Κατάλογος Προσωπικού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΩΝΗΣ

ATHANASIOS VIONIS
+357 22 893569
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, ucy.academia.edu/AthanasiosVionis
Γλάδστωνος 12

Γεννήθηκε στην Πάρο (Ελλάδα) την 1η Ιανουαρίου 1975.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη Μεσαιωνική Αρχαιολογία, Πανεπιστήμιο Leiden (Ολλανδία), 2005
 • Πτυχίο (Bachelor of Arts) Αρχαίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Durham (Αγγλία), 1997
 • Πιστοποιητικό Δημοσιογραφίας, Αθηναϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας (Ελλάδα), 1994


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Αναπληρωτής Καθηγητής στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Απρίλιος 2018 - σήμερα
 • Επίκουρος Καθηγητής στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μάιος 2013 - Μάρτιος 2018
 • Λέκτορας στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αύγουστος 2009 - Απρίλιος 2013 


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 • Επισκέπτης Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Ιανουάριος - Μάιος 2009
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Post-Doctoral Fellow in International Mobility), Sagalassos Archaeological Research Project, Καθολικό Πανεπιστήμιο Leuven (Βέλγιο), Σεπτέμβριος 2007 - Νοέμβριος 2008
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Πρόγραμμα "Ψηφιακή Κρήτη: οι Οθωμανικές στήλες του Ρεθύμνου", Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Κρήτη (Ελλάδα), Μάιος 2007
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Πρόγραμμα "Historic Landscape Characterisation", Πανεπιστήμιο Newcastle (Αγγλία), Απρίλιος 2007
 • Επισκέπτης Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Leiden (Ολλανδία), Ιανουάριος - Μάρτιος 2007
 • Έκτακτος αρχαιολόγος, 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Υπουργείο Πολιτισμού (Ελλάδα), Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (2009 - σήμερα)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΧ 132 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
ΑΡΧ 203 Πόλεμος και Άμυνα στο Βυζάντιο
AΡΧ 223 Αρχαιολογία της Βυζαντινής Οικονομίας
ΑΡΧ 231 Βυζαντινή Τέχνη και Ταυτότητα
AΡX 232 Βυζαντινή Αρχαιολογία: Από τη Θεωρία στην Πράξη
ΑΡΧ 244 Ο Παραδοσιακός Πολιτισμός ως "Ιστορική Αρχαιολογία"
AΡΧ 246 Μέθοδοι Έρευνας Πεδίου: Βυζαντινή Κύπρος
AΡΧ 247 Αρχαιολογία του Βυζαντινού Νησιωτικού Αιγαίου
AΡΧ 248 Αρχαιολογία της Βυζαντινής Έκφρασης
ΑΡΧ 282 Βυζαντινός Πολιτισμός (5ος-15ος αι.)
ΑΡΧ 285 Μέθοδοι και Τεχνικές Χερσαίας και Υποβρύχιας Αρχαιολογίας
ΑΡΧ 305 Η Βυζαντινή Πόλη, 5ος-15ος αι.
ΑΡΧ 308 Βυζαντινή Ταφή: Τέχνη και Ιδεολογία
AΡΧ 330 Τοπία και Πράγματα στο Βυζάντιο
ΑΡΧ 347 Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Κεραμική στην Ανατολική Μεσόγειο

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ»
ΑΡΧ 500 Ιστοριογραφία και Ερμηνευτικές Μέθοδοι της Βυζαντινής Αρχαιολογίας
ΑΡΧ 501 Η Μελέτη της Κεραμικής στη Βυζαντινή Αρχαιολογία
AΡΧ 502 Η Αρχαιολογία της Βυζαντινής Οικονομίας
ΑΡΧ 503 Η Αρχαιολογία της Βυζαντινής Ταφής
ΑΡΧ 504 Βυζαντινός Υλικός Βίος και Ταυτότητα

ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΕΡΣΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΟΥ»
ΑΡΧ 650 Οικιστική Αρχαιολογία και Αρχαιολογία του Τοπίου
ΑΡΧ 651 Μεσογειακά Νησιωτικά Τοπία
ΑΡΧ 661 Μελέτη Κεραμικής και Μικροτεχνίας
ΑΡΧ 615 Πρακτική Άσκηση στην Αρχαιολογία Πεδίου

 • Αρχαιολογία του τοπίου και αρχαιολογική έρευνα επιφανείας
 • Χωρική ανάλυση οικιστικών, θρησκευτικών και αγροτικών τοπίων στους Βυζαντινούς χρόνους κ.εξ.
 • Οικισμένα τοπία
 • Ιερά τοπία
 • Η μετάβαση από τον παγανισμό στο Χριστιανισμό (4ος-6ος αι. μ.Χ.)
 • Η μετάβαση από την Ύστερη Αρχαιότητα στον πρώιμο Βυζαντινό Μεσαίωνα (7ος-9ος αι. μ.Χ.)
 • Η ιδέα της ταυτότητας στη Βυζαντινή τέχνη και τον υλικό πολιτισμό (κοινωνική, θρησκευτική, εθνοτική)
 • Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο μέσα από τις πηγές (κείμενο – εικόνα – τεχνουργήματα)
 • Η ιστορία και αρχαιολογία της διατροφής
 • Η τεχνολογία/παραγωγή – διακίνηση – χρήση βυζαντινών και μεταβυζαντινών κεραμικών σκευών


ArtLandS Lab - Artefact and Landscape Studies Laboratory
Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2010 στο πλαίσιο της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του Α. Βιώνη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Στόχος του ArtLandS Lab είναι (α) η αρχαιολογική τεκμηρίωση και η μελέτη της αρχαιολογίας του τοπίου μέσα από ένα σύγχρονο και τεχνολογικά υψηλών προδιαγραφών κινητό εργαστήριο, και (β) η καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση κεραμικών ευρημάτων με τη συμβολή μιας καταρτισμένης ομάδας ειδικευμένων επιστημόνων.


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Unlocking the Sacred Landscapes of Cyprus (UnSaLa-CY)
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου, RESTART 2016-2020, Προγράμματα Νησίδες Αριστείας, EXCELLENCE/1216/0362
Σε συνεργασία με τον Δρα Γ. Παπαντωνίου (01/12/2018-30/11/2021)

The Spatiality and Materiality of Pilgrimage in Byzantine and Medieval Cyprus and Religious Networks in the Eastern Mediterranean (SpaMaP)
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου, RESTART 2016-2020, Προγράμματα ΔΙΔΑΚΤΩΡ, POST-DOC/0916/0251
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια: Δρ Ο. Περδίκη (01/12/2018-31/07/2022)

Reconstructing the Pelaeoenvironment of the Xeros River Valley in Cyprus (GeoArchX)
Ερευνητικά Προγράμματα "ΟΝΗΣΙΛΟΣ", Επιτροπή Έρευνας, ΠΚ
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια: Δρ Π. Μυλωνά (01/06/2020-31/08/2022)

Rural Life in Cyprus: Digitising and Reconstructing Material Culture Through Monastic Property Lists (18th-19th Centuries) (RURAL CY)
Eσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα, Επιτροπή Έρευνας, ΠK
Συνεργάτιδα: Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Ειδική Επιστήμονας Έρευνας: Π. Χατζηττοφή (01/06/2019-31/08/2022)

Settled and Sacred Landscapes of Cyprus I (SeSaLaC)
Συστηματική αρχαιολογική επισκόπηση επιφανείας στην κοιλάδα του ποταμού Ξερού, Επαρχία Λάρνακας, σε συνεργασία με τους Δρα Γ. Παπαντωνίου (Πανεπιστήμιο Βόννης) και της Δρος Ν. Νικολάου (Πανεπιστήμιο Mainz).
Με χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών Dumbarton Oaks και το Irish Research Council (2014-σήμερα)

Settled and Sacred Landscapes of Cyprus II (SeSaLaC)
Αρχαιολογική επισκόπηση επιφανείας στην «Νεκρή Ζώνη», Επαρχία Λευκωσίας, με τη συμβολή των Χ. Λοΐζου και Ν. Κυριάκου (υποψήφιες διδάκτορες ΠΚ) και σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και τα Ηνωμένα Έθνη (2016-σήμερα)

Unlocking Sacred Landscapes (UnSaLa)
Δίκτυο συνεργασίας και έρευνας για τη διαχρονική μελέτη των ιερών τοπίων στη Μεσόγειο. Η ίδρυση του Δικτύου βασίζεται σε Συμφωνία η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Trinity College Dublin, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στην Κρήτη (FORTH), και της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ομάδα συνεργασίας αποτελείται από τους Δρα Γ. Παπαντωνίου (βασικός συντονιστής, Πανεπιστήμιο Βόννης), τη Δρα Christine Morris (Trinity College Dublin), το Δρα Απόστολο Σαρρή (FORTH) και το Δρα A.K. Βιώνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου) (2014-σήμερα)

Simplifying Complexity (SIMPLEX)
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής: Δρ Χ. Παρασκευά. Μελέτη, ψηφιοποίηση και καταγραφή υψηλής ακρίβειας αρχαιολογικών δεδομένων κεραμικής διά της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών σάρωσης εντός ενοποιημένου σχεσιακού συστήματος διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.
Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» του ΠΚ (2016-2018)

Cooking Pot Traditions in Ancient Nicosia (Cook-Nic)
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια: Δρ Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου. Διεπιστημονική και διαχρονική μελέτη των ευρημάτων κεραμικών χυτρών από το λόφο του Αγίου Γεωργίου, Λευκωσία (Εποχή του Χαλκού – Οθωμανικοί χρόνοι, χρήση, κεραμική τεχνολογία, διατροφή).
Χρηματοδότηση απο το Πρόγραμμα «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» του ΠΚ (2015-2017)

Πρόγραμμα Μελέτης Πύργου Χειμάρρου
Σε συνεργασία με τη Δρα Ο. Χατζηαναστασίου-Φιλανιώτου (πρώην προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου). Συστηματική μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων και πορισμάτων της ανασκαφικής δραστηριότητας στον Πύργο Χειμάρρου της Νάξου.
Συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Βόννης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (2015-σήμερα)

Stirring Pots on Fire (CCP)
Μελέτη της τεχνολογίας της κυπριακής χύτρας και της κυπριακής διατροφής από την Εποχή του Χαλκού έως και τη Μεσαιωνική περίοδο (1500 π.Χ. - 1500 μ. Χ.).
Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη (2012-2013)

Ψηφιακή Βοιωτία
Αποτύπωση, τρισδιάστατη απεικόνιση και μελέτη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών χρόνων στη Βοιωτία (Ελλάδα), σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ancient Cities of Boeotia (2010-2012)

Αρχαίες Πόλεις της Βοιωτίας
Υποδιευθυντής του Ερευνητικού Προγράμματος Ancient Cities of Boeotia στη Βοιωτία (Ελλάδα). Διευθυντής: J.L. Bintliff.
Με χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Leiden και του Seventh Framework Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007-2014)

Αρχαιολογικό Ερευνητικό Πρόγραμμα Βυζαντινής Νάξου
Αρχαιολογική επισκόπηση επιφανείας σε επιλεγμένες περιοχές της Νάξου (Ελλάδα). Ως έκτακτος αρχαιολόγος της 2ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και σε συνεργασία με τον Δρα Χ. Πέννα (2006)

Αρχαιολογικό Ερευνητικό Πρόγραμμα Βυζαντινής Πάρου
Αρχαιολογική επισκόπηση επιφανείας σε επιλεγμένες περιοχές της Πάρου (Ελλάδα). Ως έκτακτος αρχαιολόγος της 2ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και σε συνεργασία με τον Δρα Χ. Πέννα (2001-2002)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών-Νεότερων Κυκλάδων (CY.RE.P.)
Αρχαιολογική επισκόπηση επιφανείας σε 8 νησιά των Κυκλάδων. Σε συνεργασία με τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (1998-1999).
Με χρηματοδότηση των Ernst-Kirsten-Gesellschaft (Stuttgart, Γερμανία), Rosemary Cramp Fund και Margaret Fergusson Award (Πανεπιστήμιο Durham, Αγγλία)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Princeton University Polis Chrysochous Excavations (Κύπρος). Καθ. W. Childs, Πανεπιστήμιο Princeton (ΗΠΑ), σε συνεργασία με τον Α. Βιώνη, ArtLandS Lab, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-σήμερα.
 • Έρευνα Επιφανείας Δυτικής Αχαΐας (Ελλάδα). Δρ Κ. Παπαγιαννόπουλος και Δρ Ε. Σιμώνη, Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας, Καθ. Α. Ριζάκης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ελλάδα), σε συνεργασία με τον Α. Βιώνη, ArtLandS Lab, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2013-σήμερα.
 • Apalirou Environs Project, Νάξος (Ελλάδα). Πανεπιστήμια Εδιμβούργου, Newcastle και Όσλο, σε συνεργασία με τη 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (Ελλάδα), 2014.
 • Cyprus Virtual Food Museum, Κύπρος. Συντονιστής Καθ. Γ. Χρυσάνθου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010-2011 (ηλεκντρονική δημοσίευση).
 • Southern Euboea Exploration Project (SEEP), Κάρυστος (Ελλάδα). Δρ D.R. Keller, American Centre of Oriental Research, Βοστόνη (ΗΠΑ) και Δρ J. Wickens, Lawrence University, Appleton (ΗΠΑ), 2007, 2009.
 • Sagalassos Archaeological Research Project, Σαγαλασσός-Aglasun (Τουρκία). Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Post-Doctoral Fellow in International Mobility), Καθολικό Πανεπιστήμιο Leuven (Βέλγιο). 'The history and archaeology of villages at Sagalassos and its territory, SW Turkey'. 2007, 2008, 2009 (δημοσιευμένες μελέτες).
 • Unlocking the Historic Landscapes of Naxos, Νάξος (Ελλάδα). Καθ. J. Crow, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου (Σκωτία) και Καθ. S. Turner, Πανεπιστήμιο Newcastle (Αγγλία), 2007 (δημοσιευμένη μελέτη).
 • Ψηφιακή Κρήτη: οι Οθωμανικές στήλες του Ρεθύμνου, Κρήτη (Ελλάδα). Δρ A. Αναστασόπουλος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2007 (ηλεκτρονική δημοσίευση).
 • Zakynthos Surface Survey Project, Ζάκυνθος (Ελλάδα). Δρ G.J. Wijngaarden, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ (Ολλανδία), 2007.
 • Sagalassos Archaeological Research Project, Σαγαλασσός-Aglasun (Τουρκία). Καθ. M. Waelkens, Καθολικό Πανεπιστήμιο Leuven (Βέλγιο), 2005.
 • Kato Phana Survey and Excavation Project, Χίος (Ελλάδα). Δρ L. Beaumont, Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών και Πανεπιστήμιο Σύδνεϋ, 2000, 2001, 2004 (δημοσίευση σε εξέλιξη).
 • Kythera-Island Survey Project, Κύθηρα (Ελλάδα). Δρ C. Broodbank, University College London, (Αγγλία), 2000.
 • Durham-Cambridge Boeotia Survey Project, Βοιωτία (Ελλάδα). Καθ. A. Snodgrass, Πανεπιστήμιο Cambridge και Καθ. J.L. Bintliff, Πανεπιστήμιο Durham (Αγγλία), 1996, 1997.
 • Velim Excavation Project, Velim (Τσεχία). Καθ. A. Harding, Πανεπιστήμιο Durham (Αγγλία), 1995.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ετήσιου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου European Association of Archaeologists, 30th Annual Meeting.  University of Rome ‘La Sapienza', Ρώμη, Ιταλία, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2024.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ετήσιας Ημερίδας 39th Annual CAARI Archaeological Workshop. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία, 17 Ιουνίου 2023.
 • Διοργανωτής 7ης Ετήσιας Ημερίδας της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου: The Archaeological Research of the University of Cyprus, 2022. Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2023.
 • Συντονιστής της 1ης Επιστημονικής Συνάντησης του Φοιτητικού Φόρουμ Μεσογειακής Αρχαιολογίας FoMArc. Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 9-10 Δεκεμβρίου 2022.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Belgrade Conference on Archaeological Pottery (BECAP). Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, Σερβία, 12-13 Μαΐου 2022.
 • Διοργανωτής 6ης Ετήσιας Ημερίδας της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου: The Archaeological Research of the University of Cyprus, 2020-2021. Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 9 Απριλίου 2022.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου 3rd International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Middle East. Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία, 14-18 Μαρτίου 2022.
 • Συνδιοργανωτής της Θεματικής Ενότητας 7: Potting Traditions of Medieval and Post-Medieval Mediterranean. Διεθνές Συνέδριο 3rd International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Middle East. Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία, 14-18 Μαρτίου 2022.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου Convivium: An International Conference in Honour of Prof. Emeritus Demetrios Michaelides on the Occasion of his 75th Birthday. Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 26-28 Οκτωβρίου 2021.
 • Συνδιοργανωτής (με τον Γ. Παπαντωνίου, Trinity College Dublin) της Έκθεσης Φωτογραφίας Χωρομετρώντας τις Μνήμες (Ερευνητικό Πρόγραμμα Unlocking the Sacred Landscapes of Cyprus - EXCELLENCE/1216/0362) στο πλαίσιο του 4ου Αρχαιολογικού-Εθνογραφικού-Ιστορικού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Κύπρου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία, 7-11 Ιουλίου 2021.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Belgrade Conference on Archaeological Pottery (BECAP). Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, Σερβία, 1-2 Φεβρουαρίου 2021.
 • Διοργανωτής 5ης Ετήσιας Ημερίδας της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου: The Archaeological Research of the University of Cyprus, 2019. Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 8 Φεβρουαρίου 2020.
 • Συνδιοργανωτής του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ερευνητικού Δικτύου Unlocking Sacred Landscapes (UnSaLa): Digital Humanities and Ritual Space. Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing and Archaeo-Environment, Ρέθυμνο, Κρήτη, 19-21 Οκτωβρίου 2018.
 • Συνδιοργανωτής της Θεματικής Ενότητας 358: Glaze production technology in the medieval and post-medieval Mediterranean. European Association of Archaeologists, 24th Annual Meeting, Βαρκελώνη, Ισπανία, 5-8 Σεπτεμβρίου 2018.
 • Συνδιοργανωτής της Θεματικής Ενότητας 8.13: Central places and un-central landscapes: political economies and natural ressources in the longue durée. 19th International Congress of Classical Archaeology, Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας, Γερμανία, 22-26 Μαΐου 2018.
 • Συνδιοργανωτής του Εργαστηρίου/Ημερίδας: GIS Workshop and Economic Archaeoology: Inter- and Intra-site Approaches. Archaeology of Pre-Modern Economies Research Training Group 1878, Πανεπιστήμιο Βόννης, Γερμανία, 19 Μαΐου 2017.
 • Συνδιοργανωτής του 2nd International Workshop της Τριλογίας Byzantium in Transition: The Middle to Late Byzantine/Frankish Era, 12th-13th c., Νάουσα Πάρου, Ελλάδα, 24-26 Μαΐου 2013.
 • Διοργανωτής του 1st International Workshop της Τριλογίας Byzantium in Transition: The Byzantine Early Middle Ages, 7th-8th c., Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Παν/μιο Κύπρου, Λευκωσία, 28-30 Οκτωβρίου 2011.
 • Συντονιστής και κύριος διοργανωτής της τριλογίας Διεθνών Ερευνητικών Εργαστηρίων/Συνεδρίων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (2011-2013-2015): 'Byzantium' in Transition.
 • Διοργάνωση της έκθεσης Κεραμικά στην Πάρο στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου Πίθων (The Paros International Pithoi Symposium). Νάουσα Πάρου (Ελλάδα), 24/06 - 10/07/2005.
 • Συνδιοργανωτής της θεματικής ενότητας Pathways into Medieval and Post-Medieval Greece στο πλαίσιο του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου Ευρωπαίων Αρχαιολόγων (European Association of Archaeologists, 8th Annual Meeting). Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), 24-29/09/2002.
 • Μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής, Διεθνές Συνέδριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Δήμου Πάρου, Η Παρουσία των Ρώσων στο Αιγαίο, 1768-1774, Νάουσα Πάρου (Ελλάδα), 03-06/10/2001.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

