Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα)

[κλειστή] Νέες θέσεις: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα)
15 Ιουνίου, 2022

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα)

Κατηγορία: Σύμβαση (συμβόλαιο μερικής ή πλήρους απασχόλησης για μέχρι τέσσερεις (4) μήνες)

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Τελευταία ημερ. υποβολής: 16/08/2022

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μέχρι δύο θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για μερική ή πλήρη απασχόληση στο εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «The Role of Social Interactions and Formal Institutions on Information Aggregation».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

X