Κατάλογος Προσωπικού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

YD
22892718
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πληροφορικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών,
Πανεπιστημιούπολη