Κατάλογος Προσωπικού

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΑΛΟΥΚΑ-ΙΩΑΝΝΟΥ

EV
22892911
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Ιακώβειο Μέγαρο,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 29

 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, όπου και ολοκλήρωσε πτυχιακές σπουδές   Δημοσιογραφίας και Κλασικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, το 1983. Στο ίδιο πανεπιστήμιο αποπεράτωσε με διάκριση μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ με θέμα τη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Μη Αγγλόφωνους (1984). Από το 1984 μέχρι το 1992 δίδασκε Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο The Grammar School Λευκωσίας, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και χρέη Επιμελήτριας της Επετηρίδας. Από της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Κύπρου το 1992, διδάσκει Αγγλική Γλώσσα, πρώτα στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών (1992-2005) και έπειτα στο Κέντρο Γλωσσών (2005-σήμερα). Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του Κέντρου Γλωσσών ως μέλος της επιτροπής για την ίδρυσή του. Επί σειρά ετών υπηρετούσε με αφοσίωση ως μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου. Από κοινού με τις άλλες τρεις εκπαιδεύτριες που προσλήφθηκαν το 1992, έχει εκπονήσει το Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας, που περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων προηγμένου επιπέδου και μαθήματα Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς – ανάμεσα στα οποία τα Αγγλικά για Φοιτητές Πληροφορικής, τα οποία επίσης διδάσκει. Με την ιδιότητα του μόνιμου, ανώτερου στελέχους, έχει αναλάβει διοικητικά καθήκοντα ως συντονίστρια και επιβλέπουσα. Η υψηλή βαθμολογία που λαμβάνει στις αξιολογήσεις καταδεικνύει την αφοσίωσή της στο διδακτικό της αντικείμενο και στους φοιτητές. Τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν: Κουλτούρα και Επικοινωνία, Σεξιστική Γλώσσα, DVD για τη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας, και Ανάπτυξη Υλικών Διδασκαλίας.

 

 

Γλωσσικά Ενδιαφέροντα:

Σχεδιασμός Προγράμματος Σπουδών Δεύτερης Γλώσσας

Ενσωμάτωση DVD στη διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης Γλώσσας

Ανάπτυξη Υλικών Διδασκαλίας