Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Master στην Οικονομική Ανάλυση. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος.

 
 Γενικές Πληροφορίες

 

Το Master στην Οικονομική Ανάλυση, αντιστοιχεί σε οκτώ μαθήματα και εκπόνηση διατριβής ή σε δώδεκα μαθήματα χωρίς διατριβή. Προσφέρει εμβάθυνση στη βασική οικονομική θεωρία και οικονομετρικές μεθόδους και τις αναγκαίες δεξιότητες για την διεξαγωγή έρευνας σε όλους τους κλάδους των οικονομικών. Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση στα οικονομικά ούτως ώστε να μπορούν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε να εργαστούν ως οικονομικοί αναλυτές σε οργανισμούς που παράγουν οικονομική πολιτική (όπως Κεντρικές Τράπεζες και Υπουργεία) ή σε μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς με ερευνητικά τμήματα. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική.

Για να κάνετε αίτηση, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική αίτηση

 
 Δομή Προγράμματος
 
  
Το πρόγραμμα απαιτεί 90 πιστωτικές μονάδες και φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον εξαμήνων. Οι 90 πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν σε οκτώ μαθήματα (60 ΠΜ) και διατριβή (30 ΠΜ) ή σε δώδεκα μαθήματα χωρίς διατριβή. Από τα οκτώ μαθήματα, τα επτά (52.5 ΠΜ) είναι υποχρεωτικά, ενώ ένα μάθημα (7.5 ΠΜ) ή πέντε χωρίς διατριβή (37.5 ΠΜ) πρέπει να επιλεγούν από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη δομή του προγράμματος ανά εξάμηνο:
 
1ο ΕΤΟΣ
1ο εξάμηνο ΠΜ
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι 7.5
OIK 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι 7.5
OIK 603 Στατιστική και Οικονομετρία 7.5
OIK 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά 7.5
2ο Εξάμηνο  
OIK 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 601) 7.5
OIK 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 602) 7.5
OIK 653 Στατιστική & Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ 603) 7.5
1 μάθημα επιλογής 7.5
2ο ΕΤΟΣ
3ο Εξάμηνο  
OIK 699 Διατριβή Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση 30
ή 4 μαθήματα επιλογής  
Σημ.: Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα.
 

Σημειώσεις:

  1. Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μάθημα με μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου που προσφέρουν άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου.
  2. Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μάθημα επιλογής με συναφές προπτυχιακό μάθημα που προσφέρουν άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου.

 

Διατριβή Μάστερ (OIK 699 – 30 ΠΜ)

Η διατριβή πρέπει να καταδεικνύει εμβάθυνση στο αντικείμενο μελέτης και να περιέχει στοιχεία πρωτότυπης και ανεξάρτητης έρευνας. Η εργασία βαθμολογείται ανεξάρτητα τόσο από τον ερευνητικό σύμβουλο του φοιτητή όσο και από δεύτερο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, που ορίζεται από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιον των δύο εξεταστών σε παρουσίαση που είναι ανοικτή σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Σε περίπτωση που, για τη διεκπεραίωση της εργασίας, ο φοιτητής θα χρειαστεί πέραν του ενός εξαμήνου, θα μπορεί να εγγραφεί για δεύτερο και για τρίτο εξάμηνο στο ΟΙΚ 600 Συνέχιση Διατριβής Μάστερ (1 ECTS).

 
 Μαθήματα Επιλογής
 
Κατάλογος μαθημάτων επιλογής ΜΟΙΑ
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο 7.5
ΟΙΚ 606 Επενδύσεις 7.5
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά 7.5
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας 7.5
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική 7.5
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά 7.5
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων 7.5
ΟΙΚ 664 Ανάλυση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Δεδομένων 7.5
ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία 7.5
ΟΙΚ 680 Οικονομετρικές Εφαρμογές στην Χρηματοοικονομική 7.5
ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι 7.5
ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ 7.5
 
 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας