Ιούλιος 2022

29 Ιουλίου, 2022

Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα) Κατηγορία: Σύμβαση (συμβόλαιο μερικής ή πλήρους απασχόλησης για μέχρι τέσσερεις (4) μήνες) Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Τελευταία ημερ. υποβολής: 16/08/2022 Το Τμήμα […]
X