Προοπτικές σταδιοδρομίας

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που ενδιαφέρονται να αναζητήσουν εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς στους τομείς της ανάλυσης συμπεριφοράς, του μάρκετινγκ, της συμπεριφοράς των καταναλωτών, του σχεδιασμού προϊόντων κ.λπ. Οι διδάσκοντες και στα δύο τμήματα διατηρούν ισχυρές συνδέσεις με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, οι απόφοιτοί μας θα μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές διαδρομές που οδηγούν σε διδακτορικό στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς και στην πειραματική Ψυχολογία/Οικονομία. Και τα δύο Τμήματα έχουν ισχυρή παράδοση στην προώθηση προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών και οι απόφοιτοι του Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά (Master in Behavioral Economics) μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί υποψήφιοι σε αυτά και σε άλλα διεθνή προγράμματα.

Απαιτήσεις και κανονισμοί

Απαιτήσεις εισδοχής

Η εισαγωγή βασίζεται στην καταλληλότητα όσον αφορά τόσο τα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια όσο και την εμπειρία (π.χ. προηγούμενη ερευντική ή εργασιακή εμπειρία).

Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται μία φορά το χρόνο και οι εγγραφές γίνονται με βάση τους κανονισμούς της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά την αρχική εξέταση, υποψήφιοι που έχουν προεπιλεχθεί ενδέχεται να κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι ελάχιστες απαραίτητες απαιτήσεις είναι:

 1. Πτυχίο σε συναφή κλάδο, όπως οικονομικά, ψυχολογία, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, μαθηματικά, φυσική, επιστήμη υπολογιστών, μηχανική.
 2. Αποδεδειγμένη επάρκεια στα Αγγλικά.
 3. Έγκυρη βίζα, στην περίπτωση φοιτητών που δεν προέρχονται ούτε από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ούτε από την Ελβετία.

Φοιτητές με ακαδημαϊκό υπόβαθρο εκτός Οικονομικών Επιστημών ή Ψυχολογίας ενδέχεται να απαιτηθεί να παρακολουθήσουν έως και δύο προπτυχιακά μαθήματα, επιπλέον του επίσημου φόρτου μαθημάτων, προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα ECTS από αυτά τα μαθήματα δεν θα υπολογίζονται στο μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Γλωσσική επάρκεια

Για να αποδείξουν την επάρκεια στα Αγγλικά, οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. Να έχουν τα Αγγλικά ως μητρική γλώσσα.

Β. Να έχουν ολοκληρώσει ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται στα Αγγλικά.

Γ. Να έχουν συμμετάσχει σε μία από τις ακόλουθες εξετάσεις και να έχουν επιτύχει βαθμό τουλάχιστον τόσο υψηλό όσο οι ελάχιστες βαθμολογίες που παρουσιάζονται παρακάτω:

 1. IELTS: 6,0
 2. TOEFL (κανονική εξέταση): 230
 3. TOEFL (διαδικτυακή εξέταση): 90
 4. Cambridge English Proficiency: C
 5. Cambridge English Advanced: C
 6. Cambridge English First: A
Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2022 είναι 30 Ιουνίου 2022.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Ακαδημαϊκό Αρχείο (αναλυτική βαθμολογία και πιστοποιητικό πτυχίου εάν ο υποψήφιος έχει ήδη αποφοιτήσει)
 2. Βιογραφικό/Curriculum Vitae
 3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 4. Συστατικές επιστολές από δύο ακαδημαϊκούς επόπτες ή διδάσκοντες
 5. Απόδειξη επάρκειας στα Αγγλικά
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα του προγράμματος έχουν καθοριστεί στα €5,125.

Δομή Προγράμματος

Εξάμηνο 1
Μάθημα ECTS
Attention and Perception 7.5
Markets and Economic Behaviour (Microeconomics) 7.5
Behavioural and Experimental Economics 7.5
Choose one of the following:
Quantitative Methods (Econometrics) 7.5
Analysis of Economic and Financial Data
Εξάμηνο 2
Μάθημα ECTS
Experimental Methods in Psychology 7.5
Social Influence and Social Representations 7.5
Behavioural Insights for Policy 7.5
Choose one of the following:
Cognitive Neuroscience: Understanding the biology of the mind 7.5
Topics in Neuroscience
Εξάμηνο 3
Μάθημα ECTS
Διπλωματική διατριβή 30