 • Υπεύθυνος της ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών Αρχαιολογίας του ΠΚ για την παραγωγή της αρχαιολογικής ταινίας ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: Ex Profungis - Εκ Προσφύγων (κέρδισε το 1ο Βραβείο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, 2022), 14/03/2022-27/10/2022.
 • Υπεύθυνος των δύο ομάδων φοιτητών και αποφοίτων Αρχαιολογίας του ΠΚ για την παραγωγή δύο αρχαιολογικών ταινιών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: Εγκαταλελειμμένη ύπαιθρος (κέρδισε το 1ο Βραβείο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, 2021) και Λεηλασία της μνήμης μας (κέρδισε Ειδικό Έπαινο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, 2021), 10/03/2021-31/10/2021.
 • Παραχώρηση συνεντεύξεων και συμβολή στο σενάριο για τη δημιουργία του αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ Τα Οικισμένα και Ιερά Τοπία της Κύπρου: Η κοιλάδα του Ξερού (Επαρχία Λάρνακας) για την εταιρεία Tetraktys Films. Κύπρος, 01/09/2020-30/07/2021.
 • Παραχώρηση συνέντευξης για τη δημιουργία του ιστορικού/αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ Η ιστορία της διατροφής στην Ελλάδα από την προϊστορία μέχρι σήμερα για την εταιρεία ANEMON Productions. Αθήνα (Ελλάδα), 11/01/2016.
 • Παραχώρηση συνέντευξης και βιντεοσκόπηση (στην περιοχή της Κοφίνου) για τη δημιουργία του ιστορικού-αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ paysages d'ici et d'ailleurs (για τα βυζαντινά μνημεία και το βυζαντινό τοπίο της Κύπρου) του γαλλο-γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού ARTE και παραγωγής της System TV. Κύπρος, 15/11/2014.
 • Παραχώρηση συνέντευξης για τη δημιουργία του ιστορικού ντοκιμαντέρ 1821: η γέννηση ενός έθνους, για τον τηλεοπτικό σταθμό SKY. Αθήνα (Ελλάδα), 25/05/2010.
 • Παραχώρηση συνέντευξης για τη δημιουργία του αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ Life in Ancient-Byzantine Sagalassos για τον τηλεοπτικό σταθμό DigiTurk. Σαγαλασσός (Τουρκία), 10/07/2008.
 • Μέλος της επιστημονικής ομάδας για τη δημιουργία του ιστορικού και αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ H παρουσία των Ρώσων στην Πάρο, 1770-1774, στο πλαίσιο του Συνεδρίου Η Παρουσία των Ρώσων στο Αιγαίο, 1768-1774. Πάρος (Ελλάδα), 03-06/10/2001.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. RURALIA XV Conference - European Association of Medieval and Post-Medieval Archaeology: 'Farmers’ Trade and Markets', Thematic Conference. Fredrikstad (Νορβηγία), 04-10/09/2023.
 2. European Association of Archaeologists, 29th Annual Meeting, Thematic Session 113 'Byzantine Heritage in Peril: The Safety of Archaeological Sites'. Belfast (Β. Ιρλανδία), 30/08-02/09/2023.
 3. Διεθνής Βυζαντινή Ημερίδα 'Peasants in the Byzantine World: The State of the Question'. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα (Ελλάδα), 02/05/2023.
 4. Ετήσια Ημερίδα Cyprus American Archaeological Research Institute, '39th Annual CAARI Archaeological Workshop'. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία (Κύπρος), 17/06/2023.
 5. 7η Ετήσια Ημερίδα Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, 'Το Αρχαιολογικό Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, 2022'. Λευκωσία (Κύπρος), 11/03/2023.
 6. European Association of Archaeologists, 28th Annual Meeting, Thematic Session 284 'Visualising, Interpreting, and Presenting Archaeological Sites to the Public', με τους F. Ripanti, G. Papantoniou, A. Lanitis και E. Ioannou. Βουδαπέστη (Ουγγαρία), 31/08-03/09/2022.
 7. 24th International Congress of Byzantine Studies. Συμμετοχή στο Panel Session 2, κατόπιν πρόσκλησης. Βενετία (Ιταλία), 22-27/08/2022.
 8. 6η Ετήσια Ημερίδα Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, 'Το Αρχαιολογικό Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, 2020-2021'. Λευκωσία (Κύπρος), 09/04/2022.
 9. ICAS-EMME 3, Third International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Middle East. Thematic Session 2 'An Environmental History of Ancient Cyprus', με την Π. Μυλωνά, Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία (Κύπρος), 14-18/03/2022.
 10. European Association of Archaeologists, 27th Annual Meeting, Thematic Panel S1 'Widening Horizons through Human-Environment Interconnections', με τους Π. Μυλωνά και B. Devillers, Πανεπιστήμιο Κιέλου (Γερμανία), 06-11/09/2021.
 11. European Association of Archaeologists, 27th Annual Meeting, Thematic Panel S6 'Writ Large: The Materiality of Ancient Texts in the Digital Age', με τους Χ. Παρασκευά, Π. Χατζηττοφή και Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Πανεπιστήμιο Κιέλου (Γερμανία), 06-11/09/2021.
 12. 18ο Διεθνές Συνέδριο 'European Association for the Study of Religions (EASR): Religion - Continuations and Disruptions'. Πανεπιστήμιο Πίζας (Ιταλία), 30/08-03/09/2021.
 13. International Digital Conference 'Mapping Settlement Desertion in Southeastern Europe from Antiquity to the Modern Era', Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα (Ελλάδα), 22-23/04/2021.
 14. 17ο Ετήσιο Μεταπτυχιακό Συνέδριο Κυπριακής Αρχαιολογίας (PoCA 2020), εναρκτήρια δημόσια διάλεξη. Λευκωσία (Κύπρος), 13-15/11/2020.
 15. 5η Ετήσια Ημερίδα Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, 'Το Αρχαιολογικό Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, 2019'. Λευκωσία (Κύπρος), 08/02/2020.
 16. 3rd International Conference on Byzantine and Medieval Studies, Λευκωσία (Κύπρος), 17-19/01/2020.
 17. 17ο Διεθνές Συνέδριο 'European Association for the Study of Religions (EASR): Religion - Continuations and Disruptions'. Tartu (Εσθονία), 25-29/06/2019.
 18. 38th Annual CAARI Archaeological Workshop, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 08/06/2019.
 19. Επιστημονικό Συνέδριο, 'Cypriot Archaeology, Pre-modern Material Culture, and Cultural Heritage in the UK', University College London, Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, και το Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο (Αγγλία), 04-05/04/2019.  
 20. University of California Los Angeles και Center for Medieval and Rennaisance Studies Επιστημονικό Συνέδριο, 'The Greek Village', UCLA, Los Angeles (ΗΠΑ), 22-23/02/2019.
 21. Archaeological Institute of America (AIA) 2019 Annual Meeting, Thematic Panel 6I 'The Medieval Countryside: An Archaeological Perspective', San Diego, California (ΗΠΑ), 03-06/01/2019.
 22. 2ο Διεθνές Συνέδριο Unlocking Sacred Landscapes, 'Digital Humanities and Ritual Space', Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing and Archaeo-environment, Κρήτη (Ελλάδα), 19-21/10/2018.
 23. European Association of Archaeologists, 24th Annual Meeting, Thematic Panel 'Glaze Production Technology in the Medieval and Post-Medieval Mediterranean', Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης (Ισπανία), 05-08/09/2018.
