Το Τμήμα ΗΜΜΥ προσφέρει δύο δευτερεύοντα πτυχία: ένα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και ένα Μηχανικού Υπολογιστών. Η απόκτηση οποιουδήποτε από αυτά τα πτυχία απαιτεί τη συμπλήρωση 11 μαθημάτων, όπως φαίνεται στον κατάλογο πιο κάτω. Ο φοιτητής εξαιρείται μέχρι και πέντε μαθήματα από τον κατάλογο, στην περίπτωση που τα έχει ήδη συμπληρώσει (ή συμπλήρωσε άλλα ισοδύναμα μαθήματα) στο πλαίσιο του πρωτεύοντος πτυχίου του. Το δευτερεύον πτυχίο απονέμεται μαζί με το πρωτεύον πτυχίο. Συνεπώς, όλες οι απαιτήσεις του δευτερεύοντος πτυχίου θα πρέπει να ικανοποιηθούν μέχρι την αποφοίτηση του πρωτεύοντος πτυχίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες αίτησης και τις σχετικές διαδικασίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Κατάλογος Μαθημάτων για Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών (Minor)

στον Κλάδο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 

  Κωδικό Όνομα Μαθήματος Μονάδες ΕΣΜΜ
1 HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Δικτύω 7
2 HMY 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων 5
3 HMY 205 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα 6
4 HMY 220 Σήματα και Συστήματα Ι 6
5 HMY 324 Εισαγωγή στα Τυχαία Σήματα και Συστήματα 6
6 HMY 331 Ηλεκτρομαγνητικά Παιδία 6
7 HMY 340 Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος 5
8 HMY 359 Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών 5
9 HMY Τμηματική Επιλογή (Επίπεδο 400 ) 6
10 HMY Τμηματική Επιλογή (Επίπεδο 400 ) 6
11 HMY Τμηματική Επιλογή (Επίπεδο 400 ) 6
ΣΥΝΟΛΟ 64

 

Κατάλογος Μαθημάτων για Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών (Minor)

στον Κλάδο Μηχανικών Υπολογιστών

 

  Κωδικό Όνομα Μαθήματος Μονάδες ΕΣΜΜ
1 ΗΜΥ 210 Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων 6
2 ΗΜΥ 211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων 4
3 ΗΜΥ 212 Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστές 5
4 ΕΠΛ 231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 7
5 ΗΜΥ 311 Διακριτή Ανάλυση και Δομές 6
6 ΗΜΥ 312 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 7
7 ΗΜΥ 313 Τεχνολογία Λειτουργικών Συστημάτων 6
8 ΗΜΥ 325 Επαναληπτικές Μέθοδοι 6
9 ΗΜΥ 360 Δίκτυα Υπολογιστών 6
10 ΗΜΥ Τμηματική Επιλογή (Επίπεδο 400 ) 6
11 ΗΜΥ Τμηματική Επιλογή (Επίπεδο 400 ) 6
ΣΥΝΟΛΟ 65

 

 

Για την περιγραφή των μαθημάτων βλ. στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών