Κατάλογος Προσωπικού

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗ

STRATI KATERINA
22-892884
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B180
Πανεπιστημιούπολη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος

Λέκτορας Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ομάδα Τελομερών και Τελομεράσης, Ισπανικό Εθνικό Κέντρο Καρκίνου (CNIO), Μαδρίτη, Ισπανία

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Ογκολογίας, Εργαστήριο Έρευνας για τον Καρκίνο McArdle, Πανεπιστήμιο Wisconsin, Madison, ΗΠΑ

Διδακτορικό στην Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία, Πανεπιστήμιο Wisconsin, Madison, ΗΠΑ

 

 

 

Η Κατερίνα Στράτη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό της υπό την επίβλεψη του Δρ. Paul Lambert στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin, Madison. Κατά τη διάρκεια της μεταδιδακτορικής της έρευνας, εκπαιδεύτηκε ως υπότροφος του AECC στο εργαστήριο της Δρ. Maria Blasco στο Ισπανικό Εθνικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο, στη Μαδρίτη. Το εργαστήριό της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μελετά το ρόλο των ιικών ογκογόνιδίων στη διαδικασία καρκινογένεσης, διαφοροποίησης και αναγέννησης.

Λεπτομέρειες και συγκεκριμένες μελέτες μπορούν να συζητηθούν με την υπεύθυνη του εργαστηρίου.

ORCID ID: 0000-0002-2332-787X, Scopus ID: 14631450500

Original Research Articles:

 1. Yilmaz V, Strati K. Protocol for in vivo lineage tracing of the mouse-papillomavirus-type 1-infected cells in mice. (2023) STAR Protoc.
 2. Alexandraki A, Strati K. (2022) Decitabine Treatment Induces a Viral Mimicry Response in Cervical Cancer Cells and Further Sensitizes Cells to Chemotherapy.  Int J Mol Sci.
 3. Yilmaz V, Louca P, Potamiti L, Panayiotidis M,  Strati K. (2022) A novel lineage-tracing mouse model for studying early MmuPV1 infections. eLife
 4. Charidemou E, Tsiarli MA, Theophanous A, Yilmaz V, Pitsouli C, Strati K, Griffin JL, Kirmizis A. (2022) Histone acetyltransferase NAA40 modulates acetyl-CoA levels and lipid synthesis. BMC Biol.
 5. Gregoriou Y, Gregoriou G, Yilmaz V, Kapnisis K, Prokopi M, Anayiotos A, Strati K, Dietis N, Constantinou AI, Andreou C. (2021) Resveratrol loaded polymeric micelles for theranostic targeting of breast cancer cells.
 6. Panayiotou T, Michael S, Zaravinos A, Demirag E, Achilleos C and Strati K. (2020) Human papillomavirus E7 binds Oct4 and regulates its activity in HPV-associated cervical cancers. PLoS Pathogens
 7. Patmanidis S. Charalampidis AC, Kordonis I, Strati K, Mitsis GD, Papavassilopoulos GP. (2020) Individualized growth prediction of mice skin tumors with maximum likelihood estimators. Comput Methods Programs Biomed.
 8. Iacovides D, Loizides C, *Mitsis G, and *Strati K. (2018) Whole Transcriptome Sequencing of 5-FU Sensitive and 5-FU Resistant Tumors in a Mouse Model of de novo Carcinogenesis. Data in brief.
 9. Michael, S. Achilleos, C. , and Strati, K (2018) Terc is dispensable for most of the short-term HPV16 oncogene-mediated phenotypes in mice. PLOS One
 10. *Iacovides D, *Rizki G , Lapathitis G, Strati K. (2016) Direct Conversion of Mouse Embryonic Fibroblasts into Functional Keratinocytes Through Transient Expression of Pluripotency-related Genes. Stem Cell Res and Ther. 7(1):98
 11. Loizides, C., Iacovides, D., Hadjiandreou , M., Rizki, G., Achilleos, A., *Strati, K. and *Mitsis, G. (2015). Model-based Tumor Growth Dynamics and Therapy Response in a Mouse Model of de Novo Carcinogenesis. PLOS One 10,12.
 12. Michael, S., Lambert, P.F., and Strati, K. (2013) The HPV16 Oncogenes Cause Aberrant Stem Cell Mobilization. Virology 443, 218-25.
 13. Park, J.W., Pitot, H.C., Strati, K., Spardy, N., Duensing, S., Grompe, M., and Lambert, P. F. Deficiency in Fanconi Anemia Pathway Sensitizes Mice to HPV-Associated Head and Neck Cancer. (2010) Cancer Res. 70, 9959-68.
 14. Jabbar, S., Strati, K., Shin, M. K., Pitot, H. C., and Lambert, P. F. (2010). Human papillomavirus type 16 E6 and E7 oncoproteins act synergistically to cause head and neck cancer in mice. Virology 407, 60- 67.
 15. *Marion, R. M., *Strati, K., Li, H., Murga, M., Blanco, R., Ortega, S., Fernandez-Capetillo, O., Serrano, M., and Blasco, M. A. (2009). A p53-mediated DNA damage response limits reprogramming to ensure iPS cell genomic integrity. Nature 460, 1149-1153. *equal contribution
 16. Li, H., Collado, M., Villasante, A., Strati, K., Ortega, S., Canamero, M., Blasco, M. A., and Serrano, M. (2009). The Ink4/Arf locus is a barrier for iPS cell reprogramming. Nature 460, 1136-1139.
 17. *Marion, R. M., *Strati, K., Li, H., Tejera, A., Schoeftner, S., Ortega, S., Serrano, M., and Blasco, M. A. (2009). Telomeres acquire embryonic stem cell characteristics in induced pluripotent stem cells. Cell Stem Cell 4, 141-154. *equal contribution
 18. Strati, K., and Lambert, P. F. (2007). Role of Rb-dependent and Rb-independent functions of papillomavirus E7 oncogene in head and neck cancer. Cancer Res 67, 11585-11593.
 19. Strati, K., Pitot, H. C., and Lambert, P. F. (2006). Identification of biomarkers that distinguish human papillomavirus (HPV)-positive versus HPV-negative head and neck cancers in a mouse model. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 14152-14157.

 

Reviews

 1. Yilmaz V, Strati K. Regulating cellular plasticity to persist: a way for tumor viruses to triumph. (2019) Curr Opin Virol. Epub 2019 Jul 11. (Invited)
 2. Strati K. Changing stem cell dynamics during Papillomavirus infection: potential roles for cellular plasticity in the viral lifecycle and disease. (2017) Viruses 12(9)8 (Invited)
 3.  Michael, S. Achilleos, C. , Panayiotou, T. and Strati, K. (2016) Inflammation shapes stem cells and stemness during infection and beyond. Cell Dev. Biol (Invited)
 4. Iacovides, D., Michael, S, Achilleos, C., and Strati, K. (2013). Shared mechanisms in stemness and carcinogenesis: lessons from oncogenic viruses. Front Cell Inf Micro. 3, 66
 5. Strati, K., and Lambert, P. F. (2008). Human Papillomavirus Association with Head and Neck Cancers: Understanding Virus Biology and Using It in the Development of Cancer Diagnostics. Expert Opin Med Diagn 2, 11-20. (Invited)