Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών 2021

Εκδήλωση για την Ομοφοβία και τα Δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
17 Ιουνίου, 2021
Εκδήλωση ΓΠΙΕ – Εμπνευσμένες Γυναίκες Απόφοιτες του Πανεπιστημίου Κύπρου
24 Μαρτίου, 2022
Εκδήλωση για την Ομοφοβία και τα Δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
17 Ιουνίου, 2021
Εκδήλωση ΓΠΙΕ – Εμπνευσμένες Γυναίκες Απόφοιτες του Πανεπιστημίου Κύπρου
24 Μαρτίου, 2022