Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)

Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Πανεπιστημίου Κύπρου: Παράταση υποβολής αιτήσεων προκηρύξεων κενών θέσεων.
21 Μαρτίου, 2023
Νέες Θέσεις: Ειδικοί Επιστήμονες Έρευνας (PhD / Master’s)
7 Σεπτεμβρίου, 2023
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Πανεπιστημίου Κύπρου: Παράταση υποβολής αιτήσεων προκηρύξεων κενών θέσεων.
21 Μαρτίου, 2023
Νέες Θέσεις: Ειδικοί Επιστήμονες Έρευνας (PhD / Master’s)
7 Σεπτεμβρίου, 2023

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)

Κατηγορία: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους:  α) Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο  2023)

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Τελευταία ημερ. υποβολής: 29/5/2023 ώρα 14:30

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για κάλυψη διδακτικών αναγκών του Χειμερινού Εξαμήνου 2023/2024.  Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.