Από το

2004


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι ένα από τα 4 τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Τμήμα άρχισε να δέχεται προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2004. Παρέχει προγράμματα υψηλής ποιότητας τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Η επιστημονική έρευνα που συντελείται στο Τμήμα επιτυγχάνεται σε ένα περιβάλλον που προωθεί την συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, τους φοιτητές και άλλους φορείς βιομηχανίας και έρευνας, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό


Οι καθηγητές του Τμήματος είναι έμπειροι ακαδημαϊκοί, ο καθένας ειδικός στον τομέα του με διεθνή παρουσία και σημαντική συνεισφορά στο πεδίο της έρευνάς του. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος συνεργάζεται με ερευνητές κορυφαίων πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών του εξωτερικού και συμμετέχει στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων. Επίσης, οι καθηγητές του Τμήματος, όντας ενεργά μέλη της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας, έχουν επιλεγεί ως αρχισυντάκτες και συντάκτες στα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά του κλάδου τους.

Ερευνητική Δραστηριότητα


Η ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα ΗΜΜΥ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών τομέων που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας. Μεταξύ αυτών των τομέων είναι οι Τηλεπικοινωνίες, τα Δίκτυα Υπολογιστών, η Αυτοματοποίηση και τα Συστήματα Ελέγχου, η Βιοιατρική, η Υπολογιστική Νοημοσύνη και ο Σχεδιασμός Ψηφιακών Υλικών. Η έρευνα έχει κεντρική θέση στις δραστηριότητες του Τμήματος. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα παραγωγικό περιβάλλον όπου μπορεί να διεξαχθεί έρευνα πολύ υψηλής ποιότητας.

Η επιστημονική έρευνα που συντελείται στο Τμήμα επιτυγχάνεται σε ένα περιβάλλον που προωθεί την συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, τους φοιτητές, τη βιομηχανία, και όλους τους ερευνητικούς φορείς. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος αποτελείται από έμπειρους επιστήμονες με διεθνή παρουσία και σημαντική συνεισφορά στο πεδίο της έρευνάς τους. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, το Τμήμα έχει να επιδείξει σημαντικές ερευνητικές επιτυχίες υπό τη μορφή δημοσιεύσεων, εξωτερικής χρηματοδότησης και επαγγελματικής προσφοράς Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επίτευξη έρευνας διεθνούς εμβέλειας, δημοσιεύσιμης σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Συνεργασίες


Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος συνεργάζεται με ερευνητές κορυφαίων πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών του εξωτερικού και συμμετέχει στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, καθώς στόχος του Τμήματος είναι η επίτευξη έρευνας διεθνούς εμβέλειας σε τομείς αιχμής της Επιστήμης των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το Τμήμα θα συνεχίσει τις συνεργασίες που είχε αρχίσει με την τοπική βιομηχανία, ιδίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, καθώς και με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και τη βιομηχανία στην Ευρώπη.