Κατάλογος Προσωπικού

ΝΙΚΟΣ ΖΗΡΟΣ

NZ
22893716
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 008
Πανεπιστημιούπολη
Πραγματοποίησε τις διδακτορικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Manchester. Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2007.
Μικροοικονομική θεωρία, Θεωρία γενικής ισορροπίας

Tsakas, N., Xefteris, D., & Ziros, N. (2021). Vote trading in power-sharing systems: A laboratory investigation. Economic Journal, 131(636), 1849–1882.

Xefteris, D., & Ziros, N. (2017). Strategic vote trading in power sharing systems. American Economic Journal: Microeconomics9(2), 76–94.

Koutsougeras, L.C., & Ziros, N. (2008). A three way equivalence. Journal of Economic Theory139, 380–391.