Κατάλογος Προσωπικού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

LIVANIOS VASILEIOS
+357 22893864
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Αποστολίδη, 312
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συνεκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού αnalytica.

 

Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 23/10/1967, Αθήνα, Ελλάδα.

 

Εκπαίδευση

 

2001-2006: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε, Ε.Κ.Π.Α. και Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π.

Τίτλος: Περί της Οντολογικής Φύσης του Χωρόχρονου στη Σύγχρονη Φυσική και της Συνάφειάς της με τη Συνθήκη της Κβαντικής Μη-Διαχωρισιμότητας.

Επιβλέπων: Βασίλειος Καρακώστας (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Νικόλαος Αντωνίου (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Στάθης Ψύλλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 

1999-2001: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε, Ε.Κ.Π.Α. και Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π.

Διπλωματική Εργασία: Το Επιχείρημα της Οπής στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας- Ερμηνείες και Κριτική.

Επιβλέπων: Βασίλειος Καρακώστας (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 

1985-1990   Πτυχίο στη Φυσική, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

2019-                 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2015-2019         Λέκτορας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2008-2010         Διδάσκων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Ερευνητική Εμπειρία

2017-2018: Η Επιστήμη στη Μεταφυσική: Ιδιότητες, Νόμοι και Δομές. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2012-2015: Ερευνητικό πρόγραμμα ‘Θαλής’: Όψεις και Προοπτικές του Ρεαλισμού στη Φιλοσοφία της Επιστήμης και των

Μαθηματικών(APRePoSMa). Ερευνητικό Θέμα: Κριτική της προδιαθεσιακής αντίληψης για τους νόμους-Κατηγορικές δομές και

de re τροπικότητα των ιδιοτήτων και σχέσεων.

2007-2008: Μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία του ΙΚΥ. Ερευνητικό θέμα: Προδιαθεσιακός Μονισμός

2002-2005: Ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ηράκλειτος’. Ερευνητικό θέμα: Οντολογία του χωρόχρονου.

 

 

Διακρίσεις

2007-2008   Μεταδιδακτορική Υποτροφία ΙΚΥ.

2002-2005   Πρόγραμμα “Ηράκλειτος”: Υποτροφία συγχρηματοδοτούμενη στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους.

 

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά

Erkenntnis, Philosophy and Phenomenological Research, Acta Analytica, Journal of Philosophical Research, Νεύσις.

 

 

  • Μεταφυσική της Επιστήμης
  • Μεταφυσική των Ιδιοτήτων/Σχέσεων
  • Προδιαθέσεις
  • Νόμοι της Φύσης
  • Μετα-μεταφυσική/Μετα-φιλοσοφία
  • Φιλοσοφία του Χωρόχρονου
  • Φιλοσοφία του Χρόνου
  • Φιλοσοφία των Μαθηματικών

Βιβλία

 

Μία Περιήγηση στη Σύγχρονη Μεταφυσική: Ιδιότητες και Αντικείμενα, Εκδόσεις Οκτώ, 2019.

Science in Metaphysics: Exploring the Metaphysics of Properties and Laws. Palgrave Macmillan 2017.

 

 

Άρθρα σε περιοδικά με κριτές

 

‘Vikingism as a Metametaphysical Thesis’, forthcoming in Metaphilosophy.

‘The Categorical-Dispositional Distinction: A Critical Review’, forthcoming in Neusis (in greek).*

 ‘Do Categorical Properties Confer Dispositions on Their Bearers?’, Kriterion, 32(2), 61-82

 ‘Dispositionality and Symmetry Structures’, Metaphysica, 19(2), 2018, 201-217.

  ‘Hamilton’s Principle and Dispositional Essentialism: Friends or Foes?’, Journal for General Philosophy of Science, 49(1), 2018, 59-71. 

 

 ‘Intrinsic Dispositional Properties and Immanent Realism’, Grazer Philosophische Studien 95(4), 2018, 500-519.

‘The Categorical-Dispositional Distinction, Locations, and Symmetry Operations’, Acta Analytica, 32(2), 2017, 133-144

.

 

 

‘Beyond Platonism and Nominalism?’, Review of ‘An Aristotelian Realist Philosophy of Mathematics: Mathematics as the Science of      Quantity and Structure’ by James Franklin, Axiomathes, 2016, 26(1), 63–69. 

    ‘Categorical Structures and the Multiple Realisability Argument’, METHODE, 3/4, 2014, 141-166.

    ‘The ‘Constant’ Threat to the Dispositional Essentialist Conception of Laws’, Metaphysica, 15/1, 2014, 129-155.

    ‘Radical Non-Dispositionalism and the Permutation Problem’, Axiomathes, 24/1, 2014, 45-61.

    ‘Is There a (compelling) Gauge-Theoretic Argument Against the Intrinsicality of Fundamental Properties?’, European Journal of  Analytic Philosophy 8/2, 2012, 30-38.

    ‘Exploring the Metaphysics of Nomic Relations’, Acta Analytica 27, 2012, 247-264.

    ‘On the Possibility of Contingently Dispositional Properties’, Abstracta 6/1, 2010, 3-17.

    ‘Χειρομορφία και Χιουμιανή Επιγένεση’, Νεύσις 19, 2010-11, 140-153.

    ‘Symmetries, Dispositions and Essences’, Philosophical Studies 148/2, 2010, 295-305.

    ‘Bird and the Dispositional Essentialist Account of Spatiotemporal Relations’, Journal for General Philosophy of Science 39/2, 2008,   383-394.

    ‘Tropes, Particularity and Space-Time’, Journal for General Philosophy of Science 38/2, 2007, 357-368.

    ‘Τρόποι: Οι Ιδιότητες ως Επιμέρους Οντότητες’, Νεύσις 16, 2007, 108-129.

    ‘‘Οπές’ και Χωρόχρονος: Φιλοσοφικές Συνέπειες της Αρχής του Γενικού Συναλλοίωτου για την Εξατομίκευση των Φυσικών            Χωροχρονικών Σημείων’, Δευκαλίων 25/2, 2007, 307-339.

 

Άρθρα σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων

 ‘Συμμετρίες και Κατηγορική Φύση των Χωροχρονικών Ιδιοτήτων’, Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα, Νοέμβριος 2016, 194-200.

‘Χειρομορφία και Χιουμιανή Επιγένεση’, Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Λευκωσία, Ιούνιος 2009, 297-304.

 ‘Η Θεωρία των Τρόπων και ο Χωρόχρονος’, Πρακτικά του Δέκατου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2006, 31-39.

 ‘Space-Time Properties as Universals’ in Boudouris, K. and Kalimtzis, K. (eds.) Philosophy, Competition and the Good Life, Vol. 2, Ionia Publ., Athens 2005, 183-192. ‘Οι Χωροχρονικές Ιδιότητες ως Καθόλου Όντα’ στο Βουδούρης Κ., και Μαραγγιάνου, Ε. (εκδ.) Φιλοσοφία, Ανταγωνιστικότητα και Αγαθός Βίος, Τόμος δεύτερος, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2005, 133-143.