Κατάλογος Προσωπικού

ΓΙΟΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

PAPADOPOULOU-PARASKEVAIDES YIOLA
22892921
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ), 017
Πανεπιστημιούπολη

Γιόλα Παπαδοπούλου | Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Mόνιμο)

Η Γιόλα Παπαδοπούλου ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου με ειδικότητα στη Γλωσσολογία και στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, Η.Β. αποκτώντας πτυχίο στη Γλωσσολογία και Αγγλική Γλώσσα (με έπαινο). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στην Εφαρμογή της Πληροφορικής για Εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διατριβή της επικεντρώθηκε στη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας για την εκπαίδευση Αγγλικών στην Κύπρο. Δίδαξε Αγγλικά και Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα εργοδοτήθηκε σε θέση Ειδικού Επιστήμονα στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου απο το 2003 μέχρι το 2007 όταν εργοδοτήθηκε σε θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2010 είναι Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στον Αγγλικό τομέα του Κέντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου και έχει αναπτύξει πολλά νέα μαθήματα στην Αγγλική Γλώσσα για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως Αγγλικά για Τεχνικούς Σχοπούς, Αγγλικά για Ευρωπαικές και Διεθνείς Σχέσεις και Αγγλικά για Παγκόσμια Επικοινωνία Ανωτάτου Επιπέδου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κυμαίνονται γύρω από την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και επικοινωνίας και μέρος της διδασκαλίας της και προσφοράς στους φοιτητές είναι η καθοδήγηση στην προετοιμασία δοκιμίων για διεθνείς διαγωνισμούς και η προετοιμασία παρουσιάσεων για νέους επιχειρηματίες (start-ups). Έχει διοργανώσει μαζί με ομάδα συναδέλφων για τρεις συνεχόμενες φορές την επιτυχημένη εκδήλωση 'English Works' καθώς επίσης και σεμινάρια για καθηγητές Αγγλικών. Υπήρξε ερευνήτρια στον οργανισμό Cyprus Neuroscience and Technology Institute (CNTI) και διαχειρίστρια του Ευρωπαϊκού Grundtvig προγράμματος Stellla2.0 (http://stellla.mixxt.eu/). Μέρος της έρευνας της στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου υπήρξε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MOBLANG (www.moblang.eu). H Γιόλα Παπαδοπούλου  είναι μέλος του Chartered Institute of Linguists Ηνωμένου Βασιλείου, του ΙATEFL, της Κυπριακής Εταιρείας Πληροφορικής, του Cyprus Linguistic Society, του Κυπριακού Συνδέσμου Δυσλεξίας και της AIPFEE Cyprus (The International Association for the Promotion of Women for Europe). Επίσης, είναι ενεργό μέλος του Alumni Association του Πανεπιστημίου Λάνκαστερ Ηνωμένου Βασιλείου. 

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), η αξιολόγηση λογισμικών (software evaluation), η ανάπτυξη προγραμμάτων (curriculum development), η εκμάθηση δεύτερης γλώσσας (Second Language Acquisition) και η κινητή μάθηση (Mobile Learning).