The Embedded and Application-specific System on Chip Laboratory

Το Εργαστήριο Ενσωματωμένων Συστημάτων επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επαλήθευση συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, υψηλής απόδοσης και αξιόπιστης λειτουργίας, με έμφαση στις ενσωματωμένες εφαρμογές.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
 • Υπερ-υπολογιστές με πολλαπλές κάρτες γραφικών που χρησιμοποιούνται για υπολογιστική εκμάθηση (machine learning) και εφαρμογές υπολογιστικής όρασης (computer vision).
 • Εξειδικευμένες πλακέτες αναδιατασσόμενου υλικού (FPGA ) για την επιτάχυνση εφαρμογών υπολογιστική όρασης, επεξεργασίας εικόνας, και μηχανικής μάθησης.
 • Πλατφόρμα BeeCube βασισμένη σε πολλαπλές πλακέτες αναδιατασσόμενου υλικού για προσομοίωση υλικού σε ευρεία κλίμακα για βιοιατρικές εφαρμογές.
 • Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα (Raspberry Pi, Gumstix Boards,Odroid Platforms)
 • Στερεοσκοπική κάμερα Bumblebee για εφαρμογές στερεοσκοπικής όρασης και οπτικής αντίληψης.
 • Έξυπνοι κόμβοι καμερών βασισμένες σε υπολογιστικές μονάδες Raspberry Pi.
 • NVIDIA Jetson TK1 ενσωματωμένη πλατφόρμα GPU για ενσωματωμένες υπολογιστικές εφαρμογές.
 • Λογικοί αναλυτές / παλμογράφοι / γεννήτριες λειτουργιών για σχεδιασμό κυκλωμάτων
 • Υβριδική πλατφόρμα με πολλαπλές κάρτες γραφικών και πλακετών αναδιατασσόμενου υλικού για ευρείας κλίμακας προσομοίωση κυκλωμάτων και συστημάτων τεχνίτης νοημοσύνης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου
The Sensors and Robotics Laboratory

Το εργαστήριο αισθητήρων και ρομποτικής, εξετάζει το σχεδιασμό και τις εφαρμογές ενσωματωμένων, πολύ-αισθητηριακών συστημάτων με σκοπό τον έλεγχο διαφόρων περιβαλλόντων όπως για παράδειγμα υποδομές ζωτικής σημασίας, κτήρια κλπ. Οι αισθητήρες μπορεί να αφορούν σταθερές ή κινητές (ρομποτικές) πλατφόρμες.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:
 • Matrice-100 drones
 • Διάφορες επίγειες ρομποτικές πλατφόρμες
 • Θερμική κάμερα με δυνατότητα σύνδεσης σε drone και ραδιομετρία (30Hz)
The Microwave Photonics Laboratory

Το εργαστήριο Μικροκυματικής Φωτονικής διεξάγει έρευνα στις περιοχές των συστημάτων και δικτύων οπτικών ινών και της μικροκυματικής φωτονικής, συμπεριλαμβανομένης έρευνας σε δίκτυα radio over-fiber (RoF), WDM-based PON access καθώς επίσης και δικτύων converged optical-wireless access.

Το εργαστήριο είναι εφοδιασμένο με διάφορα όργανα δοκιμής και οπτικές συσκευές για σκοπούς πειραματισμού και δοκιμής και περιλαμβάνει:
 • 12.5 Gb/s Bit Error Rate tester, composed of a 12.5 GHz frequency synthesizer, a pulse pattern generator and the Error Detector unit (Anritsu)
 • 40 GHz electrical spectrum analyzer (Anritsu)
 • 40 GHz vector network analyzer (Agilent)
 • 1 GHz 4 GSa/s scope (Agilent)
 • up to 22 GHz frequency synthesizer (Rohde & Schwarz)
 • 3 GHz vector signal generator
 • Optical spectrum analyzer (Anritsu, 0.07 nm resolution)
 • Optical power meter (ILX)
 • Distributed Feedback (DFB) laser diodes
 • 45-75 GHz Photodiodes
 • Electro-optic Mach-Zehnder Modulators (MZM)
 • Optical switches, couplers, isolators, circulators.
 • Tunable optical Filters and Bandpass Attenuators
 • Multiplexers/Demultiplexers
 • Erbium Fiber Optical Amplifiers (EDFAs)
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου
The Communications & Networking Laboratory

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων εξετάζει τη μοντελοποίηση, την προσομοίωση, την εξομοίωση και το σχεδιασμό αρχιτεκτονικών, πρωτοκόλλων, αλγορίθμων και τεχνολογιών για συστήματα τηλεπικοινωνιών επόμενης γενιάς (π.χ. μηχανή-μηχανή, συστήματα 5G, οπτικά/ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα) με έμφαση στη θεωρία της επικοινωνίας, στις ασύρματες και οπτικές τηλεπικοινωνίες και δίκτυα.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:
 • Λογισμικά προσομοίωσης για οπτικά/ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
 • Εξοπλισμό δοκιμών ασύρματων και οπτικών δικτύων (δρομολογητές, οπτικούς/ηλεκτρονικούς μεταγωγείς, γεννήτριες σήματος, πομπούς, δέκτες, ενισχυτές, κλπ.)
The Electronic Design, Test and Reliability Laboratory

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Σχεδιασμού, Ελέγχου και Αξιοπιστίας επικεντρώνεται σε θέματα αυτοματισμών με βοήθεια Η/Υ για το σχεδιασμό, έλεγχο ορθής λειτουργίας και κατασκευής, διάγνωση σφαλμάτων και αξιοπιστίας σε υλικό και λογισμικό, για ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα μεγάλης ολοκλήρωσης και ενσωματωμένα συστήματα και αρχιτεκτονικές, όπως Systems on Chip,Networks on Chip, Chip Multi-Processors, κτλ.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει:
 • Υπολογιστές και εξυπηρετητές υψηλών απαιτήσεων, λογικούς αναλυτές
 • Πληθώρα εργαλείων CAD (Synopsys, Cadence, Mentor Graphic, κτλ) για σκοπούς ανάπτυξης και προσομοίωσης
 • Πληθώρα ενσωματωμένων πλατφόρμων και συστημάτων FPGΑ για σκοπούς εξομοίωσης και ανάπτυξης προτύπων
 • The Optical Diagnostics Laboratory

  Ο στόχος του εργαστηρίου Οπτικών Διαγνωστικών είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επιστήμης και ιατρικής και να διερευνήσει την ανάπτυξη νέων οπτικών και άλλων τεχνολογιών απεικόνισης και τις εφαρμογές τους σε κλινικά σενάρια. Οπτικές τεχνικές, όπως η Τομογραφία Οπτικής Συνοχής και η Φασματοσκοπία Raman, είναι πολλά υποσχόμενες. Ωστόσο, εξακολουθούν να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και απαιτούν περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση με την τρέχουσα ιατρική πρακτική. Αυτή η περιοχή έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά τις διαγνωστικές επιλογές των σύγχρονων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και να επηρεάσει άμεσα την πρόγνωση και τα αποτελέσματα των ασθενών. Το εργαστήριο ΟΔ προσπαθεί να συνδιάσει τον εντοπισμό των διαγνωστικών προκλήσεων, την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεχνολογιών, την κλινική επικύρωση και τις μελέτες σε ανθρώπους και τη μεταφορά στη βιομηχανία. Τα τρέχοντα ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εφαρμογή διαγνωστικών τεχνολογιών για την έγκαιρη ανίχνευση προ-κακοήθων και δερματολογικών, γαστρεντορολογικών και γυναικολογικών καρκινικών βλαβών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή ή αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης στην Κύπρο. Η εξειδίκευση στη μηχανική, την επιστήμη και την ιατρική καθώς και οι ισχυροί δεσμοί με την τοπική και διεθνή επιστημονική και ιατρική κοινότητα διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στην ενίσχυση και την αύξηση του επιστημονικού δυναμικού της ομάδας. Το εργαστήριο στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που προάγει την ανεξάρτητη και δημιουργική σκέψη σε ένα πολυεπιστημονικό περιβάλλον τόσο για προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς φοιτητέςγια να τους προετοιμάσειγια μια επιτυχημένη καριέρα στην επιστήμη ή την ιατρική μέσα από την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου
  The Power Systems and Power Electronics Laboratory