 24. SAXO Institute Marie Curie International Workshop, 'Bridging the Gap in Archaeological Ceramics', SAXO Institute, Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης (Δανία), 29-30/06/2018.
 25. 19th International Congress of Classical Archaeology, Thematic Panel 'Central Places and Un-central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the Longue Durée', Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας (Γερμανία), 22-26/05/2018.
 26. Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World International Conference, 'Change and Resilience: The Occupation of Mediterranean Island Systems in Late Antiquity'. Πανεπιστήμιο Brown (ΗΠΑ), 01-03/12/2017.
 27. 1st Turkish-Greek Byzantine Archaeology Workshop. Koç University Stavros Niarchos Foundation Centre for Late Antique and Byzantine Studies and the Institute for Mediterranean Studies, Αττάλεια (Τουρκία), 08-09/09/2017.
 28. 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH). Thematic Panel 'What Can Archaeology Contribute to Ottoman Studies?' Πανεπιστήμιο Σόφιας (Βουλγαρία), 24-28/07/2017.
 29. 36th Annual CAARI Archaeological Workshop, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 01/07/2017.
 30. GIS Workshop and Economic Archaeology: Inter- and Intra-site Approaches. Archaeology of Pre-modern Economies Research Network (DFG), Πανεπιστήμιο Βόννης (Γερμανία), 19/05/2017.
 31. International Conference, 'Environment, Landscape and Society: Diachronic Perspectives on Settlement Patterns in Cyprus'. Cyprus American Archaeological Research Institute, Λευκωσία (Κύπρος), 17-19/02/2017.
 32. 2016 Byzantine Studies International Workshop, 'Monumental Painting in Byzantium and Beyond: New Perspectives.' Dumbarton Oaks, Ουάσινγκτον (ΗΠΑ), 04/11/2016.
 33. 23rd International Congress of Byzantine Studies. Συμμετοχή σε 3 διαφορετικές Στρογγυλές Τράπεζες, κατόπιν πρόσκλησης. Βελιγράδι (Σερβία), 22-27/08/2016.
 34. International Conference, 'Church Building in Cyprus (4th-7th centuries).' Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz. Mainz (Γερμανία), 09-11/06/2016.
 35. 3rd International Cycladic Conference, 'The Cyclades Through Time: Space-People.' Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, Ερμούπολη, Σύρος (Ελλάδα), 25-29/05/2016.
 36. TRAC 2016 - Theoretical Roman Archaeology Conference. Sapienza University, Ρώμη (Ιταλία), 16-19/03/2016.
 37. 13th European Meeting on Ancient Ceramics, Αθήνα (Ελλάδα), 24-26/09/2015. Με τους M. Roumbou, N. Müller, V. Kilikoglou και M. Dikomitou-Eliadou.
 38. International Workshop, 'Ceramic Identities and Affinities of the Region of Paphos during the Bronze Age.' Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 19/09/2015. Με τις A. Georgiou και M. Dikomitou-Eliadou.
 39. 34th Annual CAARI Archaeological Workshop, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 27/06/2015.
 40. 1ο Διεθνές Συνέδριο Unlocking Sacred Landscapes, 'Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean.' Department of Classics and Long Room Hub, Trinity College Dublin. Δουβλίνο (Ιρλανδία), 15-17/05/2015.
 41. International Symposium, 'Ancient Cyprus Today: Museum Collections and New Research Approaches to the Archaeology of Cyprus.' Museum of Mediterranean Antiquities (Medelhavsmuseet), Στοκχόλμη (Σουηδία), 25-27/04/2015. Με τη M. Dikomitou-Eliadou.
 42. International Conference, 'Art and Archaeology of Lusignan and Venetian Cyprus (1192-1571): Recent Research and New Discoveries.' Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 12-14/12/2014. Με τη M. Dikomitou-Eliadou.
 43. Ευφρόσυνα Έργα. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 26-27/11/2014.
 44. International Conference, 'Interdisciplinary Studies of Ancient Materials from the Mediterranean.' Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 17-19/09/2014. Με τις A. Georgiou και M. Dikomitou-Eliadou.
 45. 20th Annual Meeting, European Association of Archaeologists. Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), 10-14/09/2014.
 46. 33rd Annual CAARIArchaeologicalWorkshop, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 28/06/2014.
 47. 1st International Conference, 'Naxos and the Byzantine Aegean.' The Norwegian Institute at Athens. Χώρα Νάξου (Ελλάδα), 12-13/04/2014.
 48. 2nd International Workshop, 'The Middle to Late Byzantine/Frankish Era, 12th-13th c'. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Δήμος Πάρου. Νάουσα Πάρου (Ελλάδα), 24-26/05/2013.
 49. History and Archaeology International Workshop, 'Applied ceramics in a Byzantine context' (series of Workshops celebrating Early Applied Arts). King's College London, Λονδίνο (ΗΒ), 25/02/2012.
 50. International Workshop, 'Problemes de topographies urbaines a la lumiere de nouvelles recherche en Mediterranee byzantine (IVe - XIVe siecles).' Πανεπιστήμιο Aix Marseille (Γαλλία), 13/02/2012.
 51. International Conference, 'Recent Developments in the Long-Term Archaeology and History of Greece.' The Netherlands Institute at Athens, Αθήνα (Ελλάδα), 13-15/12/2011.
 52. 1st International Workshop, 'The Byzantine Early Middle Ages, 7th-8th c'. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 28/30/102011.
 53. International Conference, 'Imperial Legacies in a Cross-Cultural Mediterranean Context.' Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), 23-25/09/2011 (Centre of Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham AND Research Centre for Anatolian Civilizations, Koc University).
 54. 22nd International Congress of Byzantine Studies. Σόφια (Βουλγαρία), 22-27/08/2011.
 55. European Science Foundation Exploratory Workshop, 'Convivencia in Byzantium? Cultural Exchanges in a Multi-Ethnic and Multi-Lingual Society'. Trinity College, University of Dublin, Δουβλίνο (Ιρλανδία), 01-03/10/2010.
 56. International Congress, 'Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Near East (ICASEMNE).' The Cyprus Institute, Πάφος (Κύπρος), 29/04-01/05/2010.
 57. Colloque International, 'L'aniconisme dans l'art religieux Byzantin.' Γενεύη (Ελβετία), 01-03/10/2009.
 58. European Association of Archaeologists (EAA), 15th Annual Meeting. Riva del Garda (Ιταλία), 15-20/09/2009.
 59. The 41st Spring Symposium of Byzantine Studies, 'The Archaeologies of Byzantium.' Εδιμβούργο (ΗΒ), 04-06/04/2008.
 60. The Netherlands Institute for the Near East International Symposium, 'Archaeology of the Countryside in Medieval Anatolia.' Leiden (Ολλανδία), 29/02-01/03/2008.
 61. 21st International Congress of Byzantine Studies. Λονδίνο (ΗΒ), 21-26/08/2006.
 62. 5th International Congress of Boeotian Studies. Θήβα (Ελλάδα), 16-19/09/2005.
 63. 1st European Workshop of the Medieval Pottery Research Group. Οξφόρδη (ΗΒ), 27-29/04/2005.
