodorou, E. (2018). Re-forming curriculum towards a ‘democratic socially responsible citizen’ in Greek-Cypriot Education: At the nexus of European, Intercultural, and Health Education discourses. In N. Palaiologou & M. Zembylas (Eds.), Human Rights Education and Citizenship Education: Intercultural Perspectives within an international context (pp. 200-223). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Kontovourki, S. & Philippou, S. (2018). Μεταφορές στον Λόγο Εκπαιδευτικών ως Μέσο Διερεύνησης του Εκπαιδευτικού Επαγγελματισμού και της Αλλαγής Αναλυτικών Προγραμμάτων στην Κύπρο: Η Περίπτωση του Γλωσσικού Μαθήματος [Metaphors in Teachers’ Discourse as a Means to Explore Teacher Professionalism and Curriculum Change in Cyprus: the case of Language Arts]. In S. Photiou (Ed.), Τιμητικός τόμος Μαίρης Ιωαννίδου-Κουτσελίνη [Honorary Volume for Mary Ioannidou-Koutselini] (pp. 184-205). Nicosia: University of Cyprus.

Philippou, S., Papademetri, C. & Louca, L. (2018). The exchange of ideas was mutual, I have to say’: negotiating researcher and teacher ‘roles’ in an early years educators’ professional development program on inquiry-based mathematics and science learning. In J.Waters, J. Payler and K. Jones (Eds), The Professional Development of Early Years Educators (Chapter 13). London: Routledge.

Phillippou, S., Kontovourki, S., & Theodorou E. (2016). Professional development for 'professional pedagogues': Contradictions and tensions in re-professionalizing teachers in Cyprus. In J. Rahatzad, H. Dockrill, S. Sharma, & J. Phillion (Eds.), Internationalizing teaching and teacher education for equity: Engaging alternative knowledges across ideological borders. Charlotte, NC: Information Age.

Priestley, M., Biesta, G.J.J., Philippou, S. & Robinson, S. (2016). The teacher and the curriculum: exploring teacher agency. In D. Wyse, L. Hayward & J. Pandya (Eds.),The SAGE Handbook of Curriculum, Pedagogy and Assessment (Vol.1, pp.187-201). London: SAGE Publications Ltd.

Kontovourki, S., Theodorou, E. & Philippou, S. (2015). Governing teachers: professional development and curriculum reform in Cyprus. In H.-G. Kothoff & E. Klerides (Eds.).Governing Educational Spaces: Knowledge, Teaching, and Learning in Transition (pp. 107-126).Rotterdam: Sense Publishers.

Klerides, E. & Philippou, S. (2015). Cyprus: Exploring educational reform 2004-2014. In T. Corner (Ed.), Education in the European Union: post-2003 member states (pp. 51-73). London: Bloomsbury. 

Θεοδώρου, Ε. Κοντοβούρκη, Σ. & Φιλίππου, Σ. (2015). Η σταδιακή εφαρμογή των «Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων» στην Κύπρο (2011-2012): Αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα μέσα από τον λόγο εκπαιδευτικών. Στο C. Yialoukas, M. Koutselini, K. Olympiou, A. Papoulas & P. Persianis (Eds.), Τιμητικός τόμος  Χρήστου Θεοφιλίδη (pp. 185-202). Nicosia, Cyprus: Ministry of Education and Culture, Cyprus Pedagogical Institute, University of Cyprus, Cyprus Educational Association, University of Nicosia.

Philippou, S. & Symeou, L. (2013). Students’ identifications with Cyprus and Europe and their attitudes towards national groups: exploring the links. In A. Klonari & T. Resnick (Eds.) European identity at the crossroads (pp.30-52).Münster: LIT-Verlag.

Κοντοβούρκη, Σ., Φιλίππου, Σ., & Θεοδώρου, Ε. (2013). Η (επανα)τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κατά την εισαγωγή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στην Κύπρο. Στο Χρ. Θεοφιλίδης, Α. Μιχαηλίδου, Π. Περσιάνης & Σ. Φωτίου (Εκδ.), Τιμητικός Τόμος Κωνσταντίνου Παπαναστασίου (σελ. 291-317). Λευκωσία, Κύπρος: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου.

Θεοδώρου, Ε. & Φιλίππου, Σ. (2013). Ότ-αν η ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική εκπαίδευση συναντώνται: Ανάλυση λόγου κειμένων εκπαιδευτικής πολιτικής και αναλυτικών προγραμμάτων στην Κύπρο. Στο Π. Αγγελίδης & Χ. Χατζησωτηρίου (Επ.), Διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές πεποιθήσεις και παιδαγωγικές πρακτικές. (σσ.133-175). Αθήνα: Εκδόσεις Διάδρασις.

Philippou, S. (2012). Beyond the History Textbook Debate: Official Histories in Greek Cypriot Geography and Civics Curricula. In R. Bryant and Y. Papadakis (Eds.), One Island, Many Histories: Rethinking the Politics of the Past in Cyprus (pp. 51-70). London: I.B.Tauris.
 
Άρθρα σε περιοδικά

Priestley, M. & Philippou, S. (2024). Editorial. The Curriculum Journal, 35(2), 141-144.

Philippou, S. & Priestley, M. (2023). Editorial: Curriculum making through academic spaces. The Curriculum Journal, 34(4), 537-541.  

Philippou, S. & Priestley, M. (2023). Editorial. The Curriculum Journal, 34(2), 173-177.  https://doi.org/10.1002/curj.205

Priestley, M. & Philippou, S. (2022). Editorial. The Curriculum Journal, 33(4), 515-518. 

Charalambous, C., Philippou, S., Olympiou, O. & Georgiou, K. (2022). Experimenting with Enablers and Extenders to Support Ambitious Teaching in Mathematics: A Video-Club Case Study of Student Teachers during their Field Placement. Teaching and Teacher Education, 119. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103874

Chrysostomou, N. & Philippou, S. (2022). Είδη γνώσης στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα του θρησκευτικού μαθήματος (1996, 2010, 2016/2019) δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο: Συνέχειες, μετατοπίσεις, και αμφιταλαντεύσεις [Κnowledge issues in the official religious studies curricula of elementary education in Cyprus (1996, 2010, 2016/2019): continuities, shifts and oscillations]. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση [Comparative and International Education Review], 28, 143-178.

Philippou, S. & Priestley, M. (2022). Editorial: Curriculum from the past, in the present and for the future? The Curriculum Journal, 33(3), 341-345. DOI: 10.1002/curj.169

Philippou, S. (2022). Biography, historicism and other curricular gifts: reflecting affectively on Reconceptualization from with-in and from with-out. Response in the ‘Discussion’ section to William F. Pinar’s thesis “The Reconceptualization: An autobiographical-bibliographical synopsis” on the occasion of 50 years since the Reconceptualization of Curriculum Studies. International Journal for the Historiography of Education, 1, 81-87.

Priestley, M. & Philippou, S. (2021). Editorial. The Curriculum Journal, 32(4), 587-591. DOI: 10.1002/curj.131
 
Priestley, M. & Philippou, S. (2021). Editorial. The Curriculum Journal, 32(3, 379-383. DOI: 10.1002/curj.121
 
Philippou, S. & Priestley, M. (2021). Editorial. The Curriculum Journal, 32(2), 159-163. DOI: 10.1002/curj.109
 

Philippou, S. & Priestley, M. (2020). Editorial: Curriculum as a certainty in uncertain times. The Curriculum Journal, 31(4), 581-586. https://doi.org/10.1002/curj.89

Priestley, M. & Philippou, S. (2020). Editorial: Curriculum in uncertain times. The Curriculum Journal, 31(3), 335-339. https://doi.org/10.1002/curj.73

Sarakinioti, A. & Philippou, S. (2020). European discourse on Higher Education Quality Assurance and Accreditation: Recontextualisations in Greece and Cyprus at times of 'crisis'. European Education, 52(2), 132-145. https://doi.org/10.1080/10564934.2020.1765390

Priestley, M. & Philippou, S. (2020). Editorial. The Curriculum Journal, 31(1), 1-6. https://doi.org/10.1002/curj.22

Priestley, M. & Philippou, S. (2019). Editorial: Debate and critique in curriculum studies: new directions? The Curriculum Journal, 30(4), 347-351. https://doi.org/10.1080/09585176.2019.1670948

Philippou, S. & Priestley, M. (2019). Editorial: Beyond binaries in curricular discussions: what does it mean to argue for curriculum as at the heart of educational practice? The Curriculum Journal, 30(3), 217-222. https://doi.org/10.1080/09585176.2019.1635770

Priestley, M. & Philippou, S. (2019). Editorial: Curriculum is –or should be- at the heart of educational practice. The Curriculum Journal, 30(1), 1-7. https://doi.org/10.1080/09585176.2019.1598611

Charalambous, C., Philippou, S. & Olympiou, G. (2018). Reconsidering the use of video clubs for student-teachers’ learning during field placement: Lessons drawn from a longitudinal multiple case study. Teaching and Teacher Education, 74, 49-61. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.04.002

 

Priestley, M. & Philippou, S. (2018). Editorial of Special Issue: Curriculum-making as social practice: complex webs of enactment. The Curriculum Journal, 29(2), 151-158. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585176.2018.1451096

Kontovourki , S., Philippou, S. & Theodorou, E. (2018). Curriculum making as professionalism-in-context: the cases of two elementary school teachers amidst curriculum change in Cyprus. The Curriculum Journal, 29(2), 257-276. https://doi.org/10.1080/09585176.2018.1447308

Theodorou, E., Philippou, S., & Kontovourki, S. (2017). Caught between worlds of expertise: Primary teachers amidst official curriculum development processes in Cyprus. Curriculum Inquiry. http://dx.doi.org/10.1080/03626784.2017.1283591

Philippou, S., Papademetri, C. & Louca, L. (2015). The exchange of ideas was mutual, I have to say’: negotiating researcher and teacher ‘roles’ in an early years educators’ professional development program on inquiry-based mathematics and science learning. Professional Development in Education, 41(2), 382-400. [Special Issue ‘The Professional Development of Early Years Educators’, Jane Waters and Jane Payler as Guest Editors] 

Philippou, S. (2014). ‘Curriculum Studies’ in Cyprus: a research agenda for curriculum, bildung and didaktik as challenges of translation and re-contextualisation. European Journal of Curriculum Studies, 1(1), 83-99.

Philippou, S., Kontovourki, S. & Theodorou, E. (2014). Can autonomy be imposed? Examining teacher (re)positioning during the ongoing curriculum change in Cyprus. Journal of Curriculum Studies, 46(5), 611-633. 

Philippou, S. & Karagiorgi, Y. (2014). Φιλοσοφικοί προσανατολισμοί των αναλυτικών προγραμμάτων δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο (1996/2010): Ζητήματα συνέχειας και αλλαγής [Philosophical orientations of the official primary curricula in Cyprus (1996/2010): issues of continuity and change]. ΣυγκριτικήκαιΔιεθνήςΕκπαιδευτικήΕπιθεώρηση [Comparative and International Education Review], 22, 63-100.

Philippou, S. & Theodorou, E. (2014). The ‘europeanisation’ of othering: Children using ‘Europe’ to construct ‘others’ in Cyprus. Race, Ethnicity and Education, 17(2), 264-290.

Philippou, S. (2012). ‘Europe’ as an alibi: An overview of 20 years of policy, curricula and textbooks in the Republic of Cyprus - and their review. European Educational Research Journal, 11 (3), 428-445. [Special Issue on: The European Curriculum: restructuring and renewal with Guest Editors: Kirsten Sivesind, Jan Van Den Akker & Moritz Rosenmund]

Philippou, S. & Klerides, E. (2010). Greek-Cypriot educational policy and curricula 1960-2010: on movement and stability in constructing national identities. Cyprus Review, 22 (2), 219-233. [Special Issue ‘The State of Cyprus: Fifty Years after Independence’ with C. M. Constantinou as Guest Editor]

Φιλίππου, Σ. (2010). Το εγχείρημα της αναμόρφωσης νέων αναλυτικών προγραμμάτων για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας: προσέγγιση, ζητήματα και προκλήσεις. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 14, 164-172.
 