  Εξειδικευμένο εργαστήριο που επιτρέπειτην μοντελοποίηση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος σε πραγματικό χρόνο και σε πλαίσιο Hardware-In-the-Loop (HIL). Το εργαστήριο διαθέτει την μοναδική δυνατότητα πραγματοποίησης ρεαλιστικών μελετών και σε μεγάλη ακρίβεια πραγματικών συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος σε πραγματικό χρόνο (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροπαραγωγών σταθμών, γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ισχύος, αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καταναλωτών και καταναλωτών-παραγωγών ηλεκτρικής ισχύος, και μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος). Επιπλέον, το εργαστήριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, με τη δοκιμή και αξιολόγηση μεθόδων παρακολούθησης και ελέγχου συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος σε πραγματικό χρόνο, εξετάζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ πραγματικών συσκευών καιπροσομοιούμενων δικτύων. Η κύρια αρχιτεκτονική του εργαστηρίου αποτελείται από τρία βασικά επίπεδα: αυτό του ψηφιακού προσομοιωτή πραγματικού χρόνου (RTDS: Real-Time Digital Simulator), τον εξοπλισμό ελέγχου στο βρόχο προσομοίωσης (Control-HIL: Control Hardware-Inthe- Loop) και τον εξοπλισμό ισχύος στο βρόχο προσομοίωσης (Power-HIL: Power Hardware-In-the-Loop).

  Ο RTDS προσομοιωτής είναι μια προηγμένου λογισμικού και υλικού υπολογιστική μηχανή, με μεγάλη υπολογιστική δύναμη που χρησιμοποιείται για να προσομοιώνει μεγάλης κλίμακας δίκτυα και συστήματα ενέργειας, χρησιμοποιώντας πολυδιάστατη ανάλυση. Αυτός ο προσομοιωτής πραγματικού χρόνου μπορεί να υλοποιήσει ψηφιακά το ηλεκτρικό σύστημα από το επίπεδο των γραμμών μεταφοράς μέχρι το επίπεδο του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης. Έχει την ικανότητα να προσομοιώνει μέχρι 150 τριφασικούς ζυγούς με ηλεκτρομαγνητική μεταβατική ανάλυση (EMT) και μεγαλύτερα ηλεκτρικά δίκτυα μέχρι 1500 ζυγούς με ανάλυση RMS. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα οικιακά φωτοβολταϊκά και μεγαλύτερα πάρκα ηλεκτροπαραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια να εξομοιωθούν με το RTDS σε πραγματικό χρόνο ανάλυσης και να μελετηθεί η αλληλεπίδραση που έχουν με το υπόλοιπο δίκτυο.

  Το control-HIL επίπεδο του εργαστηρίου επιτρέπει την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο του συστήματος ελέγχου με το σύστημα ηλεκτρικής ισχύος το οποίο υλοποιείται στον RTDS.

  Από την άλλη, το power-HIL επίπεδο του εργαστηρίου επιτρέπει την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο του συστήματος ηλεκτρικής ισχύος που υλοποιεί ο RTDS, με πραγματικό εξοπλισμό (όπως φωτοβολταϊκός αντιστροφέας συνδεδεμένος στο δίκτυο, ηλεκτρικά φορτία, γεννήτριες, κ.α.). Αυτό επιτρέπει την δοκιμή ηλεκτρικών στοιχείων και μετατροπέων ισχύος σε πραγματικά δεδομένα για τον σκοπό οποιουδήποτε υποθετικού σεναρίου λειτουργίας.

  Το εργαστήριο είναι επίσης εξοπλισμένο με εξοπλισμό για υλοποίηση, διαφόρων διατάξεων για διασύνδεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το δίκτυο. Επιπλέον, το μέρος του εργαστηρίου για τα ηλεκτρονικά ισχύος αποτελείται από διάφορους μετατροπείς ισχύος προηγμένης τεχνολογίας (DC/AC, AC/DC, DC/DC). Το εργαστήριο εξειδικεύεται στο σχεδιασμό αλγορίθμων ελέγχου πραγματικού χρόνου για μετατροπείς ηλεκτρικής ισχύος, με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας και της ικανότητας τους για διασύνδεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το δίκτυο (όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά πάρκα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές κ.α.).

  The Power Systems Pilot Site

  Αυτό το υπαίθριο εργαστήριο που είναι διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για τη μοντελοποίηση, προσομοίωση και εξομοίωση ενεργειακών συστημάτων, τόσο σε επίπεδο κτιρίων όσο και σε επίπεδο δικτύου. Το εργαστήριο αυτό εξειδικεύεται στην ανάπτυξη έξυπνων μετατροπέων για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο και σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και στην παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας . Είναι εξοπλισμένο με συστήματα πραγματικής κλίμακας (ανεμογεννήτρια 225 kW, φωτοβολταϊκά συστήματα 5 kW, σύστημα αποθήκευσης κινητικής ενέργειας με σφόνδυλο 6 kW, κυψέλες καυσίμου 40 kW, ηλεκτρολύτη 80 kW και αποθηκευτικούς χώρους υδρογόνου).

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου
  The Power Systems Modelling Laboratory

  Το Εργαστήριο μοντελοποίησης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας είναι εφοδιασμένο με ένα αριθμό εμπορικών και προσαρμοσμένων λογισμικών, καθώς και υλικό εξοπλισμό για μοντελοποίηση και προσομοίωση:

  • Ηλεκτρικού ελέγχου και ανάλυσης της διάβρωσης συνεχούς ρεύματος
  • Ανάλυσης κόστους/οφέλους μηχανικής και διαχείρισης κινδύνου
  • Προστασίας γείωσης/αστραπών – Εφαρμογές ηλιακής ενέργειας και συστήματα χαμηλής τάσης
  • Αξιολόγηση Απώλειας Μετασχηματιστών Ηλεκτρικής ενέργειας
  • Σχεδιασμός γείωσης για μικροδίκτυα (Microgrids)
  • Ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
  Το λογισμικό του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
  • Το εμπορικό λογισμικό CDEGS (τρέχουσα διανομή, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, γείωση και λογισμικό ανάλυσης δομήςτου εδάφους)
  • SLIM (ηλεκτρονικό εργαλείο ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων μετασχηματιστών ισχύος)
  • DIgSILENT Power Factory (λογισμικό εργαλείο γιαανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας)
  • Προσαρμοσμένα εργαλεία λογισμικού για “Dynamic Stray Current Assessor for DC Mass Transit Systems”, “Net – Metering Evaluator”, και “Loss Evaluation and Total Ownership Calculator (Power and Distribution Transformer)”
  Ο υλικός εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
  • Δοκιμαστές γείωσης εδάφους
  • Ανιχνευτικούς και ενισχυτικούς μετρητές ρεύματος AC/DC
  • Δοκιμαστές εγκατάστασης πολλαπλών λειτουργιών
  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου
  The Photovoltaic Technology Laboratory

  Το κύριο σημείο εστίασης του Εργαστήριου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας είναι επιστημονική έρευνα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έμφαση τα ηλιακά και φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα, μέσω μοντέλων, προσομοιώσεων και πειραμάτων.

  Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας έχει αναπτύξει σύγχρονες εγκαταστάσεις εξωτερικού και εσωτερικού χώρου για τον χαρακτηρισμό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση διαφόρων ΦΒ τεχνολογιών που κυμαίνονται από τεχνολογίες κρυσταλλικού πυριτίου έως λεπτού φιλμ, συγκεντρωτικά ΦΒ καθώς και νέες τεχνολογίες όπως οργανικά ΦΒ και ενσωματωμένα ΦΒ στο κέλυφος του κτιρίου (BIPV). Οι εργασίες στο Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας επικεντρώνονται κυρίως στην κατανόηση των διαδικασιών ενεργειακής απώλειας υπό πραγματικές και τυποποιημένες συνθήκες, στην ανάπτυξη μοντέλων για τον χαρακτηρισμό αυτών των απωλειών με βάση τα πραγματικά υπαίθρια δεδομένα και τη μελέτη της υποβάθμισης, της αξιοπιστίας, της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας.

  Οι εξωτερικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από διαγνωστικά υψηλής ανάλυσης για τη μέτρηση και την παρακολούθηση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών και λειτουργικών παραμέτρων για τις φωτοβολταϊκές τεχνολογίες (συμπεριλαμβανομένου του φάσματος σε έναν ακριβή σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς στη γωνία κλίσης). Στο εργαστήριο υπάρχουν εγκαταστημένα ΦΒ συστήματα που αποτελούνται από 25 διαφορετικές τεχνολογίες και είναι συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο. Καθένα έχει ονομαστική ισχύ 1kWp ενώ η παρακολούθηση και η καταγραφή δεδομένων συνεχίζει αδιάκοπα. Οι εγκατεστημένες τεχνολογίες κυμαίνονται από μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικού πυριτίου σε άμορφο πυρίτιο λεπτού φιλμ, καδμίου τελουούριου (CdTe), CuInSe2, HIT και άλλων τεχνολογιών ηλιακών κυψελών υψηλής απόδοσης από μια πληθώρα κατασκευαστών όπως οι BP Solar, Atersa, Sanyo, Solon, Sunpower κ.λπ. Έχει επίσης εγκατασταθεί ένα σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς καθώς και συγκεντρωτικά ΦΒ καλύπτοντας έτσι την πλειοψηφία των σημερινών και των επερχόμενων ΦΒ τεχνολογιών.

  Στόχος του εργαστηρίου είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης υποδομής συνεχούς παρακολούθησης των ΦΒ συστημάτων (συμπεριλαμβανομένου δεδομένων καιρού και ακτινοβολίας) και η εκτίμηση της απόδοσής τους υπό πανομοιότυπες συνθήκες και μέσω εξαντλητικής ανάλυσης δεδομένων. Επιπλέον, το εργαστήριο στοχεύει στην ανάπτυξη φυσικών και ηλεκτρικών μοντέλων προκειμένου να αυξήσει το επίπεδο κατανόησης λειτουργίας των νέων τεχνολογιών, καθώς και να βελτιώσει τις αποδόσεις των υφιστάμενων. Επίσης, η παρακολούθηση των συγκεντρωτικών ΦΒ συστημάτων θα επιτρέψει την άμεση σύγκριση και αξιολόγηση της τεχνολογίας αυτής. Η επίδραση της θερμοκρασίας, κακού ταιριάσματος και των οπτικών απωλειών στην απόδοση των συστημάτων παρουσιάζει επίσης σημαντικό ενδιαφέρον.

  Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του εργαστηρίου αποτελούνται από κλιματικούς θαλάμους, ηλιακούς προσομοιωτές, θαλάμους υπεριώδους ακτινοβολίας, συστήματα χαρακτηρισμού κυψελών και φακών καθώς και εξοπλισμό μέτρησης της φασματικής απόκρισης. Πρόσθετες εργασίες περιλαμβάνουν την αφαλάτωση και ψύξη μέσω ηλιακής ενέργειας, τα συστήματα και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα θέματα ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη διείσδυση στην ηλιακή ενέργεια, συστήματα διαχείρισης ενέργειας, αυτοματοποίηση και τηλεμετρία, ανάπτυξη λύσεων για απομακρυσμένη και ακριβή παρακολούθηση ΦΒ συστημάτων όπως και ηλιακών θερμικών τεχνολογιών.

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου
  The Multicore Computer Architecture Laboratory (multiCAL)

  Η έρευνα στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Πολυπύρηνων Υπολογιστών περιστρέφεται γύρω από δύο συνυφασμένες κατευθύνσεις: (1) Η κύρια κατεύθυνση έρευνας επικεντρώνεται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό πολυπύρηνων υπολογιστικών συστημάτων. Ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία αποτελεσματικών και επεκτάσιμων αρχιτεκτονικών που θα επιτρέψουν υπολογισμούς μαζικής παραλληλίας πάνω σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Η έρευνα επικεντρώνεται σε αναδυόμενες αρχιτεκτονικές τάσεις και προκλήσεις σε ομοιογενείς και ετερογενείς πολυπύρηνους επεξεργαστές. (2) Η δεύτερη κατεύθυνση έρευνας στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Πολυπύρηνων Υπολογιστών αφορά στο δίκτυο διασύνδεσης των πολυπύρηνων ολοκληρωμένων επόμενης γενιάς. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι επιπτώσεις και η συνεισφορά του δικτύου-σε-ολοκληρωμένο (Network-on-Chip) στην συνολική αρχιτεκτονική του μικροεπεξεργαστή, και αναπτύσσονται τεχνικές που υποβοηθούν την λειτουργία του επεξεργαστή μέσα από καθολική επανεξέταση και επανερμηνεία της δομής του δικτύου διασύνδεσης. Το εργαστήριο διαθέτει υπερσύγχρονη συστοιχία υπολογιστών (computer cluster) για προσομοιώσεις πλήρους συστήματος (fullsystem) με ακρίβεια κύκλου (cycle-accurate) και ανάπτυξη/σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων, και Προγραμματιζόμενες Διατάξεις Θυρών Πεδίου (FPGA) για προτυποποίηση και επικύρωση/επαλήθευση.

