Κατάλογος Προσωπικού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΖΑΝΗ

BV
+357-22893662
...
Κέντρο Oικονομικών Eρευνών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, B110
Πανεπιστημιούπολη
 

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (BSc) του Πανεπιστημίου Κρήτης και απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (MSc) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά (PhD in Economics) από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (2010). Εργάστηκε ως Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης (2011-2013) στο Τμήμα Λογιστικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, Ελλάδα, και ως ερευνήτρια (2013) στην «Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού» στο Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ)-ΓΣΕΕ, Αθήνα,Ελλάδα. Από τον Μάρτιο του 2014 εργάζεται στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ερευνήτρια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Employment in Europe».

 Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Πολιτική Οικονομία

Bozani, V., (2013), Monetary Factors, Capital Accumulation and Employment: A Post Keynesian- Kaleckian model, International Journal of Economics, Vol. 7, No. 1, pp.45-68.

Bozani, V.,(2013), “NAIRU: Studying its Theoretical Background and its Implications, Bulletin of Political Economy, Vol.7, No.2, pp. 145-198.  

Bozani, V., and Drydakis, N.,(2011), Studying the NAIRU and its Implications, IZA Discussion Paper No. 6079  alsο as "Unemployment and Macroeconomics" in Amine S. (Ed), Labor Markets: Dynamics, Trends and Economic Impact (2012), Nova Science Publishers: Hauppauge, New York, pp.1-38,  ISBN: 978-61470-832-2.