Philippou, S. (2009). Greek-Cypriot pupils’ representations of national others: a study of the impact of ‘Europe’ in a primary school curricular intervention. Mediterranean Journal of Educational Studies, 14 (2), 117-160.
 
Philippou, S. (2009). What makes Cyprus European? Curricular responses of Greek Cypriot Civic education to Europe. Journal of Curriculum Studies, 41 (2), 199-223.
 
Philippou, S., Keating, A., Hinderliter Ortloff, D. (2009). Conclusion to Special Issue: Citizenship Education Curricula: Comparing the multiple meanings of supra-national citizenship in Europe and beyond. Journal of Curriculum Studies, 41 (2), 291-299.
 
Keating, A., Hinderliter Ortloff, D. & Philippou, S. (2009). Introduction to Special Issue: Citizenship Education Curricula: changes and challenges in global and European integration. Journal of Curriculum Studies, 41 (2), 145-158
 
Πρακτικά Συνεδρίων
Sarakinioti, A. & Philippou, S. (2018). Τοπικοί χώροι και Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική: Γνώση και Πρότυπα Ταυτότητας σε Προγράμματα Αρχικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Ελλάδας και Κύπρου [Local spaces and European Educational Policy: Knowledge and Identity Norms in Initial Teacher Education Programmes in Greece and Cyprus]. In Symeou, L., Thanos, Th. & Vryonides, M.(Eds.), Τόμος Πρακτικών του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης «Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση» [Proceedings Volume of the 3rd Panhellenic Sociology of Education Conference entitled Public and Private Education] (pp. 532-545). (Available at: https://1drv.ms/b/s!As5vmLLOBhJvvb904ohkRljPBrpkTA). Nicosia: European University Cyprus.
 
Tampouras, A. Panteli, Th. & Philippou, S. (2018). Διερευνώντας διαφορετικές κατασκευές του επαγγελματισμού εκπαιδευτικών κατά την πρώτη εφαρμογή του Νέου Συστήματος Διορισμού Εκπαιδευτικών στην Κύπρο.[Exploring different constructions of teacher professionalism during the first implementation of the New Teacher Appointment system in Cyprus]. In Symeou, L., Thanos, Th. & Vryonides, M.(Eds.), Τόμος Πρακτικών του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης «Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση» [Proceedings Volume of the 3rd Panhellenic Sociology of Education Conference entitled Public and Private Education] (pp. 569-585). (Available at: https://1drv.ms/b/s!As5vmLLOBhJvvb904ohkRljPBrpkTA). Nicosia: European University Cyprus.
 

Olympiou, G., Charalambous, C., & Philippou, S. (2017). Συγκρίνοντας τον διδακτικό σχεδιασμό και τη διδακτική πρακτική εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών κατά την πρακτική τους άσκηση: εμφάσεις και ιδιαιτερότητες.  [Comparing student-teachers’ design and teaching during their field placement: emphases and particularities]. In L. Kyriakides, N. Tsaggaridou, S. Orfanos, E. Solomou, E. Papaleontiou-Louka, L. Symeou & H. Phtiaka (Eds.), Τόμος πρακτικών του 14ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου «Εκπαίδευση, Διεπιστημονικότητα και Σύγχρονος Κόσμος: Ο Ρόλος και η Συνεισφορά της Εκπαιδευτικής Έρευνας» [Proceedings of the 14th Bi-annual Conference of the Cyprus Pedagogical Association entitled Education, Interdisciplinarity and the Contemporary World: The Role and Contribution of Educational Research] (Available at: https://drive.google.com/file/d/0By3MHWf-3yJpTVZfUkhRdUpWYVE/view). Nicosia: Cyprus Pedagogical Association.

 

Θ

εοδώρου, Ε., Φιλίππου, Σ. & Κοντοβούρκη, Σ. (2016). Εκπαιδευτικοί επαγγελματισμοί, λόγοι και αναλυτικό πρόγραμμα: Ερμηνείες και συνεπαγωγές για εκπαιδευτική αλλαγή. Στο Πολιτικές και θεσμοί τουΥπουργείουΠαιδείας και Πολιτισμού τα τελευταία 50 χρόνια (σσ. 200-214). Λευκωσία: ΥΠΠ.