Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους Πρόεδρος Τμήματος/Καθηγητής
Θεοχάρης Θεοχαρίδης Αντιπρόεδρος Τμήματος/Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιώργος Η. Γεωργίου Καθηγητής
Γεώργιος Έλληνας Καθηγητής
Χρίστος Παναγιώτου Καθηγητής
Μάριος Πολυκάρπου Καθηγητής
Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους Καθηγητής
Χριστόφορος Χατζηκωστής Καθηγητής
Σταύρος Ιεζεκιήλ Καθηγητής
Κωνσταντίνος Πίτρης Καθηγητής
Ιούλιος Γεωργίου Καθηγητής
Ιωάννης Κρικίδης Καθηγητής
Χρυσόστομος Νικόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρία Κ. Μιχαήλ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Στέλιος Τιμοθέου Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεμιστοκλής Χαραλάμπους Επίκουρος Καθηγητής
Ματθαίος Παντελή Επίκουρος Καθηγητής
Χρυσάφης Αντρέου Επίκουρος Καθηγητής
Μαργαρίτα Χλη Επίκουρη Καθηγήτρια
Άγγελος Μαρνερίδης Επίκουρος Καθηγητής
Μαρία Βρακοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια