Κατάλογος Προσωπικού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ

TN
(+357) 22892623
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 061
Πανεπιστημιούπολη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.Διδακτορικό στα Μαθηματικά, University of Utah, 1999.Πτυχίο στα Μαθηματικά, Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991.
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. Max Planck Institute for Mathematics (01/02/19-31/07/19), Max Planck Institute for Mathematics (01/06/16-31/08/16), Visiting Scholar, Princeton University (05/01/2015-04/01/2016), Υπότροφος JSPS, University of Tokyo (03/2005 - 09/2005), Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, University of Washington (09/2004 - 03/2005), Υπότροφος Marie Curie, Πανεπιστήμιο Κρήτης (09/2003 - 09/2004), Max Planck Institute for Mathematics (09/2002 - 09/2003), Υπότροφος Marie Curie, University of Warwick (05/2000 - 05/2002), Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Oklahoma State University ( 08/1999 - 05/2000).
Αλγεβρική Γεωμετρία
 
1. N. Tziolas,   Automorphisms of smooth canonically polarized surfaces in positive characteristic. Advances in Mathematics, 310(), 235-289, 2017.
 
2  N. Tziolas,  Q-Gorenstein smoothings of non-normal surfaces, American Journal of Mathematics, 131, 171-193, 2009.
 
3. N. Tziolas, Terminal 3-fold divisorial contractions of a surface to a curve I. Compositio Mathematica, 139(3), 239-261, 2004.