Εισαγωγή
Η επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών πεδίων, που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης, τεχνολογίας. Τέτοιοι τομείς συμπεριλαμβάνουν συστήματα ελέγχου, διαχείρισης και μεταφοράς ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιακά και αναλογικά ηλεκτρονικά συστήματα και βιοϊατρικές εφαρμογές.

Η επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού είναι μία ευρεία περιοχή που καλύπτει διάφορες πτυχές σπουδών όπως μικροηλεκτρονική, ψηφιακές επικοινωνίες, ασύρματα συστήματα, οπτικά συστήματα, συστήματα ενέργειας, επεξεργασία σημάτων, τεχνολογία υπολογιστών, μικροεπεξεργαστές, συστήματα αυτοματοποίησης και ελέγχου, νευρωνικά δίκτυα και παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών.
Η επιστήμη του Μηχανικού Υπολογιστών παρέχει την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση σε θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής και συντήρησης των διαφόρων τμημάτων του υλικού (hardware) και του λογισμικού (software) των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών τους. Οι Μηχανικοί Υπολογιστών εξοπλισμένοι με τις θεωρητικές βάσεις και αρχές της πληροφορικής, των μαθηματικών και της τεχνολογίας, αναπτύσσουν την τεχνογνωσία και το θεωρητικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό υλικού υπολογιστών, λογισμικού, δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων για την εφαρμογή τεχνικών λύσεων σε διαφόρους τομείς. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, συχνά, αναπτύσσουν συνεργασίες με επιστήμονες άλλων περιοχών (διεπιστημονικές συνεργασίες) με στόχο την τεχνολογική συμβολή στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι συνεργασίες με ιατρικά ιδρύματα ή με ιδρύματα ανθρωπιστικών επιστημών. Τέτοιες συνεργασίες διανοίγουν νέους ορίζοντες, συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών όπως η Βιοϊατρική Τεχνολογία και οδηγούν σε καινοτόμες προτάσεις με άμεσα οφέλη στο βιοτικό επίπεδο και την οικονομία της χώρας.
Οι ευκαιρίες απασχόλησης για ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών είναι πολλές και προβλέπεται ότι στο μέλλον θα γίνουν ακόμα περισσότερες καθώς η τεχνολογική πρόοδος ανοίγει νέους ορίζοντες. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργασθούν στη βιομηχανία, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυβερνητικά τμήματα καθώς και σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Θα είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας με επιτυχία, έργο που θα περιλαμβάνει έρευνα και ανάπτυξη, προγραμματισμό, σχεδιασμό, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση διαφόρων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων. Ακόμα, θα μπορούν να ελέγχουν και να λύνουν προβλήματα λειτουργίας συσκευών και μηχανημάτων και αναλαμβάνουν την εποπτεία και την διαχείριση μεγάλων και σημαντικών έργων. Εκτός από την διαδικασία παραγωγής, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν επίσης να εργοδοτηθούν σε διοικητικές θέσεις οργανισμών καθώς επίσης και στις τεχνικές και εμπορικές τους υπηρεσίες.

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)
Το Τμήμα προσφέρει δύο προπτυχιακά προγράμματα και οκτώ μεταπτυχιακά προγράμματα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Μάστερ Μηχανικής (MEng) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Μάστερ Μηχανικής (MEng) Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Μάστερ Επιστήμης (MSc) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Μάστερ Επιστήμης (MSc) Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Μάστερ σε Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems)
 • Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΔΜΠ-ΕΤΑΣ)
 • Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Διδακτορικό Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ο παρών οδηγός αφορά στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Για πληροφορίες με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών χρησιμοποιήστε τον αντίστοιχο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αποστολή Τμήματος

Η αποστολή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που θα αναπτύσσει τις δεξιότητες των φοιτητών τόσο για την επαγγελματική τους κατάρτιση όσο και για την προετοιμασία τους για ανωτέρου ακαδημαϊκού επιπέδου σπουδές. Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκομίζουν τις βασικές αρχές της Ηλεκτρολογίας Μηχανικής και Μηχανικής Υπολογιστών και αποκτούν εξειδίκευση σε μια ή περισσότερες περιοχές. Το Τμήμα επιτυγχάνει τους στόχους του μέσα από την παροχή προγραμμάτων σπουδών που περιέχουν μαθήματα θετικών επιστημών, βασικά μαθήματα της ευρύτερης περιοχής που παρέχουν τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης του Μηχανικού καθώς και τεχνικά μαθήματα επιλογής για εξειδίκευση σε διάφορες περιοχές της τεχνολογίας.

Τομείς Έρευνας

Η έρευνα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εστιάζεται στους ακόλουθους τομείς:

 1. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
 2. Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνας
 3. Βιοϊατρική Τεχνολογία
 4. Συστήματα Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 5. Ηλεκτρονικές Συσκευές και Νανοτεχνολογία
 6. Συστήματα Απόφασης, Ελέγχου, και Αυτοματισμού
 7. Τεχνητή Νοημοσύνη και Ρομποτική
 8. Ηλεκτρομαγνητισμός, Μικροκύματα, Αντένες και Οπτική.
 9. Σχεδιασμός και Έλεγχος Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 10. Δίκτυα Υπολογιστών
 11. Συστήματα Λογισμικού και Υπολογιστικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 12. Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων
 13. Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα Πραγματικού χρόνου
 14. Υπολογιστές με αποτελεσματική κατανάλωση ενέργειας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους καθηγητές του Τμήματος και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, απευθύνεστε στο τμήμα «Ακαδημαϊκού Προσωπικού» του οδηγού.

Γενικοί Στόχοι
Οι παρακάτω στόχοι αναφέρονται και στα δύο προσφερόμενα από το Τμήμα ΗΜΜΥ προγράμματα, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΗΜ) και Μηχανικού Υπολογιστών (ΜΥ). Όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος αποκτούν:

 • Ανώτερες γνώσεις μαθηματικών και θετικών επιστημών. Γνώσεις πιθανοτήτων και στατιστικής εφαρμόσιμων στα πεδία ΗΜΜΥ. Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων μαθηματικών, επιστήμης, και τεχνολογίας προς επίλυση προβλημάτων.
 • Ικανότητα αναγνώρισης, διατύπωσης, και επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση τεχνικών, δεξιοτήτων, και μοντέρνων εργαλείων αναγκαίων για την εφαρμογή της τεχνολογίας.
 • Κατανόηση βασικών συστημάτων και των στοιχειών τους, καθώς και η ολοκλήρωσή τους. Ικανότητα σχεδίασης συστημάτων και στοιχείων συστημάτων, και ανάπτυξη διαδικασιών ικανοποίησης των τεχνολογικών αναγκών.
 • Ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης πειραμάτων καθώς και ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων.
 • Ικανότητα αντιμετώπισης τεχνολογικών προβλημάτων.
 • Ικανότητα λειτουργίας σε πολυδιάστατες ομάδες και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Ικανότητα δράσης σε ηγετικούς ρόλους.
 • Γνώσεις σε σύγχρονα θέματα και ικανότητα εφαρμογής των αρχών της επιστήμης των ΗΜΜΥ για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων του μέλλοντος
 • Κατανόηση της επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης.
 • Ευρεία παιδεία αναγκαία στην κατανόηση της επίδρασης των λύσεων της μηχανικής σε παγκόσμια κοινωνικά προβλήματα. Αναγνώριση της ανάγκης για δια βίου εκπαίδευση και ανάπτυξη της ικανότητας συμμετοχής σε αυτή.

Ειδικοί στόχοι προγράμματος

Καθένα από τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών έχει εξειδικευμένους μαθησιακούς στόχους όπως καταγράφονται πιο κάτω.

Στόχοι Προγράμματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΗΜ)

 1. Ικανότητα χρήσης πακέτων λογισμικού και ανάπτυξης λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων.
 2. Γνώση βασικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στοιχείων και χρήση τους σε αναλογικά και ψηφιακά συστήματα.
 3. Ικανότητα ανάπτυξης και χρήσης μοντέλων για την ανάλυση και σχεδιασμό στοιχείων και συστημάτων.
 4. Εύρος γνώσεων στις περιοχές των ηλεκτρονικών, ηλεκτρομαγνητισμού, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συστημάτων ενέργειας, οπτική μηχανική, ψηφιακή λογική, οργάνωση υπολογιστών και μικροϋπολογιστές.
 5. Απόκτηση εις βάθος γνώσης σε μια τουλάχιστον από τις περιοχές: συστήματα επικοινωνιών, επεξεργασία σήματος, συστημάτων ελέγχου με ανάδραση, υπολογιστή νοημοσύνη, συστήματα ενέργειας, μικροκυματική και οπτική μηχανική, κεραίες, ηλεκτρονικά, βιοϊατρική τεχνολογία.

Στόχοι Προγράμματος Μηχανικών Υπολογιστών (ΜΥ)

 1. Ικανότητα χρήσης πακέτων λογισμικού και ανάπτυξης λογισμικού προς επίλυση προβλημάτων.
 2. Γνώση βασικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στοιχείων και χρήση τους σε αναλογικά και ψηφιακά συστήματα.
 3. Ικανότητα ανάπτυξης και χρήσης μοντέλων για την ανάλυση και σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων.
 4. Εύρος γνώσεων στις περιοχές της οργάνωσης υπολογιστών, μικροϋπολογιστών, αρχιτεκτονικής υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων υπολογιστών και επιστημονικού υπολογισμού.
 5. Απόκτηση εις βάθος γνώσης τουλάχιστον σε μια από τις περιοχές της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, κυκλωμάτων υψηλής κλίμακας ολοκλήρωσης, έξυπνων συστημάτων, δικτύων υπολογιστών, προσομοίωσης και τεχνολογίας λογισμικού.

 

Βιοϊατρική Μηχανική

Η Βιοϊατρική Μηχανική (Biomedical Engineering) είναι ένας κλάδος ο οποίος προάγει την παραγωγή γνώσης στη μηχανική και θετικές επιστήμες και βελτιώνει την ανθρώπινη υγεία μέσα από διεπιστημονικές δραστηριότητες, οι οποίες συνδυάζουν τεχνικές μηχανικής και ανάλυσης με βιοϊατρικές επιστήμες και κλινικές πρακτικές. Στην πλειοψηφία των περιοχών που σχετίζονται με την υγεία, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, υπάρχουν προβλήματα των οποίων η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο με μια επιστημονική/μηχανική προσέγγιση. Τέτοια προβλήματα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, σχεδιασμό και ανάπτυξη διαγνωστικών τεχνολογιών και συσκευών, συστημάτων φροντίδας, προσθετικών μερών, ή και διεπαφών που επιτρέπουν σε άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Βιοϊατρικής Μηχανικής

 

Πληροφορίες για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)