Κατάλογος Προσωπικού

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

SOCRATES STRATIS
22892962
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Λήδρας ,
Αριάδνης 23Α και Λήδρας 68
Βλέπε σελίδα στα Αγγλικά
 
Σχετικές ιστοσελίδες:    www.socratesstratis.com           www.aaplusu.com
 
 Βλέπε σελίδα στα Αγγλικά  όπως και στην πιο κάτω ιστοσελίδα
 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

  1. The political in urban design and urban theory 
  2. Research through Urban Design
  3. Research through Practice
  4. The role of architecture and urban design for constructive conflict transformation (issues of peace-building and the city)
  5. Critical Spatial Practices and the Urban Commons
  6. Architecture, activism, and the contested city
  7. Ecological Urbanism: The entanglement of ecological, landscape, social and political issues in the contemporary city
  8. EUROPAN as an urban agent for promoting the inclusive city in Europe

 
http://www.socratesstratis.com/en/publications
 
Book editor and co-writer:
2016  “Guide to Common Urban Imaginaries in Contested Spaces”, jovis, Berlin
 
Selected published articles in books and journals regarding EUROPAN: 
2020 Translocality as Urban Design Tool for the Inclusive City: The Case of Europan in Ardeth Journal
2020 “Third Space as Transitional Agent”, in Europan Europe Book of Europan 15 Results, edited by D. Rebois, Europan editions, Paris
2019 “Manifesto” (with B. Vlay, C. Arroyo, M. Carta, A. Degros, M. Garcia, D. Rebois, C. Younes) in Rebois, D (ed), “Europan Manifesto – Guide for Projects Processes”, Europan editions, Paris, pp. 6-9, 
2018 “Three approaches to an inclusive city for makers”, in Europan 14 Session Analysis, edited by D. Rebois, Europan editions, Paris, also in Europan 14 German Catalogue, Berlin,
2016 “Negotiate as You Go Along: infrastructures for shared hybrid territories”, in Europan Europe Book of Europan 13 Results, edited by D. Rebois, Europan editions, Paris
 
Other selected published articles:
2020 A counter-project about land regeneration and land use in Larnaca, Cyprus; or, an everyday little utopia, in Urban Transcripts Journal,
          Vol 3 No3. 
2020 “Emancipatory Urban Practices for Conflict Transformation” in Journal of Art and Public Space, London
2020 Powers of entanglement: a letter to Ray and Charles Eames, in Frolov, V. Project Baltia Journal, Letters from the Quarantine 
2020 “Why Alice is not in Wonderland? Countering the militarized status quo of Cyprus”, in Journal of Public Space,
           Art and Activism in Public Space
2019 Unseeing in the Cypriot Contested Cities in Architectuul, Foma 25
2018 Challenges for the Grand Parisian Metropolitanization. Planning Theory & Practice
 
Published projects in journals and competitions
2020 Redevelopment of the main public space of Limassol, Plateia Herown, (collaboration with AA&U and Kis Architecture),
          (second prize without a first one)
2020 Artistic Installation in the National Theater building, Nicosia (architect team member for the visual artist Loizidou, Socratous), first prize 2018 Redevelopment of Zouchouri Area, Larnaca (collaboration with AA&U), Honorable mention
2016 “The Hands-on Famagusta” project in “Guide to Common” Urban Imaginaries in Contested Spaces”, edited by S. Stratis, jovis, Berlin, 
2015 “Open City”, in Damdi, Seoul*, pp.644-649
2015 “Redevelopment of Larnaka Market”, in Damdi, Seoul, pp.650-657,
2015 “Mari, the Pending Memorial”, in Damdi, Seoul, pp.922-926, 
2015 “Maria Sygletiki Residence”, in "Housing" by Damdi, Seoul, pp. 404-405, 
2015 “T11&T13 Residences and Artist's Studio”, in "Housing" by Damdi, Seoul,  pp. 530-535, 
2015 “Winery and Residence”, in "Housing" by Damdi, Seoul,  pp. 598-599, 
 
Research projects and grants 
2020 (grant) Fulbright Visiting Scholarship, duration 1 semester ( for 2021)
2020 (grant) IASPIS Cultural Center of Swedish Ministry of Culture, Architectural Curator Residency, duration 4 weeks, October 2020.
2019 (research project grant), “Spatial Practices in Art and Architecture for Empathetic Exchange -Space X” -Marie Curie ETN Horizon 2020, (Total sum for the research project:650,000 euro) 
2017 (grant), “We need to talk about our Coasts”, Project leader, funded by Grow Civic, Embassy of the Netherlands, - (8,500 euro)
2016 (grant), The “Contested Fronts: Commoning Practices for Conflict Transformation”, Curator of the Project for the Cyprus Pavilion at the 15th Venice Biennale of Architecture, Italy, (103,800 euro)
2015 (grant), The “Found-in-Translation” project, Project leader, the “Hands-on Famagusta” project funded by UNDP, through Famagusta Renewal –, (18,000 euro)
2014 (grant), The “Hands-On-Famagusta” project, Project leader, collaboration with the Imaginary Famagusta Group and AA&U For Architecture, Art and Urbanism), by the United States Agency for International Development, the Mahallae Platform and the UNDP-ACT (130,000 US Dollars)