Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους Πρόεδρος Τμήματος
Θεοχάρης Θεοχαρίδης Αντιπρόεδρος Τμήματος
Γιώργος Η. Γεωργίου Καθηγητής
Γεώργιος Έλληνας Καθηγητής
Χρίστος Παναγιώτου Καθηγητής
Μάριος Πολυκάρπου Καθηγητής
Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους Καθηγητής
Χριστόφορος Χατζηκωστής Καθηγητής
Σταύρος Ιεζεκιήλ Καθηγητής
Κωνσταντίνος Πίτρης Καθηγητής
Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιούλιος Γεωργίου Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρία Κ. Μιχαήλ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Θεοχάρης Θεοχαρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννης Κρικίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Χρυσόστομος Νικόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής
Μάρκος Αντωνιάδης Επίκουρος Καθηγητής
Ματθαίος Παντελή Επίκουρος Καθηγητής
Στέλιος Τιμοθέου Επίκουρος Καθηγητής
Χρυσάφης Αντρέου Επίκουρος Καθηγητής
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Γιώργος Ζάγγουλος