Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)

Νέες Θέσεις: Ειδικοί Επιστήμονες Έρευνας (PhD / Master’s)
7 Σεπτεμβρίου, 2023
Unlock Your Future
17 Νοεμβρίου, 2023
Νέες Θέσεις: Ειδικοί Επιστήμονες Έρευνας (PhD / Master’s)
7 Σεπτεμβρίου, 2023
Unlock Your Future
17 Νοεμβρίου, 2023

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)

Κατηγορία: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους: Εαρινό Εξάμηνο 2023/24 (Ιανουάριο – Απρίλιο 2024)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Τελευταία ημερ. υποβολής: 2/11/2023 ώρα 14:30

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για κάλυψη διδακτικών αναγκών του Εαρινού Εξαμήνου 2023/24. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.