Κατάλογος Προσωπικού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ

PROMPONAS VASILIS
22892879
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 048
Πανεπιστημιούπολη
2020-: Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
2012-2019: Επίκουρος Καθηγητής Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
2005-2012: Λέκτορας Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
2005-: Υπεύθυνος, Εργαστήριο Έρευνας Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
2004-2005: Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Βοηθός, Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοφυσικής, Βιολογική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
 
1997-2004: Διδάκτωρ Βιολογικών Επιστημών: Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοφυσικής, Βιολογική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα. Τίτλος διατριβής: "Prediction of protein function from aminoacid sequence".
 
1991-1996: Πτυχίο Φυσικής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα.
Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Structural and Modeling studies of possible inhibitors of the enzyme Dihydrofolate Reductase (DHFR)".