 64. European Association of Archaeologists (EAA), 8th Annual Meeting. Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), 24-29/09/2002.
 65. Hellenic Research Foundation International Conference, 'The Russians in the Aegean, 1768-1774.' Πάρος (Ελλάδα), 03-06/10/2001.
 66. XXe Congres International des Etudes Byzantines, Sorbonne. Παρίσι (Γαλλία), 19-25/08/2001.
 67. International Conference, University of Groningen – University of Ghent – University of Leuven, 'Historical Identity of the Greek Past.' Groningen (Ολλανδία), 16-18/05/2001.
 68. ARCHON International Symposium. Leiden (Ολλανδία), 09-10/05/2001.
 69. ARCHON International Symposium. Leiden (Ολλανδία), 09/12/1999.
 70. 3rd Annual Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA). Μπέρμινχαμ (ΗΒ), 19-21/02/1999.
 71. 1st International Conference, 'New Approaches to Medieval and Post-Medieval Greece.' Κέρκυρα (Ελλάδα), 01-03/05/1998.
 72. 2nd Annual Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA). Εδιμβούργο (ΗΒ), 20-22/02/1998.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα (Ελλάδα). Δημόσια διάλεξη, 18/12/2023.
 2. Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ, Τελ Αβίβ (Ισραήλ). Ερευνητικό σεμινάριο, 10/03/2023.
 3. 4ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού-Εθνογραφικού-Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου. Παρουσίαση του αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ "Τα Οικισμένα και Ιερά Τοπία της Κύπρου", Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία (Κύπρος), 11/07/2021.
 4. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, 55ος Κύκλος Δημόσιων Διαλέξεων (Κύπρος). Δημόσια διάλεξη, 22/03/2021.
 5. Διεπιστημονικό Σεμινάριο 'Νίκος Οικονομίδης': Η ύπαιθρος στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο (7ος-15ος αι.), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Δημόσια διάλεξη, 03/03/2021.
 6. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, 54ος Κύκλος Δημόσιων Διαλέξεων (Κύπρος). Δημόσια διάλεξη, 09/11/2020.
 7. Μουσείο Πιερίδη, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λάρνακα (Κύπρος). Δημόσια διάλεξη, 28/03/2019.
 8. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, 51ος Κύκλος Δημόσιων Διαλέξεων (Κύπρος). Δημόσια διάλεξη, 11/02/2019.
 9. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Colloquium Studiorum Byzantinorum, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή. Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 07/11/2018.
 10. Trinity College, University of Dublin, και Long Room Hub (Ιρλανδία). Δημόσια διάλεξη, 20/02/2018.
 11. University of Bonn, Archaeology of Pre-Modern Economies Research Training Group 1878 (Γερμανία). Δημόσια διάλεξη, Plenum 12/05/2017.
 12. University of Cologne, Department of Byzantine and Modern Greek Philology (Γερμανία). Δημόσια διάλεξη, 27/04/2017.
 13. Newcastle University, School of History, Classics and Archaeology (UK). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 07/02/2017.
 14. University of Edinburgh, School of History, Classics and Archaeology (UK). Δημόσια διάλεξη, 03/02/2017.
 15. University of Saint Andrews, Centre for Landscape Studies (ΗΒ). Ετήσια διάλεξη Κέντρου Μελετών Τοπίου, 18/11/2016.
 16. University of Saint Andrews, School of Classics (ΗΒ). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 18/11/2016.
 17. University of Bonn, Archaeology of Pre-Modern Economies Research Network (Γερμανία). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 03/06/2016.
 18. Δήμος Πάρου, Μεσαιωνικός ναός Πέρα Παναγιάς, Μάρπησα (Ελλάδα). Δημόσια διάλεξη, 02/08/2015.
 19. Πανεπιστήμιο Κύπρου και Σαλαμίνιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι (Κύπρος). Δημόσια διάλεξη, 15/01/2015.
 20. Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Ομογένειας του Λονδίνου, Λονδίνο (ΗΒ). Δημόσια διάλεξη, 20/11/2014.
 21. Δήμος Πάρου, Μεσαιωνικό κάστρο Κεφάλου, Μάρπησα (Ελλάδα). Δημόσια διάλεξη, 10/08/2014.
 22. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα (Ελλάδα). Δημόσια διάλεξη, 06/05/2014.
 23. Trinity College, University of Dublin, School of Histories and Humanities (Ιρλανδία). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 10/03/2014.
 24. University of Edinburgh, School of History, Classics and Archaeology (ΗΒ). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 28/02/2014.
 25. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Colloquium Studiorum Byzantinorum, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών. Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 16/11/2011.
 26. Trinity College, University of Dublin, School of Histories and Humanities (Ιρλανδία). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 10/12/2009.
 27. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (Κύπρος). Δημόσια διάλεξη, 31ος Κύκλος Δημοσίων Διαλέξεων, 23/02/2009.
 28. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Colloquium Studiorum Byzantinorum, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών. Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 04/02/2009.
 29. Katholieke Universiteit Leuven, Department of Archaeology (Βέλγιο). Δημόσια διάλεξη στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέξεων του Προγράμματος Sagalassos Archaeological Research Project, 23/05/2008.
 30. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Colloquium Studiorum Byzantinorum, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών. Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 19/02/2008.
 31. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (Κύπρος). Δημόσια διάλεξη, 29ος Κύκλος Δημοσίων Διαλέξεων, 18/02/2008.
 32. Universiteit van Amsterdam, Department of Archaeology (Ολλανδία). Δημόσια διάλεξη, 05/02/2008.
 33. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ελλάδα). Δημόσια διάλεξη, 24/05/2007.
 34. Universiteit van Leiden, Faculty of Archaeology (Ολλανδία). Δημόσια διάλεξη στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέξεων MareNostrum, 15/03/2007.
 35. Universiteit van Amsterdam, Department of Byzantine and Modern Greek Studies (Ολλανδία). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 12/04/2002.
 36. Universiteit van Leiden, Faculty of Archaeology (Ολλανδία). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 10/03/2000.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Vionis, A.K. 2012. A Crusader, Ottoman and Early Modern Aegean Archaeology: Built Environment and Domestic Material Culture in the Medieval and Post-Medieval Cyclades, Greece (13th-20th centuries AD). Leiden: Archaeological Studies Leiden University 22Vionis, A.K. και Bintliff, J.L. The Archaeology of Medieval and Post-Medieval Villages of Boeotia, Greece (Boeotia Survey, vol. 9). Cambridge: McDonald Institute Monographs (σε εξέλιξη - δημοσίευση το 2023)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ)

