Εκτύπωση

Πρόεδρος Τμήματος

Χρυσόστομος Νικόπουλος

Αντιπρόεδρος Τμήματος

Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους


Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Καθηγητές

Γιώργος Η. Γεωργίου

Γεώργιος Έλληνας

Χρίστος Παναγιώτου

Μάριος Πολυκάρπου

Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους

Χριστόφορος Χατζηκωστής

Σταύρος Ιεζεκιήλ

Κωνσταντίνος Πίτρης


Αναπληρωτές Καθηγητές

Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους

Ιούλιος Γεωργίου

Μαρία Κ. Μιχαήλ

Θεοχάρης Θεοχαρίδης

Ιωάννης Κρικίδης

Χρυσόστομος Νικόπουλος


Επίκουροι Καθηγητές

Μάρκος Αντωνιάδης

Ματθαίος Παντελή

Στέλιος Τιμοθέου


Λέκτορες

Χρυσάφης Αντρέου