Εκτύπωση

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Σχεδιασμού, Ελέγχου και Αξιοπιστίας

electronic design

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Σχεδιασμού, Ελέγχου και Αξιοπιστίας επικεντρώνεται σε θέματα αυτοματισμών με βοήθεια Η/Υ για το σχεδιασμό, έλεγχο ορθής λειτουργίας και κατασκευής, διάγνωση σφαλμάτων και αξιοπιστίας σε υλικό και λογισμικό, για ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα μεγάλης ολοκλήρωσης και ενσωματωμένα συστήματα και αρχιτεκτονικές, όπως Systems on Chip,Networks on Chip, Chip Multi-Processors, κτλ. Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει: