Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

«Η Κίνα στην Παγκόσμια Οικονομία» – Ετήσια Δημόσια Διάλεξη Σερ. Πισσαρίδη
16 Απριλίου, 2024
«Η Κίνα στην Παγκόσμια Οικονομία» – Ετήσια Δημόσια Διάλεξη Σερ. Πισσαρίδη
16 Απριλίου, 2024

Τίτλος: Ειδικός/η Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Κατηγορία: : Σύμβαση πλήρους απασχόλησης (38 ώρες/εβδομάδα) για ένα (1) έτος (με
δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος αναλόγως διαθεσιμότητας
χρηματοδότησης και απόδοσης)

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Τελευταία ημερ. υποβολής: Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024, 2.30 το μεσημέρι.

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1)
θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) για πλήρη απασχόληση (38 ώρες/εβδομάδα)
με σκοπό τη διοικητική υποστήριξη του τμήματος Οικονομικών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.