Κατάλογος Προσωπικού

ΞΕΝΙΑ ΜΙΣΚΟΥΡΙΔΟΥ

XENIA MISCOURIDOU
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 139
  • Πτυχίο (BSc) Μαθηματικών (2014), Τμήμα Μαθηματικών, Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MAST, known as Part III of the Mathematical Tripos) στα Μαθηματικά (2015), Τμήμα Καθαρών Μαθηματικών και Μαθηματικής Στατιστικής, University of Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Διδακτορικό (DPhil) στη Στατιστική (2020), Τμήμα Στατιστικής, University of Oxford, Ηνωμένο Βασίλειο. Κατα τη διάρκεια του διδακτορικου υπήρξε επισκέπτρια ερευνήτρια και Research Scholar στο Courant Institute, NYU στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισκέπτρια ερευνήτρια στο Alan Turing Institute, το Εθνικό Ινστιτούτο Επιστήμης Δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάστηκε στην Google Ζυρίχης στην Ελβετία.
  • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (Postdoc) στη Στατιστική και Μηχανική Μάθηση (2021 - 2022), Τμήμα Μαθηματικών, Imperial College London και στη συνέχεια Postdoctoral Research Fellow στο Τμήμα Πληροφορικής, University of Oxford, Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Λέκτορας (2022 - 2023 ), Τμήμα Μαθηματικών και I-X center for Artificial Intelligence, Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Λέκτορας (2023 - ), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος. 
Μη Παραμετρική Μπειζιανή Στατιστική, Μοντελοποίηση Γράφων, Στοχαστικές Διαδικασίες,
Deep Generative Modelling, Statistical Machine Learning