12 Ιουνίου, 2024

12 Ιουνίου, 2024

Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Τίτλος: Ειδικός/η Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου Κατηγορία: : Σύμβαση πλήρους απασχόλησης (38 ώρες/εβδομάδα) για ένα (1) έτος (με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος αναλόγως διαθεσιμότητας χρηματοδότησης […]