Κατάλογος Προσωπικού

ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

XENOPHONTOS CHRISTOS
22892610
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 034
Πανεπιστημιούπολη
Βασικές σπουδές στο πανεπιστήμιο William & Mary, Η.Π.Α. (B.Sc. στα Μαθηματικά με High Honors το 1991). Μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Maryland, Baltimore County, Η.Π.Α. (M.Sc. 1993, Ph.D. 1996 στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά). Εχει εργαστεί ως επισκέπτης επίκουρος καθηγητής στο Ohio State University, Η.Π.Α. (1996-1997), και ως επίκουρος καθηγητής στα πανεπιστήμια Clarkson, Η.Π.Α. (1997-2001), Loyola, Η.Π.Α. (2001-2004) και Πανεπιστήμιο Κύπρου (2004-2009). Προήχθει σε αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστημίο Κύπρου τον Μάρτιο του 2009 και σε καθηγητή το Μάρτιο του 2017. Έχει τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) από το 2022.
Αριθμητική Ανάλυση, Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων, Υπολογιστική Μηχανική.
I. Sykopetritou and C. Xenophontos, An hp finite element method for a convection-reaction-diffusion singularly perturbed problem with two small parameters, International Journal of Numerical Analysis and Modeling, Vol. 18, No. 4, pp. 481 – 499 (2021).
 
C. Bacuta , L. Demkowicz, J. M. Paz  and C. Xenophontos, Analysis of non-conforming DPG methods on polyhedral meshes using fractional Sobolev norms, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 95, pp. 215 – 241 (2021)
 
C. Xenophontos and I. Sykopetritou, Isogeometric Analysis for singularly perturbed problems in 1-D: error estimates, Electronic Transactions in Numerical Analysis, Vol. 20, pp. 1 – 25 (2020).
 
P. Constantinou, S. Franz, L. Ludwig and C. Xenophontos, A mixed hp finite element method for a 4th order singularly perturbed problem, Num. Meth. PDEs Vol. 35, pp. 114 - 127 (2019).
 
P. Constantinou, S. Franz, L. Ludwig and C. Xenophontos, Finite element approximation of singularly perturbed reaction-diffusion problems using an exponentially graded mesh, Comp. Math. Appl., Vol. 76, pp. 2523 - 2534 (2018).
 
Xenophontos, A parameter robust finite element method for fourth order singularly perturbed problems, Computational Methods in Applied Mathematics, Vol. 17, pp. 337  - 350 (2017).
 
Constantinou and C. Xenophontos, An hp finite element method for a 4th order singularly perturbed boundary value problem in two dimensions, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 72, pp. 1565 - 1575 (2017).
 
Nicaise and C. Xenophontos, An hp FEM for singularly perturbed transmission problems, J. Comp. Math., Vol, 35, pp. 152 - 168 (2017).
 
Melenk and C. Xenophontos, Robust exponential convergence of hp FEM in balanced norms for reaction diffusion problems, Calcolo. Vol. 53, No. 1, pp. 105 – 132 (2016).
 
Constantinou and C. Xenophontos, Finite element analysis of an exponentially graded mesh for singularly perturbed problems, Computational Methods in Applied Mathematics, Vol. 15, No. 2, pp. 135 – 143 (2015).
 
Nicaise and C. Xenophontos, Convergence analysis of an hp Finite Element Method for singularly perturbed transmission problems in smooth domains, Numerical Methods for PDEs Vol. 29, Issue 6, pp. 2107 - 2132 (2013).
 
J. Melenk, C. Xenophontos and L. Oberbroeckling, Analytic regularity for a singularly perturbed system of reaction-diffusion equations with multiple scales, Advances in Computational Mathematics, Vol. 39, pp. 367 - 394 (2013).
 
Nicaise and C. Xenophontos, Robust approximation of singularly perturbed delay differential equations by the hp finite element method, Comp. Meth. Appl. Math., Vol. 13, pp. 21 - 37 (2013).
 
J. Melenk, C. Xenophontos and L. Oberbroeckling, Robust exponential convergence of hp-FEM for singularly perturbed systems of reaction-diffusion equations with multiple scales, IMA J. Num. Anal., Vol. 33., No 2, pp. 609 - 628, (2013).
 
Christodoulou, M. Elliotis, C. Xenophontos and G. Georgiou, Analysis of the singular function boundary integral method for a biharmonic problem with one boundary singularity, Numer. Meth. PDEs, Vol. 28, No 3, pp 749 – 767 (2012).
 
B. Kellogg and C. Xenophontos, An enriched subspace finite element method for convection-diffusion problems, International Journal of Numerical Analysis and Modeling, Vol. 7, No. 3, pp. 477 - 490 (2010).
 
Xenophontos, The use of curved elements in the finite element approximation of thin plates by high order p and hp methods, Journal of Scientific Computing, Vol. 27, pp. 465-476 (2006).
 
Xenophontos, M. Elliotis and G. Georgiou, The singular function boundary integral method for elliptic problems with singularities, SIAM Journal of Scientific Computing, Vol. 28, No 2., pp. 517-532 (2006).
 
R. Fulton, A. S. Fokas and C. Xenophontos, An analytical method for linear elliptic PDEs and its numerical implementation, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 167, No. 2 , pp. 465-483 (2004).