Vionis, A.K. Byzantium in Transition: The Byzantine Early Middle Ages, 7th-8th c. AD. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology (τυπώνεται, 2023) 

Papantoniou, G., Vionis, A.K. και Morris, Ch. 2022Unlocking Sacred Landscapes: Religious and Insular Identities in ContextReligions, Bassel: MPDI Books (επιστ. Περιοδικό, open access & online, Ειδικός Τόμος)

Papantoniou, G, Morris, C. και Vionis, A.K. 2019. Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology 151

Papantoniou, G., Sarris, A., Morris, C.E. και Vionis, A.K. 2019. Unlocking Sacred Landscapes: Digital Humanities and Ritual SpaceOpen Archaeology 5.1, Berlin: De Gruyter (επιστ. Περιοδικό, open access & online, Ειδικός Τόμος)

Ting, C., Molera, J., Salinas, E., Vionis, A.K. και Gaudenzi Asinelli, M. 2019Glaze Technology in the Medieval and Post-Medieval MediterraneanJournal of Archaeological Science: Reports 28. Amsterdam: Elsevier (επιστ. Περιοδικό, open access & online, Ειδικός Τόμος)Papantoniou, G. και Vionis, A.K. 2018/2019Central Places and Un-Central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the Longue Durée. Land, Bassel: MDPI Books (επιστ. Περιοδικό, open access & online, Ειδικός Τόμος)

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ)

Vionis, A.K. 2022. The construction of sacred landscapes and maritime identities in the post-medieval Cyclades Islands: the case of ParosReligions, [open access], 13.2, 164 (27 σελίδες)Papantoniou, G., Vionis, A.K. και Morris, C. 2022. Religious and insular identities in contextReligions, [open access], 13.10, 903 (5 σελίδες)Agapiou, A., Vionis, A.K. και Papantoniou, G. 2021Detection of archaeological surface ceramic using deep learning image-based methods and very high-resolution UAV imageriesLand, [open access], 10.12, 1365 (16 σελίδες)

Ting, C., Rehren, T., Vionis, A.K. και Kassianidou, V. 2021. The origins and evolution of Cypriot glazed ware productions during the thirteenth to seventeenth centuries CEArchaeological and Anthropological Sciences, [open access], 13.35 (22 σελίδες)

Papantoniou, G. και Vionis, A.K. 2020Popular religion and material responses to pandemic: the Christian cult of the Epitaphios during the COVID-19 crisis in Greece and CyprusEthnoarchaeology, 12.2 [golden open access], σελ. 85-117

Vionis, A.K. 2020. Bridging the early medieval 'ceramic gap' in the Aegean and the Eastern Mediterranean (7th-9th c.): local and global phenomena. Journal on Hellenistic and Roman Material Culture, 9, σελ. 291-325

Vionis, A.K. 2020. Landscape approaches to the evolution of the Byzantine/Medieval village-community in Greece. Journal of Greek Archaeology, 5, σελ. 468-494

Attema, P., Bintliff, J.L., Bes, P., de Haas, T., Donev, D., Jongman, W., Kaptijn, E., Mayoral, V., Menchelli, S., Pasquinucci, M., Rosen, S., Sánchez, J.G., Soler, L.G., Stone, D., Tol, G., van Leusen, M., Vermeulen, F. και Vionis, A.K. 2020. A guide to good practice in Mediterranean surface survey projects. Journal of Greek Archaeology, 5, σελ. 1-62

Papantoniou, G., Sarris, A., Morris, C. και Vionis, A.K. 2020Digital humanities and ritual space: a reappraisalOpen Archaeology, [open access], 5.1, σελ. 598-614

Kolovos, E. και Vionis, A.K. 2019. Ottoman archaeology in Greece: a new research field. Archaeological Reports: Archaeology in Greece, 65, σελ. 145-156

Vionis, A.K. 2019. The materiality of death, the supernatural and the role of women in Late Antique and Byzantine times. Journal of Greek Archaeology, 4, σελ. 252-269

Vionis, A.K. και Papantoniou, G. 2019. Central Place Theory reloaded and revised: political economy and landscape dynamics in the longue durée. Land, [open access], 8.2, 36 (21 σελίδες)

Ting, C., Molera, J., Salinas, E., Vionis, A.K. και Gaudenzi Asinelli, M. 2019Glaze technology in the medieval and post-medieval Mediterranean: an introduction to the Special IssueJournal of Archaeological Science: Reports 28, 102044 (5 σελίδες)

Ting, C., Vionis, A.K., Rehren, T., Kassianidou, V., Cook, H. και Barker, C. 2019. The beginning of glazed ware production in late medieval CyprusJournal of Archaeological Science: Reports, [open access], 27, 101963 (13 σελίδες)

Papantoniou, G. και Vionis, A.K. 2018. The river as an economic asset: settlement and society in the Xeros Valley in Cyprus. Land, [open access], 7.4, 157 (29 σελίδες)

Vionis, A.K. 2017. Understanding settlements in Byzantine Greece: new data and approaches for Boeotia, sixth to thirteenth centuries. Dumbarton Oaks Papers, 71, σελ. 127-173

Vionis, A.K. 2017. Sacred townscapes in Late Antique Greece: Christianisation and economic diversity in the Aegean. Journal of Mediterranean Archaeology, 30.2, σελ. 141-165

Vionis, A.K. και Papantoniou, G. 2017. Sacred landscapes as economic central places in Late Antique Naxos and Cyprus. Antiquité Tardive, 25, σελ. 263-286

Papantoniou, G. και Vionis, A.K. 2017. Landscape archaeology and sacred space in the Eastern Mediterranean: a glimpse from Cyprus. Land, [open access] 6.2, 40 (18 σελίδες)

Vionis, A.K. 2016. A boom-bust cycle in Ottoman Greece and the ceramic legacy of two Boeotian villages. Journal of Greek Archaeology, 1, σελ. 353-383

Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A. και Vionis, A.K. 2016. Cooking fabric recipes: an interdisciplinary study of Cypriot cooking pots of the Late Bronze AgeJournal of Archaeological Science: Reports, [online] 7, σελ. 451-457

Bintliff, J.L., Noordervliet, B., van Zwienen, J., Donnellan, L., Sarri, K., Stissi, V., van der Enden, M., Peeters, D., Meens, A., Bes, P., Vionis, A.K., Loizou, C., Sarris, A., Meyer, C. και Forbes, H. 2016. Leiden Ancient Cities of Boeotia Project: the 2015 - spring 2016 seasons. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 22.2, σελ. 1-15

Vionis, A.K. 2014. The archaeology of landscape and material culture in late Byzantine – Frankish Greece. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 20.1, σελ. 313-346

Bintliff, J. Noordervliet, B., van Zwienen, J., Wilkinson, K., Slapsak, B., Stissi, V., Piccoli, C. και Vionis, A.K. 2013. ‘The Leiden-Ljubljana Ancient Cities of Boeotia Project, 2010-2012 seasons’. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 19.2, σελ. 1-34

Crow, J., Turner, S. και Vionis, A.K. 2011. Characterizing the Historic Landscapes of Naxos. Journal of Mediterranean Archaeology, 24.1, 111-137

Vionis, A.K., Poblome, J., Waelkens, M. και De Cupere, B. 2010. A middle-late Byzantine pottery assemblage from Sagalassos: typo‐chronology and sociocultural interpretation. Hesperia, 79.3, σελ. 423-464

Vionis, A.K., Poblome, J. και Waelkens, M. 2009. The hidden material culture of the Dark Ages: early medieval ceramics at Sagalassos (Turkey); new evidence (ca. 650‐800 AD). Anatolian Studies, 59, σελ. 147-165

Vionis, A.K. 2008. Current archaeological research on settlement and provincial life in the Byzantine and Ottoman Aegean: a case-study from Boeotia, Greece. Medieval Settlement Research, 23, σελ. 28-41

Vionis, A.K. 2006. The thirteenth‐to‐sixteenth‐century kastro of Kephalos: a contribution to the archaeological study of medieval Paros and the Cyclades. Annual of the British School at Athens, 101, σελ. 459‐492

Vionis, A.K. 2005. Domestic material culture and post‐medieval archaeology in Greece: a case study of the Cyclades Islands. Journal of Post‐Medieval Archaeology, 39.1, σελ. 172‐185

Vionis, A.K. 2004‐2005. 'The medieval and post‐medieval pottery and Tanagra village‐history'. Στο J.L. Bintliff  κ.α. The Tanagra Project: Investigations at an Ancient Boeotian City and in its Countryside (2000‐2002). Bulletin de Correspondence Hellènique, 128‐129, 2.1, σελ. 541‐606

Bintliff, J.L., Farinetti, E. Poblome, J. Sarri, K., Sbonias, K., Slapsak, B., Stissi, V. και Vionis, A.K. 2004. The Leiden‐Ljubljana Tanagra project: the 2003 season. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 11, σελ. 35‐43

Vionis, A.K. 2001. Post‐Roman pottery unearthed: medieval ceramics and pottery research in Greece. Medieval Ceramics, 25, σελ. 84‐98

Vionis, A.K. 2001. The meaning of domestic cubic forms: interpreting Cycladic settlements and housing of the period of foreign domination (ca. 1207‐1821 AD). Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 9, σελ. 111‐131 

Βιώνης, A.K. 2001. Οικιακός υλικός πολιτισμός των Κυκλάδων: μία θεματική μελέτη των μεσαιωνικών και νεότερων χρόνων. CORPUS, 29, σελ. 66-73

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΟ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ)


Vionis, A.K. 2023. A ceramic koine as evidence for continuity and economy. Στο: A.K. Vionis, επιμ., Byzantium in Transition: The Byzantine Early Middle Ages, 7th–8th c. AD. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology (τυπώνεται)Vionis, A.K. 2022. A boom-bust cycle in Cyprus at the end of Antiquity: landscape perspectives for settlement transformation. Στο: P. Panayides και I. Jacobs, επιμ., Cyprus in the Long Late Antiquity. Oxford: Oxbow Books, σελ. 161-176

Vionis, A.K. 2020. The Archaeology of Ottoman Greece. Στο: B.J. Walker, T. Insoll και C. Fenwick, επιμ., The Oxford Handbook of Islamic Archaeology. Oxford: Oxford University Press, σελ. 3-5 [DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199987870.013.32]

Vionis, A.K. 2019. The spatiality of the Byzantine/Medieval rural church: landscape parallels from the Aegean and Cyprus. Στο: G. Papantoniou, C. Morris και A.K. Vionis, επιμ., Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology 151, σελ. 67-83Papantoniou, G., Morris, C. και

Vionis, A.K. 2019. Spatial analysis of ritual and cult in the Mediterranean: an introduction. Στο: G. Papantoniou, C. Morris και A.K. Vionis, επιμ., Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology 151, σελ. ix-xviii

Vionis, A.K. και Papantoniou, G. 2019. Economic landscapes and transformed mindscapes in Cyprus from Roman times to the Early Middle Ages. Στο: M.Á. Cau Ontiveros και C. Mas, επιμ., Change and Resilience. The Occupation of Mediterranean Islands in Late Antiquity. Oxford & Philadelphia: Oxbow, Joukowsky Institute Publications 9, σελ. 257-284


Vionis, A.K., Dikomitou-Eliadou, M., Roumpou, M., Kalogeropoulos, N. και Kilikoglou, V. 2019. Stirring Pots on Fire: Medieval technology, diet and daily life in Cyprus. Στο: M. Parani και M. Olympios, επιμ., The Art and Archaeology of Lusignian and Venetian Cyprus (1192–1571). Recent Research and New Discoveries. Turnhout: Brepols Publishers, Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages 12, σελ. 245-268

Vionis, A.K. 2018. Island responses in the Byzantine Aegean: Naxos under the lens of current archaeological research. Στο: J. Crow και D. Hill, επιμ., Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change. Αθήνα: Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens 7, σελ. 61-80

Vionis, A.K. 2018. Settled and sacred landscapes of Cyprus: church and landscape in the Xeros Valley during the Early Byzantine period. Στο: M. Horster, D. Nicolaou και S. Rogge, επιμ., Church Building in Cyprus (4th to 7th Centuries): A Mirror of Intercultural Contacts in the Eastern Mediterranean. Schriften des Instituts für Interdiziplinäre Zypern-Studien 12. Münster/New York: Waxmann, σελ. 45-70

Βιώνης, A.K. 2018. Τα ταπεινά αντικείμενα ως μέσο αναγνώρισης και αξιολόγησης της ανθρώπινης δραστηριότητας στο Βυζαντινό χωριό (8ος–15ος αι.): Δεδομένα από συστηματικές έρευνες επιφανείας. Στο: A.Γ. Γιαγκάκη και A. Πανοπούλου, επιμ., Το Βυζάντιο χωρίς Λάμψη: Τα Ταπεινά Αντικείμενα και η Χρήση τους στον Καθημερινό Βίο των Βυζαντινών. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, σελ. 45-78

Vionis, A.K. 2017. The Byzantine to Early Modern pottery from Thespiai. Στο: J.L. Bintliff, E. Farinetti, B. Slapak και A.M. Snodgrass, επιμ., Boeotia Project, Volume II: The City of Thespiai. Survey at a Complex Urban Site. Cambridge: McDonald Institute Monographs, σελ. 351-374

Vionis, A.K. και Loizou, Ch. 2017. The history of Thespiai and Boeotia from Late Antiquity to the Frankish period. Στο: J.L. Bintliff, E. Farinetti, B. Slapak και A.M. Snodgrass, επιμ., Boeotia Project, Volume II: The City of Thespiai. Survey at a Complex Urban Site. Cambridge: McDonald Institute Monographs, σελ. 241-253

Vionis, A.K. 2017. Imperial impacts, regional diversities and local responses: island identities as reflected on Byzantine Naxos. Στο: R. Murphey, επιμ., Imperial Lineages and Legacies in the Eastern Mediterranean: Recording the Imprint of Roman, Byzantine and Ottoman Rule. London-New York: Routledge, σελ. 165-196Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A. και

Vionis, A.K. 2016. The cooking-pot assemblage: typological observations and petrographic analysis. Στο: C. von Rüden, A. Georgiou, A. Jacobs και Paul Halstead, επιμ., Feasting, Craft and Depositional Practices in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti. Rahden: Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 8, σελ. 139-161

Vionis, A.K. 2014. The Balkan peninsula: Achaea and the Greek islands. Στο: W. Tabbernee, επιμ., Early Christianity in Contexts. An Exploration across Cultures and Continents. Michigan: Baker Academic Press, σελ. 329-346

Vionis, A.K. και Dikomitou-Eliadou, M. 2014. Stirring pots on fire! A diachronic and interdisciplinary study of cooking pots from Cyprus. Στο: Α. Gagatsis, επιμ., Research Programmes. The A.G. Leventis Foundation. Nicosia: The University of Cyprus, σελ. 107-129Dikomitou-Eliadou, M., Kyriatzi, E. και

Vionis, A.K. 2013. Petrographic analysis of Late Cypriote and Late Minoan pottery from Pyla-Kokkikokremos. Στο: V. Karageorghis και A. Kanta, επιμ., Pyla-Kokkinokremos: A Late 13th Century B.C. Fortified Settlement in Cyprus. Excavations 2010-2011. Uppsala: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology CXLI, σελ. 189-196

Vionis, A.K. 2013. Reading art and material culture: Greeks, Slavs and Arabs in the Byzantine Aegean. Στο: B. Crostini και S. La Porta, επιμ., Negotiating Co-Existence: Communities, Culture and 'Convivencia' in Byzantine Society. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, σελ. 103-127

Vionis, A.K. 2013. Considering a rural and household archaeology of the Byzantine Aegean: the ceramic spectrum. Στο: J.L. Bintliff και M. Caroscio, επιμ., Pottery and Social Dynamics in the Mediterranean and Beyond in Medieval and Post-Medieval Times. Oxford: BAR International Series 2557, σελ. 25-40

Vionis, A.K. 2011. Rural economy in late medieval and Ottoman Boeotia / Αγροτική Οικονομία στη Βοιωτία του Ύστερου Μεσαίωνα και των Οθωμανικών χρόνων [online]. Στο: Encyclopaedia of the Hellenic World, Boeotia. Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Vionis, A.K. 2011. Silk production and trade in late medieval and Ottoman Boeotia / Παραγωγή και εμπόριο μεταξιού στη Βοιωτία του Ύστερου Μεσαίωνα και των Οθωμανικών χρόνων [online]. Στο: Encyclopaedia of the Hellenic World, Boeotia. Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Vionis, A.K. και Piccoli, C. 2011. Housing architecture in late medieval and Ottoman Boeotia / Οικιστική αρχιτεκτονική στη Βοιωτία του Ύστερου Μεσαίωνα και των Οθωμανικών χρόνων [online]. Στο: Encyclopaedia of the Hellenic World, Boeotia. Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Βιώνης, A.K. 2011. Βυζαντινή περίοδος, μέσα 7ου αι. – 1191 μ.Χ. [online]. Στο: Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής. Λευκωσία: Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής

Vionis, A.K. 2006. The archaeology of Ottoman villages in central Greece: ceramics, housing and everyday life in post‐medieval rural Boeotia. Στο: A. Erkanal‐Öktü, S. Günel, E. Özgen και R. Tuncel, επιμ., Studies in Honor of Hayat Erkanal: Cultural Reflections. Istanbul: Homer Kitabevi, σελ. 784‐800

Vionis, A.K. 2003. Much ado about ... a red cap and a cap of velvet: in search of social and cultural identity in medieval and post‐medieval insular Greece. Στο: H. Hokwerda, επιμ., Constructions of Greek Past: Identity and Historical Consciousness from Antiquity to the Present. Groningen: Egbert Forsten, σελ. 193‐216

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ)

Vionis, A.K. 2022. Interdisciplinarity in Byzantine Studies: a sacred-landscapes and digital-humanities approach. Στο: E. Fiori και M. Trizio, επιμ., The 24th International Congress of Byzantine Studies: Proceedings of the Plenary Sessions. Venice: Venice University Press, σελ. 121-140

Papantoniou, G. και Vionis, A.K. 2022. The river as an economic asset: settlement and society in the Xeros valley in Cyprus. Στο: M. Bentz και M. Heinzelmann, επιμ., Quantifying Ancient Building Economy: Archaeology and Economy in the Ancient World – Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology, Cologne/Bonn 2018. Heidelberg: Propylaeum, σελ. 1-3

Ioannou, E., Lanitis, A., Vionis, A.K., Papantoniou, G. και Savvides, N. 2021. Augmented reality cultural route at the Xeros River valley, Larnaca, Cyprus. Στο: M. Ioannides, E. Fink, L. Cantoni και E. Champion, επιμ., Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. 8th International Conference, EuroMed 2020, Virtual Event, November 2-5, 2020, Revised Selected Papers, vol. 12642. Cham: Springer, σελ. 695-702

Vionis, A.K. 2020. Abandonment and revival between Late Antiquity and the Early Middle Ages: facts and fiction. Στο: P. Cimadomo, R. Palermo, R. Pappalardo και R. Pierobon Benoit, επιμ., Before/After: Transformation, Change, and Abandonment in the Roman and Late Antique Mediterranean. Oxford: Archaeopress/Access Archaeology, σελ. 79-95

Dikomitou-Eliadou M. και Vionis, A.K. 2016. Silent artefacts revealing their story: the analytical paradigm of Bronze Age cooking pots from Cyprus. Στο: G. Bourogiannis και Ch. Mühlenbock, επιμ., Ancient Cyprus Today: Museum Collections and New Research (Studies in Mediterranean Archaeology PB 184). Uppsala: Astrom Editions, σελ. 167-176


Vionis, A.K. 2016. Naxos between Late Antiquity and the Early Middle Ages: decline or stability? Στο: B. Krsmanović και L. Milanović, επιμ., Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016. Round Tables. Belgrade: The Serbian National Committee of AIEB and the Contributors, σελ. 329-332

Vionis, A.K. 2016. Female presence in funerary ritual, magic, and burial context. Στο: B. Krsmanović και L. Milanović, επιμ., Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016. Round Tables. Belgrade: The Serbian National Committee of AIEB and the Contributors, σελ. 797-800

Vionis, A.K. 2016. From the fields to the pot: food choice and availability in Byzantium. Στο: B. Krsmanović και L. Milanović, επιμ., Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016. Round Tables. Belgrade: The Serbian National Committee of AIEB and the Contributors, σελ. 844-847

Poblome, J., Bes, P., De Cupere, B., Lauwers, V., Romanus, K., Vionis, A.K. και Waelkens, M. 2010. Sic Transit Gloria Mundi: does it really? Wasting seventh century AD Sagalassos (SW Turkey). Στο: S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci και G. Guiducci, επιμ., LRCW 3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. Comparison between Western and Eastern Mediterranean, 2. Oxford: BAR International Series 2185, σελ. 791-801

Vionis, A.K. 2009. Material Culture Studies: the case of the medieval and post‐medieval Cyclades, Greece (ca. AD 1200–1800). Στο: J.L. Bintliff και H. Stoger, επιμ., Medieval and Post‐Medieval Greece: The Corfu Papers. Oxford: BAR International Series 2023, σελ. 177-197

Vionis, A.K., Poblome, J. και Waelkens, M. 2009. Ceramic continuity and daily life in medieval Sagalassos, SW Anatolia (ca. 650–1250 AD). Στο: T. Vorderstrasse και J.J. Roodenberg, επιμ., Archaeology of the Countryside in Medieval Anatolia (PIHANS 113). Leiden: Netherlands Institute for the Near East, σελ. 191-213

Vanhaverbeke, H., Vionis, A.K., Poblome, J. και Waelkens, M. 2009. What happened after the 7th century AD? A different perspective on post-Roman Anatolia. Στο: T. Vorderstrasse και J.J. Roodenberg, επιμ., Archaeology of the Countryside in Medieval Anatolia (PIHANS 113). Leiden: Netherlands Institute for the Near East, σελ. 177-190

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ)


Vionis, A.K. 2011. The power of objects in an empire of transitions: material culture in the Byzantine Early Middle Ages. Στο: A. Nikolov, επιμ., Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22–27 August 2011, 3. Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation, σελ. 14

Vionis, A.K. 2006. Busy Byzantines: medieval ceramics and living standards in the territories of Tanagra (Greece) and Sagalassos (Turkey). Στο: F.K. Haarer και E. Jeffreys, επιμ., Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 21–26 August 2006, 3. Aldershot: Ashgate, σελ. 93‐94

Vionis, A.K. 2001. Material culture and life in the late Byzantine and post‐Byzantine Aegean. Στο: V. Déroche, D. Feissel, B. Mondrain, C. Morrisson και C. Zuckerman, επιμ., XXe Congrès International des Etudes Byzantines, Pré‐ActeS, Sorbonne, 19–25 Août 2001, 3. Paris: Sorbonne, σελ. 206