Κατάλογος Προσωπικού

ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

SYNODINOU ELENI-TATIANI
22892995
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 019
Πανεπιστημιούπολη
 
Πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix-Marseille III (DEA Droit des Medias).
 
Διδακτορικές σπουδές και μεταδιδακτορική διατριβή στον τομέα Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.
 
Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιανουάριο του 2010 ως Επίκουρη Καθηγήτρια Ιδιωτικού Δικαίου. Προηγουμένως έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης με καθήκοντα διδασκαλίας στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001-2004), στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2004-2009). Έχει διδάξει στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με το καθεστώς του επισκέπτη διδάσκοντα στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μ2 Recherche Droit de Propriete Intellectuelle» της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νάντης. Έχει, επίσης, εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ).
 
Είναι επιστημονικός συνεργάτης του εκδοτικού οίκου “Kluwer Law International στην βάση δεδομένων «Kluwer EU IP Cases» και του νομικού ιστολογίου  Kluwer Copyright Blog και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής έκδοσης του πρώτου γαλλόφωνου διεθνούς νομικού περιοδικού διανοητικής ιδιιοκτησίας ανοιχτής πρόσβασης Revue francophone de la prorpiété intelllectuelle.
 
Είναι μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του University College Dublin (UCD) Centre for the Common law in Europe και μέλος του ερευνητικού κέντρου Cerdi (Centre d’Études et de Recherche en Droit de l’Immatériel) του Πανεπιστημίου Paris-Saclay.
 
Είναι επιστημονικά και οργανωτικά υπευθυνη για τη διοργάνωση του δεκαπενθήμερου αγγλόφωνου θερινού σχολείου στο Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές από τη Νομική Σχολή Heim Striks από το Ισραήλ (από το 2016).
 
Υπήρξε μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο εργασίας “Intellectual Property for ICT producing SMEs” στο πλαίσιο της δράσης 'Sectoral e-Business Watch' της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007-2008) καθώς και επιστημονικός συνεργάτης και εμπειρογνώμωνας σε πολυάριθα ερευνητικά προγράμματα : «Public Domain Calculator» (Europeana connect, www.outofcopyright.eu), Study on sport's organizer rights in the EU, Asser Institute-IVIR 2014, “Assessment of the impact of the European copyright framework on digitally-supported education and training practices” (Public Policy and Management Institute, DG Education and Culture) (2014-2015), “FutureTDM : Reducing Barriers and Increasing Uptake of Text and Data Mining for Research Environment” (Institute for Information Law (IViR), 2016), Blocking filtering and take down of Internet Content Comparative Study (Swiss Institute for Comparative Law, for the Council of Europe, 2016), EU Observatory on Infringement of IP rights: FAQ consumer copyright (Cyprus), Study on Framework of best practices to tackle child sexual abuse online, ICF 2019.
 
Υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Νομικών θεμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Mandola (Monitoring and Detecting On line Hate Speech). Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και Ηθικών Θεμάτων των χρηματοδοτούμενων από την  Ε.Ε. ερενητικών προγραμμάτων : REIS, REACT (REactively Defending against Advanced Cybersecurity Threats (ReAct)), MEDEA (Mediterranean practitioners‟ network & capacity building for effective response to emerging security challenges).
 
Το 2016 συνέταξε για λογαριασμό της Επιτροπής Νομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (JURI Commitee) την μελέτη EU portability Regulation, In depth analysis of the proposal” .
 
Υπήρξε βασικός ερευνητής/project manager στα ερευνητικά προγράμματα : “Pluralism or Universalism in International Copyright Law” (2017- 2019), ‘PROBLEM BASED TRAINING ON THE DATA PROTECTION REFORM PACKAGE IN GR AND CY — TRAIN-GR-CY’ (χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε, 2018-2020.). Είναι project manager για το Π.Κ. στο πρόγραμμα Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law-(TraiL), Justice Action Grant-2019.
 
 Εχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια ως ομιλήτρια. Διοργάνωσε  πολυάριθμα εθνικής εμβέλειας συνέδρια και ημερίδες και διεθνή συνέδρια. Ενδεικτικά : διεθνές συνέδριο 'Towards a European Copyright Code?', Πανεπιστήμιο Κύπρου (14-15 Απριλίου 2011),  διεθνές συνέδριο REDA 2015 -Regulation and Enforcement in the Internet Era, Λευκωσία ( 5-6 Νοεμβρίου 2015), διεθνές συνέδριο Regulation and Enforcement in the Digital Age 2017, Λευκωσία (16, 17 Νοεμβρίου 2017), διεθνές συνέδριο Pluralism or Universalism in International Copyright Law Πανεπιστήμιο Κύπρου (31 Μαίου, 1η Ιουνίου 2018), διεθνές συνέδριο Regulation and Enforcement in the Digital Age 2019, Λευκωσία (21, 22 Νοεμβρίου 2019).
 
Είναι  ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ενωσης Δικαιωμάτων Πνευματικής ιδιοκτησίας Κύπρου (ΕΔΠΙ), η οποία λειτουργεί ως το κυπριακό παράρτημα της Διεθνούς Ενωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale). Είναι μέλος της European Copyright Society (ECS).
Από το 2014 είναι ακαδημαϊκός σύμβουλους του Νομικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου και ακαδημαϊκός επόπτης του νομικού φοιτητικού περιοδικού Νομομάχεια, το οποιο εκδίδεται 2 φορές ετησίως έντυπα και ηλεκτρονικά από τις εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις δημοσιεύσει βλ.  : Eleni Synodinou on ResearchGate
 • Ιδιωτικό δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, πνευματικής και βιομηχανικής.
 • Δίκαιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
 • Δίκαιο της πληροφορικής/Διαδικτύου.
 • Εμπράγματο δίκαιο
 • Εμπορικό δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο των εταιριών και του ανταγωνισμού.

Βιβλία

 • T: Synodinou, Property and Trust law in Cyprus, Kluwer Law International,  2020.
 • T. Synodinou, Ph. Jougleux, Chr. Markou, Th. Prastitou (επιμ.), EU Internet Law in the Digital Single Market, Springer, 2021. 
 • T. Synodinou (επιμ.), Pluralism or Universalism in International Copyright Law. Kluwer Law International, 2019 (698 σελ).
 • T. Synodinou, Ph. Jougleux, Chr. Markou, Th. Prastitou (επιμ.), EU Internet Law in the Digital Era, Springer, 2019 (392 σελ.).
 • T. Synodinou, Ph. Jougleux, Chr. Markou (επιμ.), Th, Prastitou, "EU Internet Law: Regulation and Enforcement", Springer 2017 (433 σελ.).
 • Τ. Συνοδινού, Η. Ακτύπης, Ph. Jougleux (επιμ.) , "Ελευθερία έκφρασης δημοσιογράφων και σκιτσογράφων, Προστασία και περιορισμοί του δικαιώματος στο ελληνικό και κυπριακό δίκαιο", εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016, (247σελ.).
 • Τ. Συνοδινού (επιμ.), "Κυπριακό Ιδιωτικό δίκαιο, Κατ'άρθρο ερμηνεία-νομολογία", εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014, (1574 σελ.). 
 • Τ. Συνοδινού, “Κυπριακό Εμπράγματο Δίκαιο”, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011, (212σελ.)
 • Τ. Συνοδινού, Ph. Jougleux, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον: μια συγκριτική προσέγγιση της κυπριακής και της γαλλικής έννομης τάξης, Λευκωσία 2010, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής (187σελ. Το βιβλίο είναι γραμμένο στα ελληνικά και στα γαλλικά).
 • Τ. Συνοδινού, Πνευματική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες: η σχέση χρήστη - δημιουργού, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, 365 σελ.
 •  Τ. Συνοδινού,Η εικόνα στο δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, 370 σελ.
 •  Τ. Συνοδινού, Η νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, 517 σελ.
 • T. Synodinou (επιμ.),“Codification of European Copyright, Challenges and perspectives, Kluwer Law International, 2012, 395σελ.
 • I. Iglezakis, T.Synodinou,S.Kapidakis (επιμ.),“E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues”, IGI Global Information Science Reference, Hershey-New York, 2011, 528σελ.
 

Άρθρα/Κεφάλαια σε βιβλία

 

 2020

Αρθρα

Κεφάλαια σε βιβλία

 • T. Synodinou, “Database producer protection: between rights and liabilities”, in: T. Aplin, Research Handbook on IP and Digital Technologies, Edward Elgar, 2020.

2019

Αρθρα

Κεφάλαια σε βιβλία

 • Τ. Synodinou, “The concept of authorship in international copyright law”, in: T. Synodinou (ed.), Pluralism or Universalism in International Copyright Law, Kluwer Law International 2019, σελ. 563-583.
 • Τ. Synodinou, “Who is a lawful user in European copyright law? From a variable geometry to a taxonomy of lawful use”, in: T. Synodinou, Ph. Jougleux, Chr. Markou, Th, Prastitou (eds.), EU Internet Law in the Digital Era", Springer, 2019, σελ. 27-61.

2018

Αρθρα

 • Τ. Συνοδινού, “Η προστασία του ιδιωτικού βίου στις νέες τεχνολογίες στο κυπριακό δίκαιο”, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, Οκτώβριος, 2018.

Κεφάλαια σε βιβλία

 • Τ. Synodinou, “The liability of intermediaries for online copyright infringement in the EU: new evolutions” in: T. Pistorius, Intellectual Property Perspectives on the Regulation of New Technologies, Edward Elgar, 2018

2017

Αρθρα

 • T. Synodinou, Decoding the Kodi box : To Link or not to Link?, Opinion, EIPR issue 12 2017.

 

Κεφάλαια σε βιβλία

 • Synodinou, The portability of copyright-protected works in the EU”, in: T. Synodinou, Ph. Jougleux, Chr. Markou, Th. Prastitou, EU Internet Law, Regulation and Enforcement, Springer, 2017.
 • Synodinou, Commentary of the Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, in: A. Lodder, A. Murray, EU Regulation of E-Commerce, A Commentary, Edward Elgar, 2017.
 • Synodinou, Ph. Jougleux, “The legal framework of Internet service providers in Cyprus”, in: G. Dinwoodie, Secondary liability of service providers, Springer, 2017, p. 125-140.
 

2016

 

Άρθρα
 •  T. Synodinou, Databases and screen scraping: lawful user’s rights and contractual restrictions do not fly together, EIPR April 2016.
Κεφάλαια σε βιβλία
 •  T. Synodinou/Ph. Jougleux, The Cypriot law of contract applied to free software and creative commons: A Work in Progress, p. 129, in : A. Metzger, Free and Open Source Software (FOSS) adn Other Alternative License Model: A Comparative Analysis, Springer 2016.
 • T. Synodinou, a) Personal data protection and the IP address legal status b) The role of Internet service providers in cybercrime prevention, c) Cybercrime as a tool of commiting other offences, in: Iglezakis (ed.), Legal Regulation of Cyber Attacks, Kluwer Law International 2016.
 • T. Synodinou, “The land registry in Cyprus: between formalism and realism”, στο συλλογικό έργο: A. Wudarski (ed.), Grundbuchfunktionen im europäischen Rechtsvergleich“(Functions of land registers in European Comparative Law Perspective),  Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humblot, Berlin, 2016.

 

2015
Άρθρα
Κεφάλαια σε βιβλία
 •  T. Synodinou/V. Argyropoulou/A. Christoforou, “Company law and succession in the Cypriot legal system”, στο συλλογικό έργο: S., Kalss, Company Law and Succession, Springer 2015.

 

2014
Άρθρα
 • T. Synodinou, “Databases and meta search engines: what new and what next?”, EIPR, vol. 12, November 2014.
 • T. Synodinou, “Image right and copyright law in Europe: divergences and convergences”,  MDPI, Law, Special Issue: Intellectual Property.
 • T. Synodinou, “Real property in Cyprus: in search of an identity”, Jahreshefte der Internationalen Juristenvereinigung Osnabrück (IJVO) ISSN 1866-3931, nr. 18.
Κεφάλαια σε βιβλία
 • T. Synodinou, “ Copyright law, an ancient history, a contemporary challenge ” in : A. Savin/ J. Trzaswkowski, “Research Handbook on EU Internet Law” Edward Elgar, 2014.
 •     Τ. Συνοδινού, Ανάλυση των άρθρων 8 and 13 του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ, σε: Μπώλος/Τζάκας, Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο των εξωσυμβατικών ενοχών, Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)», Δίκαιο & Οικονομία, Π. Ν.Σάκκουλας, 2014, σελ. 317-338.
 •     Τ. Συνοδινού, “Πνευματική ιδιοκτησία και άτομα με αναπηρίες ”, πρακτικά συνεδρίου «20 Χρόνια Εφαρμογής του N.2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα», Νομική Βιβλιοθήκη 2014.
 •     T. Synodinou, “Régulation et autorégulation du droit d’auteur sur Internet” in: J.P. Clavier/ C. Bernault/ A. Lucas-Schloetter, Mélanges André Lucas, Lexis Nexis, 2014.
 •     T. Synodinou,“La protection internationale des AOP/IGP” in : Th. Georgopoulos, : “Les AOC a l’epreuve de la nouvelle OCM vitivinicole”, mares & martin, 2014.
2013
Άρθρα
 • T. Synodinou, E-books: A New Page in the History of Copyright Law?, EIPR, vol. 35, issue 4, p. 220.
 • Τ. Συνοδινού, Η προστασία της ιδιωτικότητας στις χώρες του ηπειρωτικού δικαίου, ΧρΙΔ 2013.
Κεφάλαια σε βιβλία
 • Τ. Συνοδινού, "Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο", "Ερμηνεία άρθρων 15, 15α και 17β" στο συλλογικό έργο: Β. Αντωνόπουλους/ Σ. Μούζουλας, Ανώνυμες εταιρίες, τόμος Ι, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2013 (σελ. 23-119, 855-886 και 1035-1054).
 
2012
Άρθρα
 • T. Synodinou, “Google versus the law”, World Financial Review July/August 2012 ( http://www.worldfinancialreview.com/?p=1993).
 • T. Synodinou, “The principle of technological neutrality in European Copyright Law”, EIPR, vol. 34, issue 9, p. 618.
Κεφάλαια σε βιβλία
 • T. Synodinou, National report for Cyprus, in R. Hilty/S. Nerisson, Balancing Copyright- A Survey of National Approaches, MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law 18, Springer, 2012, p. 349.
 • Τ. Συνοδινού, “Η εξορία των ιδεών από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας: μια κριτική αποτίμηση της διάκρισης ιδέας/μορφής στον 21ο αιώνα” στο συλλογικό έργο: Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 353.
 • T. Synodinou, “Protection de la propriete a Chypre : cadre legal et frontieres de l'acquis communautaire”, in Rosseto/Agapiou-Josephides, La singularite de Chypre dans l'Union europeenne, Diversite des droits et des status, mare & martin, σελ.307.
 • Τ. Συνοδινού, “Η προστασία της εικόνας του προσώπου και τα όριά της” στο συλλογικό έργο, E-themis, Πρακτικά του συνεδρίου “Το δίκαιο στην ψηφιακή εποχή”, Νομική Βιβλιοθήκη 2012.
 • T. Synodinou, “The foundations of the concept of work in European Copyright Law” in: Synodinou (ed.), “Codification of European Copyright, Challenges and perspectives, Kluwer Law International 2012,σελ.93.
2011
Άρθρα
Κεφάλαια σε βιβλία
 • T. Synodinou, “The protection of digital libraries as databases: an ideal choice or a paradox?”, in: “E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues”, IGI Global Information Science Reference, Hershey-New York, 2011, p. 232.
 • T. Synodinou, "Google versus the Law. Google's legal adventures and their impact to the evolution of European information law", in M Bottis, An information law for the 21st century, Nomiki Vivliothiki, 2011.
2010
Άρθρα
 • T. Synodinou, “The Lawful User and a Balancing of Interests in European Copyright Law”, IIC 7/2010, p. 819.
 • Τ. Συνοδινού, "Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων και επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα", ΔiΜΕ&Ε 1/2010, σελ. 45.
 • Τ. Συνοδινού, "Η δημιουργία και η προστασία της ψηφιακής βιβλιοθήκης από την σκοπιά του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στην κυπριακή έννομη τάξη", Σεπτέμβριος 2010,https://www.academia.edu/3162496/_
Κεφάλαια σε βιβλία
 • Τ. Συνοδινού, "Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασία προσωπικών δεδομένων", στο συλλογικό έργο Κ. Λαμπρινουδάκης/ Σ. Γκρίτζαλης/ Σ. Κάτσικας/Λ. Μήτρου, 'Προστασία της Ιδιωτικότητας στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τεχνικά και Νομικά Θέματα', εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.
2009
Άρθρα
 • Τ. Συνοδινού, "Νομική προστασία βάσεων δεδομένων από το δικαίωμα sui generis: εκ νέου επιβεβαίωση του ιδιοκτησιακού χαρακτήρα του δικαιώματος από το ΔΕΚ με την απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2008", ΔiΜΕ&Ε 1/2009, σελ. 36-44.
Κεφάλαια σε βιβλία
 • T. Synodinou, "The Rights and Duties of Lawful User in EU Copyright Law", in: Maria Bottis (επιμ.), A World for Information Law, 8th international computer ethics: Philosophical Inquiry Conference, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, p. 671-693.
 • T. Synodinou, "RFID, is society one step before the disappearance of personal data protection?", στο συλλογικό έργο Politis/Kozyris/Iglezakis, «Legal and socioeconomic Aspects of Intrusion», IGI Global, Information Science Reference, Hershey-New York, 2009, p. 89-107.
 • Τ. Συνοδινού, Ερμηνεία των άρθρων 40, 41, 42, 43, 45 και 45Α του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, στο συλλογικό έργο Κοτσίρη Λ./Σταματούδη Ε., «Νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 2121/1993, Αρθρογραφία-Βιβλιογραφία-Νομολογία», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 731-810.
 • Τ. Συνοδινού, "Η εφημερίδα ως βάση δεδομένων", στο συλλογικό έργο Ε. Σταματούδη (επιμ.),. «Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ: Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας» 2009, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 161-180.
2008
Άρθρα
 • Τ. Συνοδινού, "Ο τίτλος εντύπου ως άϋλο αγαθό, Σχόλιο στην ΜονΠρΑθ 5970/2008", ΔiME&E 3/2008, σελ. 359-362.
 • Τ. Συνοδιινού, "Δίκτυα διανομής και Διαδίκτυο", Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 2008, σελ. 273 - 297.
 • Τ. Συνοδινού, "Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων επί μουσικών έργων και σύμβαση για τη φωνογραφική βιομηχανία: Ερμηνευτικές παρατηρήσεις με αφορμή την ΕφΑθ 8427/2006", ΔiME&E 1/2008, σελ. 35 - 43.
Κεφάλαια σε βιβλία
 • T. Synodinou, "The software industry: A review of the legal framework and recommendations for SMEs in the field of software protection", Μάϊος 2008, στην μελέτη “European e-Business Report 2008, The impact of ICT and the e-business on firms, sectors and the economy”, p. 258-260 (https://www.academia.edu/1424815/Synodinou_computerprogramsemployees).
2007
Άρθρα
 • Τ. Συνοδινού, "Το παίγνιο και ο καταναλωτής", Επιστημονική Επετηρίδα του νομικού περιοδικού Αρμενόπουλος, 2007, σελ 35 - 63.
 • Τ. Συνοδινού, "Οι βάσεις δεδομένων απέναντι στο απόγειο του διαδικτύου", ΧρΙΔ Ζ/2007, σελ. 667 - 672.
 • T. Synodinou, "Voyage aux sources du test des trois etapes aux sources du droit d’auteur", Revue Lamy Droit de l’immateriel, aout/septembre 2007, p. 67 - 75.
 • T. Synodinou, "Legal protection of databases: Analysis of the ECJ judgment of 9th of November 2004", Μάιος 2007, https://www.academia.edu/3349096/Analysis_of_the_2004s_ECJ_rulings_on_sui_generis_database_right .
 • Τ. Συνοδινού, "ΜΜΕ και Πολιτισμός. Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων: από την παραγωγή ενημέρωσης στη δημιουργία πολιτισμού", ΔiME&E 2/2007, σελ. 198 - 208.
 • Τ. Συνοδινού, "Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των προσώπων που απασχολούνται στο Πανεπιστήμιο", Αρμενόπουλος, Μάρτιος 2007, σελ. 362 - 372.Βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ιανουάριος -Μάρτιος 2006, σελ. 143 - 168.
2006
Άρθρα
 • Τ. Συνοδινού, "Βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες", EEυρΔ, Ιανουάριος-Μάρτιος 2006, σελ.143-168.
2005
Άρθρα
 • T. Synodinou, "Droit d’auteur et droit du producteur d’une base de donnees, retour sur « l’arret malgache »", Expertises des systemes d’information, n° 298, decembre 2005, p. 422 - 427.
 • Τ. Συνοδινού, "Η ανίχνευση της ιδιωτικότητας μέσα από τις ραδιοσυχνότητες: Προστασία προσωπικών δεδομένων και τεχνολογία αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID)", Αρμενόπουλος, Σεπτέμβριος 2005, σελ. 1363 - 1374.
 • Τ. Συνοδινού, "Νέα δεδομένα για τις βάσεις δεδομένων", 2005, ΔiME&E, Ιανουάριος-Μάρτιος 2005, τεύχος 5, σελ. 63 - 74.
 • T. Synodinou, "Troubles juridiques autour de la protection d’un site web", Expertises des systemes d’information, n° 290, mars 2005, p. 96 – 101.
2001
Άρθρα
 • T. Synodinou/Ph. Jougleux, "Le regime juridique des bases de donnees a la recherche d’un emploi", legalis.net, septembre 2001, n° 3, p. 85 - 93.
 • Τ. Συνοδινού, "Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη", Αρμενόπουλος, Ιούνιος 2001, σελ. 755 - 770.