Κατάλογος Προσωπικού

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΑΚΑΣ

TZOUNAKAS SPYRIDON
22893847
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Αποστολίδη,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
Απεφοίτησε από το Τμήμα Φιλολογίας, κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1994. Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2000, με τίτλο διδακτορικής διατριβής “Η μεταφορά στην Φαρσαλίδα του Λουκανού”. Από τον Σεπτέμβριο του 2002 ως τον Ιούνιο του 2004 εργάσθηκε ως Επισκέπτης Λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου διορίσθηκε Λέκτορας τον Αύγουστο του 2004, Επίκουρος Καθηγητής τον Μάρτιο του 2009 και Αναπληρωτής Καθηγητής τον Μάιο του 2015. 
 
 •          Λογοτεχνία των αυτοκρατορικών χρόνων 
 •          Ρωμαϊκή σάτιρα, με έμφαση στον Πέρσιο 
 •          Ρωμαϊκό έπος, με έμφαση στον Λουκανό και τον Βαλέριο Φλάκκο
 •          Κικέρωνος ρητορικοί λόγοι
 •          Επιστολογραφία, με έμφαση στον Πλίνιο τον Νεώτερο
 •          Λατινική ιστοριογραφία
 •          Ρωμαϊκή ελεγεία, με έμφαση στον Τίβουλλο
 •          Ρωμαϊκή φιλοσοφία, με έμφαση στον Στωικισμό
 •          Διακειμενικότητα/ενδοκειμενικότητα στη λατινική λογοτεχνία
 •          Έπαινος και ψόγος στη λατινική λογοτεχνία 
 •          Σπουδές πρόσληψης 

I. BOOKS 

 1. Spyridon Tzounakas, The Greek Words in Persius’ Literary Programme, Berlin / Boston: Walter de Gruyter 2024 (Trends in Classics, Suppl. 170), pp. 290. 

 

II. EDITED VOLUMES

 1. Gabriel Evangelou, Amit Shilo and Spyridon Tzounakas (eds.), The Intricacies of Reconciliation in the Graeco-Roman World, Tübingen: Mohr Siebeck 2024 (under contract). 
 2.  Margot Neger and Spyridon Tzounakas (eds.), Intertextuality in Pliny’s Epistles, Cambridge: Cambridge University Press 2023, pp. xiii + 342. 
 3. Spyridon Tzounakas, Stella Alekou and Stephen Harrison (eds.), The Reception of Ancient Cyprus in Western Culture, Berlin / Boston: Walter de Gruyter 2023 (Trends in Classics, Suppl. 139), pp. viii + 314. 
 4. Spyridon Tzounakas (ed.), The Reception of Ancient Cyprus in Roman Sources and Beyond, Rome: Deinotera Editrice 2023 (The Seeds of Triptolemus 3), pp. xiv + 215. 
 5. Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Mary Roussou-Sinclair and Spyridon Tzounakas (eds.), Textualising the Experience – Digitalising the Text: Cyprus through Travel Literature (15th-18th c.), Athens: Sylvia Ioannou Foundation-AdVenture 2023, pp. 255. 
 6. Σπυρίδων Τζούνακας / Spyridon Tzounakas (ed.), Εγκώμια ηγετικών μορφών στη λατινική γραμματεία / Praises of Roman Leaders in Latin Literature, Λευκωσία / Nicosia: Stamoulis Publications 2014, pp. viii + 321. (A bilingual edition in Modern Greek and English)

 

III. ARTICLES IN SERIES OR COLLECTIVE VOLUMES

 1. Spyridon Tzounakas, “Abondance, fertilité / Abundance, plenty, fertility”, in Jean-Philippe Guez, Florence Klein, Jocelyne Peigney & Évelyne Prioux (eds.), Dictionnaire des images du poétique dans l’Antiquité, Paris: Éditions Classiques Garnier 2024, 59-66. 
 2. Spyridon Tzounakas & Boris Hogenmüller, “Remarks on Julian’s Models in his Caesars, 331d–332b”, forthcoming in Charilaos Avgerinos et al. (eds.), Festschrift for Professor G. N. Giannakis, Ioannina 2024, pp. 10. 
 3. Spyridon Tzounakas, “Kinds of the First Roman Administration of Cyprus: The Loan to the Salaminians and Cicero’s Role”, forthcoming in M. Kantirea (ed.), Written Sources for the History of Ancient Cyprus: Interdisciplinary Approaches, Nicosia 2024, pp. 17 (in Modern Greek). 
 4. Margot Neger and Spyridon Tzounakas, “Introduction”, in Margot Neger and Spyridon Tzounakas (eds.), Intertextuality in Pliny’s Epistles, Cambridge: Cambridge University Press 2023, 1-26. 
 5. Spyridon Tzounakas, “Intertextuality and Posthumous Reputation in Pliny’s Letter on the Death of Silius Italicus (Plin. Ep. 3.7)”, in Margot Neger and Spyridon Tzounakas (eds.), Intertextuality in Pliny’s Epistles, Cambridge: Cambridge University Press 2023, 164-184. 
 6. Spyridon Tzounakas, Stella Alekou and Stephen Harrison, “Introduction”, in Spyridon Tzounakas, Stella Alekou and Stephen Harrison (eds.), The Reception of Ancient Cyprus in Western Culture, Berlin / Boston: Walter de Gruyter 2023 (Trends in Classics, Suppl. 139), 1-10. 
 7. Spyridon Tzounakas, “The Digression on Cyprus in Claudian’s Epithalamium de nuptiis Honorii et Mariae”, in Spyridon Tzounakas, Stella Alekou and Stephen Harrison (eds.), The Reception of Ancient Cyprus in Western Culture, Berlin / Boston: Walter de Gruyter 2023 (Trends in Classics, Suppl. 139), 131-150. 
 8. Spyridon Tzounakas, “Preface”, in Spyridon Tzounakas (ed.), The Reception of Ancient Cyprus in Roman Sources and Beyond, Rome: Deinotera Editrice 2023 (The Seeds of Triptolemus 3), xi-xiv. 
 9. Spyridon Tzounakas, “The Roman Conquest of Cyprus in the Rhetorical Strategies of Cicero’s De domo sua and Pro Sestio”, in Spyridon Tzounakas (ed.), The Reception of Ancient Cyprus in Roman Sources and Beyond, Rome: Deinotera Editrice 2023 (The Seeds of Triptolemus 3), 3-15.
 10. Spyridon Tzounakas, “Prostitution in Ancient Cyprus, the Myth of the Propoetides in Ovid’s Metamorphoses and the Perpetuation of a Stereotype”, in Spyridon Tzounakas (ed.), The Reception of Ancient Cyprus in Roman Sources and Beyond, Rome: Deinotera Editrice 2023 (The Seeds of Triptolemus 3), 57-73. 
 11. Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Mary Roussou-Sinclair, Spyridon Tzounakas, “Introduction”, in Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Mary Roussou-Sinclair, Spyridon Tzounakas (eds.), Textualising the Experience – Digitalising the Text: Cyprus through Travel Literature (15th-18th c.), Athens: Sylvia Ioannou Foundation-AdVenture 2023, 17-21. 
 12. Spyridon Tzounakas, “The Ottoman Occupation of Cyprus in Johann van Kootwyck’s Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum”, in Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Mary Roussou-Sinclair, Spyridon Tzounakas (eds.), Textualising the Experience – Digitalising the Text: Cyprus through Travel Literature (15th-18th c.), Athens: Sylvia Ioannou Foundation-AdVenture 2023, 169-184. 
 13. Spyridon Tzounakas, “Hellenism in Horace’s Literary Criticism”, in Martin Vöhler, Stella Alekou and Miltos Pechlivanos (eds.), Concepts and Functions of Philhellenism: Aspects of a Transcultural Movement, Berlin / Boston: Walter de Gruyter 2021 (Trends in Classics – Pathways of Reception 7), 23-49. 
 14. Spyridon Tzounakas, “Self-Presentation in Pliny’s Epistle 9.23”, in A. Gavrielatos (ed.), Self-Presentation and Identity in the Roman World, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2017, 82-92. 
 15. Spyridon Tzounakas, “Pliny as the Roman Demosthenes”, in Olivier Devillers (ed.), Autour de Pline le Jeune, Mélanges à Nicole Méthy, Bordeaux: Ausonius Éditions 2015 (Scripta Antiqua 74), 207-218. 
 16. Spyridon Tzounakas, “Catiline as Atreus in Cicero’s First Catilinarian”, in G. Xenis (ed.), Literature, Scholarship, Philosophy, and History. Classical Studies in Memory of Professor Ioannis Taifacos, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2015, 53-71. 
 17. Spyridon Tzounakas, “Introduction”, in S. Tzounakas (ed.), Praises of Roman Leaders in Latin Literature, Nicosia: Stamoulis Publications 2014, 1-12. 
 18. Spyridon Tzounakas, “Cato’s Laudatio Pompei in Lucan’s De Bello Civili”, in S. Tzounakas (ed.), Praises of Roman Leaders in Latin Literature, Nicosia: Stamoulis Publications 2014, 191-221. 
 19. Spyridon Tzounakas, “Echoes of Lucan in Tacitus: the Cohortationes of Pompey and Calgacus”, in Carl Deroux (ed.), Studies in Latin Literature and Roman History XII, Brussels 2005 (Collection Latomus 287), 395-413.
 

IV. ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

 1. Spyridon Tzounakas, “Mythology and Literary Criticism in Persius’ First Satire”, forthcoming in Paideia. Rivista di filologia, ermeneutica e critica letteraria 79 (2024), pp. 17. 
 2. Spyridon Tzounakas, “Valerius Flaccus’ Argonautica as a Supplement to the Aeneid”, Proceedings of the Virgil Society 31 (2023) 87-120. 
 3. Spyridon Tzounakas & Nikitas E. Hatzimihail, “Legal Aspects in Medea’s Speech to Jason at Valerius Flaccus’ Argonautica 8, 415-444”, Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 151.1 (2023) 114-128. 
 4. Spyridon Tzounakas, “Titius in Tibullus’ Elegy 1.4”, Mnemosyne4 74.3 (2021) 523-530. 
 5. Spyridon Tzounakas, “Masculinity and Literature in Persius’ First Satire: The Case of Some Double Entendres”, The Classical Journal 116.4 (2020-2021) 445-472.
 6. Spyridon Tzounakas, “Cicero and Brutus’ Loan to the Salaminians: A Case for (Self-)praise and Justification”, Pan. Rivista di Filologia Latina 9 (2020) 5-16.
 7. Spyridon Tzounakas, “Tacitus on Titus’ Visit to the Temple of Venus at Paphos”, Studia Philologica Valentina 22 (2020) 103-114.
 8. Spyridon Tzounakas, “Seneca’s Hecuba and Lucan’s Cornelia”, Pan. Rivista di Filologia Latina 7 (2018) 95-112.
 9. Spyridon Tzounakas, “Cohortatio-topoi in the Description of the Battle of Actium in Vergil’s Aeneid”, Athenaeum 106 (2018) 135-148.
 10. Spyridon Tzounakas, “Cremutius Cordus and Seneca’s Self-promotion in the Exordium of the Consolatio ad Marciam”, Pan. Rivista di Filologia Latina 6 (2017) 75-85.
 11. Spyridon Tzounakas, “Encomiastic Strategies in Statius’ Genethliacon Lucani (Silv. 2.7)”, Prometheus 43 (2017) 145-160.
 12. Spyridon Tzounakas, “Contrast of Prayers in Persius’ Second Satire”, Mediterranean Chronicle 6 (2016) [2017] 37-55.
 13. Spyridon Tzounakas, “Pompey as ludibrium pelagi in Lucan: A Horatian Reminiscence”, Eos 101.2 (2014) [2015] 219-226.
 14. Spyridon Tzounakas, “Martial’s Pliny as Quoted by Pliny (Epist. 3.21)”, Classica et Mediaevalia 64 (2014) 247-268.
 15. Spyridon Tzounakas, “The Hellebore in Persius’ Satires”, Euphrosyne 42 (2014) 189-195.
 16. Spyridon Tzounakas & Stavroula Tomazou, “Bella per Emathios plus quam civilia campos (Luc. 1. 1): The Role and Consequences of a Geographical Inaccuracy”, Analecta Malacitana Electrónica 36 (2014) 3-9.
 17. Spyridon Tzounakas, “Caesar as Hostis in Lucan’s De Bello Civili”, Bollettino di Studi Latini 43.2 (2013) 510-525.
 18. Spyridon Tzounakas, “Sectis … unguibus (Hor. Carm. 1.6.18)”, Rheinisches Museum für Philologie 156.3-4 (2013) 288-292.
 19. Spyridon Tzounakas, “Horace and the Poetology of Tibullus’ Elegy 2.1”, Museum Helveticum 70 (2013) 16-32.
 20. Spyridon Tzounakas, “Further Programmatic Implications of Valerius Flaccus’ Description of the Construction of the Argo (1.121-9)”, Symbolae Osloenses 86 (2012) 160-177.
 21. Spyridon Tzounakas, “The Dialogue between the Mytileneans and Pompey in Lucan’s De Bello Civili (8,109-158)”, Minerva 25 (2012) 149-165.
 22. Spyridon Tzounakas, “Pliny and his Elegies in Icaria”, The Classical Quarterly 62.1 (2012) 301-306.
 23. Spyridon Tzounakas, “The Gladiatorial Exemplum in the Peroration of Cicero’s Pro Milone”, Mediterranean Chronicle 2 (2012) 51-60.
 24. Spyridon Tzounakas, “Seneca’s Presence in Pliny’s Epistle 1.12”, Philologus 155.2 (2011) 346-360.
 25. Spyridon Tzounakas, “The Peroration of Cicero’s Pro Milone”, Classical World 102.2 (2009) 129-141.
 26. Spyridon Tzounakas, “Persius’ Re-reading of Horace: The Case of Some Proper Names”, Classica et Mediaevalia 59 (2008) 123-137.
 27. Spyridon Tzounakas, “The Reference to Archaic Roman Tragedy in Persius’ First Satire”, L’Antiquité Classique 77 (2008) 91-105.
 28. Spyridon Tzounakas, “Stoic Implications in the Exordium of Cicero’s Pro Milone”, Sileno 34 (2008) 179-190.
 29. Spyridon Tzounakas, “The Rejection of Graecisms in Persius 1. 92-106: From Form to Culture”, Grazer Beitraege 26 (2008) 1-30.
 30. Spyridon Tzounakas, “Populus alba or alta? A Note on Tibullus 1.4.30”, Hermes 136.2 (2008) 206-213.
 31. Spyridon Tzounakas, “Transforming the Trial into a Battle: Military Language in the Exordium of Cicero’s Pro Milone”, Eos 94.1 (2007) 65-80.
 32. Spyridon Tzounakas, “Neque enim historiam componebam: Pliny’s First Epistle and his Attitude towards Historiography”, Museum Helveticum 64.1 (2007) 42-54.
 33. Spyridon Tzounakas, “Clodius’ Projected Manumission of Slaves in Cicero’s Pro Milone”, Arctos 40 (2006) 167-174.
 34. Spyridon Tzounakas, “The Personified Patria in Cicero’s First Catilinarian: Significance and Inconsistencies”, Philologus 150.2 (2006) 222-231.
 35. Spyridon Tzounakas, “Rusticitas versus urbanitas in the Literary Programmes of Tibullus and Persius”, Mnemosyne4 59.1 (2006) 111-128.
 36. Spyridon Tzounakas, “A Digression in a Digression: Sall. Catil. 8”, Eranos 103.2 (2005) 125-131.
 37. Spyridon Tzounakas, “Persius on his Predecessors: A Re-examination”, The Classical Quarterlys. 55.2 (2005) 559-571.
 38. Spyridon Tzounakas, “Oraeque malignos / Ambraciae portus: Lucan’s Geography Transfigured”, Maia 56.2 (2004) 331-337.
 39. Spyridon Tzounakas, “Lucan, De Bello Civili 8, 480-481: Another Approach”, AESGRS 5 (2004-2005) 76-87.
 40. Spyridon Tzounakas, “Culex 330”, Platon 53 (2003) 159-179.
 

V. ARTICLES IN CONFERENCE PROCEEDINGS

 1. Spyridon Tzounakas, “Saevitia principis and Injustice in Tacitus’ Agricola”, forthcoming in I. Kalogerakos (ed.), State and Justice: Pages from Philosophy and Literature (Nicosia, 25 November 2011), Athens 2024, pp. 20 (in Modern Greek).
 2. Spyridon Tzounakas, “Christiana Tsoutsouki, ‘The Relationship between the Socratic Dialogues and the Imaginary Interlocutor of the Roman Satire’: Dialogo con... Spyridon Tzounakas”, in Francesco Reali (ed.), Ricerche a confronto. Dialoghi di Antichità Classiche e del Vicino Oriente, Bologna-Pisa 2014, Zermeghedo: Edizioni Saecula 2020 (Il tempo nel tempo 24), 255-258.
 

VI. ARTICLES IN NON-REFEREED JOURNALS

 1. Spyridon Tzounakas, “Julius Caesar and the Mutiny at Vesontio”, Εθνική Φρουρά & Ιστορία fasc. 26 (July – December 2010) 58-63 (in Greek).
 2. Spyridon Tzounakas, “The Pre-Battle Rhetoric in Classical Literature”, Εθνική Φρουρά & Ιστορία fasc. 18 (April – May – June 2008) 6-11 (in Greek).
 
          VII. ARTICLES IN ENCYCLOPEDIAS
 1. Spyridon Tzounakas, “Lucius Annaeus Seneca: Dialogi [Dialogues]”, The Literary Encyclopedia. First published 02 September 2015 [http://www.litencyc.com/php/sworks.php?rec=true&UID=35605, accessed 06 September 2015.] (3445 words).
 

           VIII. REVIEWS

 1. Spyridon Tzounakas, [Review of Christopher Whitton, The Arts of Imitation in Latin Prose: Pliny’s Epistles/Quintilian in Brief, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, pp. xviii + 557. ISBN: 978-1-108-47657-7], Phoenix 74.1-2 (2020) [2021] 175-177.
 2. Spyridon Tzounakas, [Review of Koen De Temmerman & Kristoffel Demoen (edd.), Writing Biography in Greece and Rome: Narrative Technique and Fictionalization, Cambridge: Cambridge University Press, 2016, pp. xiii + 354. ISBN: 978-1-107-12912-2], Eos 104.2 (2017) [2018] 346-349.
 3. Spyridon Tzounakas, [Review of Jan Felix Gaertner & Bianca C. Hausburg, Caesar and the Bellum Alexandrinum: An Analysis of Style, Narrative Technique, and the Reception of Greek Historiography, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013 (Hypomnemata 192), pp. 372. € 89.99. ISBN 9783525253007], Eos 101.2 (2014) [2015] 340-342.
 4. Spyridon Tzounakas, [Review of Pline le Jeune, Lettres. Tome II. Livres IV-VI. Texte établi et commenté par Hubert Zehnacker, traduit par Nicole Méthy. Nouvelle édition. Paris: Les Belles Lettres, 2011 (Collection des Universités de France publiée sous le patronage de l’Association Guillaume Budé), pp. ix + 233. ISBN: 978-2-251-01459-3], Gnomon 86.1 (2014) 76-77.
 5. Spyridon Tzounakas, [Review of Maria Plaza (ed.), Persius and Juvenal, Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. vi + 559. Cased, £95. ISBN: 978-0-19-921696-3], Classical Review 60.2 (2010) 617-618.
 6. Spyridon Tzounakas, [Review of Ilaria Marchesi, The Art of Pliny’s Letters. A Poetics of Allusion in the Private Correspondence, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2008, pp. xii + 278. Cased, £55. ISBN: 978-0-521-88227-9], Classical Review 59.2 (2009) 478-480.
 7. Spyridon Tzounakas, [Review of Rhiannon Ash (ed.), Tacitus, Histories Book II, Cambridge: Cambridge University Press, 2007 (Cambridge Greek and Latin Classics), pp. ix + 415. ISBN: 978-0-521-89135-6], Eos 95.1 (2008) [2009] 139-142.