Γιώργος Μήτσης
Επίκουρος Καθηγητής2012 - 2023

Ηλίας Κυριακίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής2005 - 2019

Μάρκος Αντωνιάδης
Επίκουρος Καθηγητής2009 - 2018