Εκτύπωση
 Γενικές Πληροφορίες | Εισδοχή  | Χρηματοδότηση | Δομή Προγράμματος | Μαθημάτα επιλογής | Εργοδότηση

 

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Master στην Οικονομική Ανάλυση.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος.

 
 Γενικές Πληροφορίες

 

Το Master στην Οικονομική Ανάλυση προσφέρει εμβάθυνση στη βασική οικονομική θεωρία και οικονομετρία και τις αναγκαίες δεξιότητες για την διεξαγωγή έρευνας σε όλους τους κλάδους των οικονομικών.

Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση στα οικονομικά ούτως ώστε να μπορούν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε να εργαστούν ως οικονομικοί αναλυτές σε οργανισμούς που παράγουν οικονομική πολιτική (όπως Κεντρικές Τράπεζες και Υπουργεία) ή σε μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς με ερευνητικά τμήματα.

Το Master στην Οικονομική Ανάλυση είναι το φυσικό σημείο εκκίνησης για φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν Διδακτορικό στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ή σε άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και δεν κατέχουν ήδη τίτλο Master με ερευνητικό προσανατολισμό.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική.

Για να κάνετε αίτηση, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική αίτηση

Βασική καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/06/2021.

Αιτήσεις που θα ληφθούν μέχρι τη βασική καταληκτική ημερομηνία θα αξιολογηθούν στις αρχές Απριλίου κατά προτεραιότητα. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις και μετά την καταληκτική ημερομηνία οι οποίες θα αξιολογούνται σε κυλιόμενη βάση για όσο διάστημα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και υποτροφίες.

 Απαιτήσεις Εισδοχής

 

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο Master στην Οικονομική Ανάλυση είναι:
 1. Πτυχίο (όχι απαραίτητα στα Οικονομικά) και ισχυρό υπόβαθρο σε ποσοτικές μεθόδους.
   
 2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 
 
 Διαδικασία Εισδοχής

 

Απαραίτητα έγγραφα για αίτηση στο πρόγραμμα: 

 1. Ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συστήματος αιτήσεων (δείτε εδώ)
 2. Δύο συστατικές επιστολές
 3. Αντίγραφα των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενη αποφοίτησης.
 4. Αντίστοιχα αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Έκθεση ενδιαφερόντων.
 7. Τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Μπορεί να πιστοποιηθεί με διεθνείς εξετάσεις όπως GCE, TOEFL ή άλλες εξετάσεις που καθορίζονται από το Τμήμα, δείτε εδώ)

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με κριτήρια τις επιδόσεις των υποψηφίων στις προηγούμενες σπουδές τους. Οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν για προσωπική συνέντευξη αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στο Συμβούλιο του Τμήματος το οποίο έχει την τελική ευθύνη της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα.

 Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
 
 Χρηματοδότηση

 

Το Τμήμα παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης σε επιλεγμένους υποψηφίους. Οι ευκαιρίες αυτές περιλαμβάνουν υποτροφίες που καλύπτουν τα δίδακτρα του προγράμματος και, σε κάποιες περιπτώσεις, επιπρόσθετη οικονομική στήριξη μέσω εργοδότησης από το Τμήμα σε θέσης βοηθού διδασκαλίας ή έρευνας.

Κατά κανόνα, η αρχική προσφορά οικονομικής στήριξης καλύπτει το πρώτο έτος σπουδών και η ανανέωσή της εξαρτάται κυρίως από την απόδοση του φοιτητή στο πρόγραμμα.

Οι φοιτητές που δε λαμβάνουν στήριξη κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους εξακολουθούν να αξιολογούνται σχετικά με τη δυνατότητα να λάβουν οικονομική υποστήριξη τα επόμενα έτη.

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ξεκαθαρίσει την οικονομική υποστήριξη που θα πρέπει να αναμένουν οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές το συντομότερο δυνατό. Συχνά, αυτό γίνεται ήδη όταν το Τμήμα προσφέρει στον υποψήφιο θέση στο πρόγραμμα ή σύντομα μετά από την προσφορά.

 Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
 
 Δομή Προγράμματος
 
  
Το πρόγραμμα απαιτεί 90 πιστωτικές μονάδες και φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον εξαμήνων. Το Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση, αντιστοιχεί σε οκτώ μαθήματα και εκπόνηση διατριβής ή σε δώδεκα μαθήματα χωρίς διατριβή.. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη δομή του προγράμματος ανά εξάμηνο:
 
1ο ΕΤΟΣ
1ο εξάμηνο ΠΜ
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι 7.5
OIK 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι 7.5
OIK 603 Στατιστική και Οικονομετρία 7.5
OIK 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά 7.5
2ο Εξάμηνο  
OIK 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 601) 7.5
OIK 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 602) 7.5
OIK 653 Στατιστική & Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ 603) 7.5
1 μάθημα επιλογής 7.5
2ο ΕΤΟΣ
3ο Εξάμηνο  
OIK 699 Διατριβή Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση 30
ή 4 μαθήματα επιλογής 30
Σημ.: Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα.
 

Σημειώσεις:

 1. Για τους φοιτητές που θα συνεχίσουν στο Διαδακτορικό πρόγραμμα τα μαθήματα Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Εέρευνας Ι και Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Εέρευνας ΙΙ είναι υποχρεωτικά.
 2. Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μάθημα με μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου που προσφέρει άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου.
 3. Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μάθημα επιλογής με συναφές προπτυχιακό μάθημα που προσφέρει άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου.

 

Διατριβή Μάστερ (OIK 699 – 30 ΠΜ)

Η διατριβή πρέπει να καταδεικνύει εμβάθυνση στο αντικείμενο μελέτης και να περιέχει στοιχεία πρωτότυπης και ανεξάρτητης έρευνας. Η εργασία βαθμολογείται ανεξάρτητα τόσο από τον ερευνητικό σύμβουλο του φοιτητή όσο και από δεύτερο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, που ορίζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιον των δύο εξεταστών σε παρουσίαση που είναι ανοικτή σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στη Διατριβή Μάστερ και κατά το θερινό εξάμηνο.

Σε περίπτωση που, για τη διεκπεραίωση της εργασίας, ο φοιτητής θα χρειαστεί πέραν του ενός εξαμήνου, θα μπορεί να εγγραφεί για δεύτερο και για τρίτο εξάμηνο στο ΟΙΚ 600 Συνέχιση Διατριβής Μάστερ (1 ECTS).

 Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
 
 Μαθήματα Επιλογής
 
Κατάλογος μαθημάτων επιλογής ΜΟΙΑ
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο 7.5
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική 7.5
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά 7.5
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας 7.5
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική 7.5
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά 7.5
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων 7.5
ΟΙΚ 664 Ανάλυση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Δεδομένων 7.5
ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία 7.5
ΟΙΚ 680 Οικονομετρικές Εφαρμογές στην Χρηματοοικονομική 7.5
ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι 7.5
ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ 7.5
 
 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 
 Εργοδότηση
 
 

Το Master στην Οικονομική Ανάλυση είναι, κατά βάση, ένα πρόγραμμα με ερευνητικό προσανατολισμό.

Αρκετοί απόφοιτοι του προγράμματος συνεχίζουν τις σπουδές τους σε Διδακτορικά προγράμματα στα Οικονομικά, είτε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είτε σε άλλα ιδρύματα. Απόφοιτοι του προγράμματος έχουν γίνει δεκτοί σε Διδακτορικά προγράμματα κορυφαίων Πανεπιστημίων παγκοσμίως, όπως το University of Wisconsin-Madison, το University of Maryland και το Universidad Carlos III de Madrid. Επιπλέον αυτών, απόφοιτοι του Τμήματος, αρκετοί εκ των οποίων έχουν παρακολουθήσει μαθήματα του Master στην Οικονομική Ανάλυση, έχουν επίσης γίνει δεκτοί μεταξύ άλλων στο University of Rochester, το Columbia University, το Washington University in St. Louis, το Universitat Pompeu Fabra κ.α.

Απόφοιτοι που δε συνέχισαν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε ανταγωνιστικές θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς, όπως η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας