Κατάλογος Προσωπικού

Τζιοβάνης Γεωργάκης

GEORGAKIS TZIOVANIS
+357 2289 4427
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Ηλιάδης, 217
Κλήμεντος 9
Πτυχιακές σπουδές στο Florida International University, Miami, USA (Double Major: B.A in Philosophy and English 1999). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Roosevelt University, Chicago, USA (M.A in English 2003). Μεταπτυχιακές σπουδές στο University College Dublin, Ireland (M.A in Philosophy 2005). Διδακτορικό στη Φιλοσοφία στο University College Dublin, Ireland (2010). Διατέλεσε διδακτορικός υπότροφος στο UCD Humanities Institute of Ireland, Ireland (2005-09). Δίδαξε στο Guangzhou University, P. R. China (2002-03), University College Dublin, Ireland (2006-09), και Intercollege, Cyprus (2011), ενώ από το 2012 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.