Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου
ΚωδικόςΤίτλος
ΗΜΜΥ 100Εισαγωγή στη Τεχνολογία
ΗΜΜΥ 101Εργαστήριο Εισαγωγή στην Τεχνολογία
ΗΜΜΥ 105Ανάλυση και Μοντελοποίηση εφαρμοσμένης μηχανικής
ΗΜΜΥ 202Αρχές Ηλεκτρονικών Στοιχείων και Μοντελοποίηση Κυκλωμάτων
ΗΜΜΥ 203Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων
ΗΜΜΥ 210Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων
ΗΜΜΥ 211Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
ΗΜΜΥ 305Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα ΙI
ΗΜΜΥ 311Διακριτή Ανάλυση και Δομές
ΗΜΜΥ 312Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
ΗΜΜΥ 314Εργ.Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
ΗΜΜΥ 318Αρχές Προγραμματισμού για Μηχανικούς
ΗΜΜΥ 320Σήματα και Συστήματα ΙΙ
ΗΜΜΥ 325Επαναληπτικές Μέθοδοι
ΗΜΜΥ 326Εισαγωγή στα Συστήματα Ελέγχου
ΗΜΜΥ 327Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου
ΗΜΜΥ 331Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
ΗΜΜΥ 409Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ
ΗΜΜΥ 417Κατανεμημένα Συστήματα
ΗΜΜΥ 447Ανανεώσ. Πηγ Ενέργ:Φωτοβολταϊκά
ΗΜΜΥ 453Ασύρματ Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
ΗΜΜΥ 455Συστήματα & Δίκτυα Επικοινιών με Οπτικές Ίνες
ΗΜΜΥ 471Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις
ΗΜΜΥ 600Συνέχεια Διατριβής Μάστερ
ΗΜΜΥ 621Στοχαστικές Ανελίξεις
ΗΜΜΥ 623Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων
ΗΜΜΥ 624Αρχές των Ψηφιακών Επικοινωνιών
ΗΜΜΥ 630Οπτικά Δίκτυα
ΗΜΜΥ 631Θεωρία Συστημάτων
ΗΜΜΥ 656Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
ΗΜΜΥ 680Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος
ΗΜΜΥ 685Λειτουργία Συστ. Ηλεκτρ. Ισχύος
ΗΜΜΥ 701Μεταπτυχιακό Σεμινάριο επιπέδων Μάστερ
ΗΜΜΥ 704Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Διδακτ. επιπέδου
ΗΜΜΥ 705Μεταπτυχιακό Σεμινάριο επιπέδων MΕng
ΗΜΜΥ 900Erasmus
Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου
ΚωδικόςΤίτλος
ΗΜΜΥ 102Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα
ΗΜΜΥ 205Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα Ι
ΗΜΜΥ 212Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστές
ΗΜΜΥ 213Εργαστήριο Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών
ΗΜΜΥ 220Σήματα και Συστήματα Ι
ΗΜΜΥ 221Σήματα και Συστήματα για Μηχανικούς Υπολογιστών
ΗΜΜΥ 224Εισαγωγή σε Τυχαία Σήματα και Συστήματα
ΗΜΜΥ 306Εργαστήριο Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Διατάξεων
ΗΜΜΥ 307Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
ΗΜΜΥ 313Τεχνολογία Λειτουργικών Συστημάτων
ΗΜΜΥ 316Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων
ΗΜΜΥ 317Τεχνολογία Υπολογισμού
ΗΜΜΥ 324Τυχαία Σήματα και Συστήματα
ΗΜΜΥ 333Ηλεκτρομαγνητική και Οπτική Μηχανική
ΗΜΜΥ 340Μηχανική Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος
ΗΜΜΥ 341Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών
ΗΜΜΥ 358Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών
ΗΜΜΥ 359Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
ΗΜΜΥ 360Δίκτυα Υπολογιστών
ΗΜΜΥ 370Εισαγωγή στην Βιοιατρική Μηχανική
ΗΜΜΥ 407Σχεδιασμός VLSI με τη Βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
ΗΜΜΥ 408Ψηφιακός Σχεδιασμός με FPGAs
ΗΜΜΥ 424Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων
ΗΜΜΥ 425Εισαγωγή στην Ρομποτική
ΗΜΜΥ 435Εργαστήριο Οπτικής και Φωτονικής
ΗΜΜΥ 438Μικροκυματικά Κυκλώματα
ΗΜΜΥ 473 X 665Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων
HMMY 624Αρχές Ψηφιακών Επικοινωνιών
HMMY 627Μηχανική Όραση
HMMY 631Θεωρία Συστημάτων
ΗΜΜΥ 634Ευφυή Συστήματα Eλέγχου
ΗΜΜΥ 645Οπτική και Φωτονική
ΗΜΜΥ 649Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Θεωρεία Κεραίων
ΗΜΜΥ 651Προχωρημένες Επαναληπτικές Μέθοδοι
ΗΜΜΥ 653Προχωρημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
ΗΜΜΥ 654Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών
HMMY 660Έλεγχος για VLSI
ΗΜΜΥ 681Λειτουργία και έλεγχος συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος
ΗΜΜΥ 686Εξειδικευμένα Θέματα ΗΜΜΥ
HMMY 687Κτιριακή Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
ΗΜΜΥ 701Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (M.Sc. and Ph.D.)
ΗΜΜΥ 704Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (M.Sc. and Ph.D.)
ΗΜΜΥ 723/724M.Eng.Study
ΗΜΜΥ 900Erasmus
HΜΜΥ 647Αυτόνομα Κινητά Ρομπότ