Υποτροφίες για το πρόγραμμα Μάστερ σε Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας και ευκαιρίες εργοδότησης

Ανακοίνωση υποβολής αίτησης για Βοηθούς Διδασκαλίας (TA) Εαρινό Εξάμηνο 2020 - 2021

Σας επισυνάπτεται το έντυπο αίτησης για απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών  ως βοηθοί διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2017/18.

Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για απασχόληση, παρακαλώ όπως το πράξετε το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017.

Παρακαλώ όπως τα έντυπα επιστρέφονται συμπληρωμένα και υπογραμμένα στην γραμματεία του τμήματος.

Σε συνέχεια του πιο πάνω  παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη σας τα πιο κάτω κατά την συμπλήρωση της αίτηση σας.

  1.        Θα πρέπει να γράψετε αν είσαστε εργαζόμενοι/ες, το όνομα του εργοδότη/εταιρεία και τι μισθό παίρνετε

Επίσης θα πρέπει να ενημερωθείτε ότι σε περίπτωση που εργάζεστε δεν θα μπορείτε τα παρέχετε δουλειά ως βοηθός διδασκαλίας αν.

  1.        Ο μισθός σας + ο μισθός του βοηθού διδασκαλίας ξεπερνά την κλίματα Α8.1
  2.        Έχετε υποτροφία από το ΠΚ , τότε δεν επιτρέπεται να παρέχετε δουλειά ως βοηθός διδασκαλίας.