Το εργαστήριο δημιουργήθηκε το 2016 στοχεύει στην παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας, σε ένα κλάδο αιχμής της Οικονομικής επιστήμης. Η διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων στα οικονομικά παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου και αναπαραγωγής θεωρητικών αποτελεσμάτων σε ελεγχόμενες συνθήκες. Αυτού του τύπου η ανάλυση προσδίδει εμπειρική επιβεβαίωση στις θεωρητικές ανακαλύψεις, καθώς και στα πρότυπα που εντοπίζονται μέσω των εμπειρικών μεθόδων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του εργαστηρίου εστιάζουν κυρίως στη μελέτη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, με έμφαση σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων. Επιπλέον, ασχολούνται με την ανάλυση προτύπων συμπεριφοράς που εμφανίζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Τα πειράματα διαρκούν συνήθως μεταξύ μισής και δύο ωρών και, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική στα Πειραματικά Οικονομικά, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν χρηματική αμοιβή. Η αμοιβή θα δίνεται σε μετρητά αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίας. Το ακριβές ποσό που θα λάβετε εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα πάρετε κατά τη διάρκεια του πειράματος, καθώς και από τις αποφάσεις των υπολοίπων συμμετεχόντων. Η συμμετοχή σας δεν ανταμείβεται με πιστωτικές μονάδες. Τα πειράματα στο UCY LExEcon δεν χρησιμοποιούν τη μέθοδο της παραπλάνησης των συμμετεχόντων και οποιαδήποτε πληροφόρηση δίνεται στους συμμετέχοντες σχετικά με το τρέχον πείραμα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Για τη συμμετοχή σας στα πειράματα δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση πάνω σε οικονομικά, μαθηματικά ή υπολογιστές. Καλείστε μόνο να λάβετε απλές αποφάσεις πάνω σε διάφορα προβλήματα.
Για να συμμετάσχετε στα πειράματα του εργαστηρίου θα πρέπει να εγγραφείτε στη λίστα συμμετεχόντων ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Η διαδικασία εγγραφής δε διαρκεί παραπάνω από 1-2 λεπτά. Η εγγραφή σας στη λίστα δε σας δεσμεύει να συμμετάσχετε σε κάποιο συγκεκριμένο πείραμα, αλλά σας επιτρέπει να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω email για επερχόμενα πειράματα όταν αυτά προγραμματίζονται.
Παρακαλούμε για την εγγραφή σας να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό email σας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, για να μπορέσετε να εγγραφείτε με επιτυχία θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το δίκτυο του Πανεπιστημίου, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω vpn.
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του.
Επικοινωνία: [email protected]