Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους Πρόεδρος Τμήματος/Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεοχάρης Θεοχαρίδης Αντιπρόεδρος Τμήματος/Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιώργος Η. Γεωργίου Καθηγητής
Γεώργιος Έλληνας Καθηγητής
Χρίστος Παναγιώτου Καθηγητής
Μάριος Πολυκάρπου Καθηγητής
Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους Καθηγητής
Χριστόφορος Χατζηκωστής Καθηγητής
Σταύρος Ιεζεκιήλ Καθηγητής
Κωνσταντίνος Πίτρης Καθηγητής
Χρυσόστομος Νικόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιούλιος Γεωργίου Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρία Κ. Μιχαήλ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννης Κρικίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεμιστοκλής Χαραλάμπους Επίκουρος Καθηγητής
Μαργαρίτα Χλη Επίκουρη Καθηγήτρια
Μάρκος Αντωνιάδης Επίκουρος Καθηγητής
Ματθαίος Παντελή Επίκουρος Καθηγητής
Στέλιος Τιμοθέου Επίκουρος Καθηγητής
Χρυσάφης Αντρέου Επίκουρος Καθηγητής
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Γιώργος Ζάγγουλος