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου
  The Microwaves & Antennas Laboratory (MA-Lab)

  Η εργασία στο εργαστήριο μικροκυμάτων και κεραίων επικεντρώνεται στο σχεδιασμό νέων ηλεκτρομαγνητικών δομών, όπως κεραίες και RF/microwave/mm-wave κυκλωμάτων και συστημάτων, τα οποία αναδεικνύουν νέα φαινόμενα ή/και παρουσιάζουν ανώτερα χαρακτηριστικά απόδοσης σε σύγκριση με τα αντίστοιχα συμβατικά. Με την ανάπτυξη καινοτόμων δομών που προάγουν την τεχνολογία αιχμής στην περιοχή, πραγματοποιούνται πολύτιμες συμβολές στους τομείς των ασύρματων επικοινωνιών, βιοιατρικών συσκευών και απεικόνισης, αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων, διαστημικών/δορυφορικών συστημάτων και ασύρματων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

  Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο:
  • Συστημάτων και υπο-συστημάτων κεραίων
  • Κυκλωμάτων και συσκευών RF, microwave και mm-wave
  • Μηχανικών ηλεκτρομαγνητικών υλικών όπως τα μετα-υλικά αρνητικού διαθλαστικού δείκτη
  • Εμφυτεύσιμων κεραίων και συσκευών για βιοιατρικές εφαρμογές
  • Συστημάτων συστοιχίας κεραίας για βιοιατρική απεικόνιση
  • Μη ακτινοβολούμενων ασύρματων συστημάτων μεταφοράς ενέργειας
  • Συστήματα συγκομιδής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και RFID
  • Συμπαγών αναδιαρθρώσιμων συστημάτων κεραίας για τερματικά δορυφόρου που έχουν γεννηθεί στο διάστημα και εδάφους Satellite-On-The-Move (SOTM).

  Το εργαστήριο μικροκυμάτων και κεραίων έχει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, προσομοίωση, κατασκευή και δοκιμή κεραίων και κυκλωμάτων και συστημάτων RF/microwave/mm-wave. Το εργαστήριο προκειμένου να διεξάγει έρευνα υψηλού επιπέδου σε αυτό τον τομέα, είναι εξοπλισμένο με τον απαιτούμενο υλικό και λογισμικό εξοπλισμό, όπως το λογισμικό για σχεδιασμό με βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή στα πρότυπα της βιομηχανίας, μηχανήματα σχεδιασμού με μηχανική και υγρή χάραξη υψηλής ακρίβειας, καθώς και υποδομές δοκιμής και χαρακτηρισμού τελευταίας τεχνολογίας, επιτρέποντας μονοαξονική και ‘’on-wafer’’ δοκιμές των συσκευών.

  The Holistic Electronics Laboratory

  Σκοπός του εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου σε ηλεκτρονικά κυκλώματα και συστήματα, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση. Το εργαστήριο επικεντρώνεται στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα σχετικά με τις βιοεπιστήμες ή σε σχεδίαση βιομιμητικών συστημάτων, συνδυάζοντας αναλογικά, μικτά και ασύγχρονα ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα με το σχεδιασμό εξειδικευμένων αισθητήρων (MEMS και οπτικών). Για την επίτευξη του στόχου αυτού, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής και αναδυόμενες τεχνολογίες σε μικροηλεκτρονικά, μικροσυστήματα και νανοσυστήματα.

  Κύριες περιοχές ενδιαφέροντος είναι:
  • Κυκλώματα και συστήματα πολύ (υπέρ) – χαμηλής ενέργειας
  • Ηλεκτρονικά για διαστημικές εφαρμογές (με τεχνικών σχεδιασμού για αντοχή σε ακτινοβολία)
  • Συστήματα εικόνας και όρασης
  • Έξυπνοι αισθητήρες και Μικρό–Ηλεκτρομηχανολογικές συσκευές (MEMS)
  • Βιοιατρικές συσκευές και νεύροπροσθετικής.
  • Νευρομορφικά , Βίο-μιμητικά & Βίο-εμπνευσμένα ηλεκτρονικά
  • Διεπαφές σύνδεσης εγκεφάλου – υπολογιστή.
  Εξοπλισμός του Εργαστηρίου:
  • Εξοπλισμός χαρακτηρισμού ημιαγωγών.
  • Σταθμός δοκιμής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
  • Διανυσματικός Αναλυτής ηλεκτρονικών δικτύων
  • Αναλυτής Φάσματος
  • Γεννήτρια διανυσματικών σημάτων
  • Παλμογράφος Αναλογικών και Ψηφιακών σημάτων
  • Αναλυτής Ψηφιακών Σημάτων
  • Θάλαμος ελεγχόμενης θερμοκρασίας
  • Γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικών σημάτων
  • Σύστημα κατασκευής πρωτότυπων πλακετών μέχρι 6 επιπέδων
  • Σύστημα συγκόλλησης συρμάτων σε ολοκληρωμένα κυκλώματα.
  • Σύστημα κοπής σε ολοκληρωμένα κυκλώματα με Laser (532nm & 355nm).
  • Τράπεζα ενός άξονα περιστροφής με ρύθμιση οριζόντιας κλίσης (Motion Dynamic TES3T).
  • Σύστημα ελέγχου επιταχυνσιομέτρου (Bruel & Kjaer).
  • Σύστημα ελέγχου κυκλωμάτων πραγματικού χρόνου με Χ-Ray.
  • Σύστημα για Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
  • Τρισδιάστατος Εκτυπωτής
  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου
  The Distributed Control Systems and Networks

  Η ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων και η φθηνή συνδεσιμότητα δικτύων οδηγεί στην εμφάνιση νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο συστημάτων. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τον εξ αποστάσεως έλεγχο εργασιών (π.χ. απομακρυσμένη χειρουργική επέμβαση ή έλεγχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών) καθώς και τον έλεγχο πιο σύνθετων δικτυακών συστημάτων που διαχειρίζονται και ελέγχονται κατά τρόπο κατανεμημένο (π.χ. συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συστήματα μεταφοράς) . Το εργαστήριο ερευνά διάφορες πτυχές των προβλημάτων αυτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανοχή σφάλματων (π.χ. χρονική καθυστέρηση ή απώλεια πακέτων στο δίκτυο, αστοχία εξαρτημάτων) και την ανθεκτικότητα σε κακόβουλες επιθέσεις προς το σύστημα.

  The Electromagnetics and Novel Applications Laboratory

  Το κύριο αντικείμενο του εργαστηρίου είναι να δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα επιστημονικής έρευνας προκειμένου να διαδραματίσει βασικό ρόλο στις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (EMF) και της ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) στην Κύπρο και σε διεθνές επίπεδο. Το εργαστήριο στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονικών γνώσεων και έρευνας καθώς και ανάπτυξης στους τομείς των μηχανημάτων ραδιοσυχνοτήτων και μικροκυμάτων και των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

  Το εργαστήριο ασχολείται ιδιαίτερα με τους ερευνητικούς τομείς:
  • Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
  • Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση πεδίου
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξαρτημάτων RF, Microwave και mm Wave
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποσυστημάτων RF και μικροκυμάτων
  • Τρισδιάστατη μοντελοποίηση συσκευών ΕΜ RF πλήρους κύματος

  Επιπρόσθετα, το εργαστήριο προσφέρει υπηρεσίες σχετικά με τη ποιότητα και πιστοποίηση ISO 17025 για μετρήσεις EMF HF στην περιοχή φάσματος μεταξύ 75 MHz - 3 GHz

  Το εργαστήριο διαθέτει τον εξής εξοπλισμό και υποδομή:
  • Αναλυτές φάσματος για μετρήσεις EMF στην περιοχή συχνοτήτων 75 MHz - 18 GHz
  • Μετρητές ισχύος
  • Πλήρες σύστημα για μετρήσεις EMF χαμηλής συχνότητας (50Hz). Ανιχνευτής ισοτροπικού πεδίου EMF στην περιοχή συχνοτήτων από 5 Hz έως 32 kHz
  • Κεραίες και τρίποδα για τη μέτρηση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου
  • Προσωπικές οθόνες EMF
  • Εξοπλισμός λήψης δεδομένων EMF για συνεχή παρακολούθηση
  • Λογισμικό σχεδιασμού και ανάλυσης
  • Βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού ενός αναισθητικού θαλάμου για EMC και EMI δοκιμές
  • Αναλυτές δικτύων
  • Γεννήτριες και συνθέτες σημάτων
  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου
  The Mobile Communications and Networking (MCN)

  Η κύρια ενασχόληση του εργαστηρίου Κινητών Επικοινωνιών και Δικτύων είναι ο σχεδιασμός τεχνολογιών ασύρματων δικτύων επόμενης γενιάς και κινητών πληροφοριακών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, διεξάγεται έρευνα στον ευρύτερο τομέα της θεωρίας επικοινωνιών, ασύρματων επικοινωνιών και δικτύων, με ιδιαίτερη έμφαση στο φυσικό και MAC επίπεδο. Η εργαστηριακή έρευνα διευρύνεται σε διάφορους τύπους ασύρματων δικτύων επικοινωνίας: επικοινωνία μηχανής με μηχανή (Μ2Μ), κυψελωτά δίκτυα, ραδιοαναμεταδόσεις, ευφυή ραδιοσυστήματα, ετερογενή δίκτυα, 5G ασύρματες επικοινωνίες. Ενδιαφερόμαστε τόσο για τη θεωρητική ανάλυση των επικοινωνιών και επεξεργασία σήματος, όσο και για το σχεδιασμό πρακτικών πρωτόκολλων επικοινωνίας και μετάδοσης.

  Ιδιαίτερα αντικείμενα ενδιαφέροντος είναι:
  • Επεξεργασία σήματος για Ασύρματα δίκτυα επικοινωνίων
  • Ευφυή ραδιοσυστήματα /δυναμική κατανομή πόρων
  • Συλλογή ενέργειας από ραδιοκύμματα /ασύρματη μεταφορά ενέργειας
  • Συστήματα επικοινωνίας Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων και πολλαπλών χρηστών
  • Κρυπτογράφηση πληροφορίας σε φυσικό επίπεδο
  • Συνεργαζόμενα δίκτυα/ραδιοαναμεταδόσεις
  • Ετερογενή δίκτυα / μικρές κυψέλες
  • Αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία/ μοντελοποίηση σε συστήματα και τεχνικές επεξεργασίας σήματος
  • Ραδιοεπικοινωνία μέσω λογισμικού /USRP πειραματικές εφαρμογές
  • 5G συστήματα επικοινωνίας/ μαζικά συστήματα Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων /επικοινωνίες χιλιοστομετρικών κυμάτων
  • Δίκτυα μεγάλης κλίμακας /στοχαστική γεωμετρία
  Εργαστηριακός Εξοπλισμός:
  • NI USRP: Πλατφόρμα για ραδιοεπικοινωνία μέσω λογισμικού: Μία πλατφόρμα φιλοξενούμενη σε υπολογιστή, όπου με τη χρήση του λογισμικού NI LabVIEW, δύναται να δημιουργήσει ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας και επιθυμητές τοπολογίες, για έρευνα και εκπαίδευση.
  • Εργαλείο αποθήκευσης ενέργειας για ασύρματους αισθητήρες: Είναι μία πλατφόρμα επίδειξης και ανάπτυξης, για τη δημιουργία αισθητήρων που δεν θα χρειάζονται μπαταρία αλλά θα τροφοδοτούνται ασύρματα από ραδιοκύματα. Είναι σχεδιασμένη και προγραμματισμένη για λειτουργία εξαιρετικά χαμηλής ισχύος, και το λογισμικό έχει προ-εγκατασταθεί για λειτουργία out-of-the-box.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου