Εκτύπωση
Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για την αίτηση:

Ηλεκτρονική αίτηση

********************************************************************* 
 
Μάστερ στα Χρηματοοικονομικά Οικονομικά (ΜΔΟΙ)
 
Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για φοιτητές με ισχυρό υπόβαθρο στα οικονομικά ή / και ποσοτικές μεθόδους. Ο στόχος του προγράμματος είναι να παράγει αποφοίτους που μπορούν να εφαρμόζουν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης των σύγχρονων οικονομικών και της οικονομίας στη βιομηχανία και να διεξάγει έρευνα ποιότητας. Απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα που έχει ζήτηση τη χρηματοοικονομική ανάλυση και δεξιοτήτων στα οικονομικά και οικονομετρία.
 
Επίσης το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τους φοιτητές που επιθυμούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στα Οικονομικά ή διδακτορικό στα Χρηματοοικονομικά. Η δομή του προγράμματος έχει ως εξής:
 
1ο εξάμηνο
 
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι (7,5 π.μ.)
ΛΟΧ 521 Χρηματοοικονομική Θεωρία (7 π.μ.)
ΛΟΧ 525 Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια (7 π.μ.)
 
2ο εξάμηνο
 
ΟΙΚ 653 Στατιστική & Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ 603, 7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικομετρία (7,5 π.μ.)
ΛΟΧ 526 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Έρευνα Κεφαλαιαγορών (7 π.μ.)
ΛΟΧ 528 Προχωρημένες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου (6 π.μ.)
ΛOX 542 Σειρά Σεμιναρίων (3 p.m.)
 
3ο εξάμηνο
 
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)
ΛΟΧ 522 Επενδύσεις (7 π.μ.)
ΟΙΚ ή ΛΟΧ Διατριβή Μάστερ (15,5 π.μ.)
 
Σημ.: Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα.