Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά

Το Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά είναι ένα προηγμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους φοιτητές με μια βαθιά κατανόηση των νομισματικών θεωριών, των χρηματοπιστωτικών αγορών και των οικονομικών πολιτικών που τις διέπουν. Το πρόγραμμα αυτό εξετάζει τις περιπλοκές του τρόπου λειτουργίας των νομισματικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων στην παγκόσμια οικονομία, αναλύοντας τον αντίκτυπο της νομισματικής πολιτικής στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τη συνολική οικονομική σταθερότητα. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ποσοτικές μεθόδους, επιτρέποντάς τους να αξιολογούν και να προβλέπουν τις οικονομικές συνθήκες και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση την ανάλυση δεδομένων. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τραπεζικής, χρηματοπιστωτικών αγορών, διεθνούς χρηματοδότησης και οικονομετρίας, προετοιμάζοντας πτυχιούχους για σταδιοδρομία στη χρηματοοικονομική ανάλυση, την παροχή συμβουλών πολιτικής και την οικονομική έρευνα.

Προοπτικές σταδιοδρομίας

Το Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά καλλιεργεί εξαιρετικά εξειδικευμένους επαγγελματίες ικανούς να αναλύσουν τις περίπλοκες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές προκλήσεις.

Αρκετοί από τους αποφοίτους του προγράμματος απασχολούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγοι, αναλυτές ή σύμβουλοι. Εισέρχονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε ανταγωνιστικές θέσεις σε κυβερνητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Απαιτήσεις και κανονισμοί

Απαιτήσεις εισδοχής

Η εισαγωγή βασίζεται στην καταλληλότητα όσον αφορά τόσο τα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια όσο και την εμπειρία (π.χ. προηγούμενη ερευντική ή εργασιακή εμπειρία).

Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται μία φορά το χρόνο και οι εγγραφές γίνονται με βάση τους κανονισμούς της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά την αρχική εξέταση, υποψήφιοι που έχουν προεπιλεχθεί ενδέχεται να κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι ελάχιστες απαραίτητες απαιτήσεις είναι:

 1. Πτυχίο σε συναφή κλάδο, όπως οικονομικά, ψυχολογία, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, μαθηματικά, φυσική, επιστήμη υπολογιστών, μηχανική.
 2. Αποδεδειγμένη επάρκεια στα Αγγλικά.
Γλωσσική επάρκεια

Οι υποψήφιοι με μητρική γλώσσα άλλη από τα Αγγλικά υποχρεούνται να αποδείξουν γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά είναι ανάμεσα στα αποδεικτικά τεκμήρια γνώσης της αγγλικής γλώσσας::

 1. G.C.E. O-Level στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
 2. I.G.C.S.E. στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
 3. I.E.L.T.S.: με βαθμό 6.5 και άνω.
 4. T.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή T.O.E.F.L. με βαθμό 213 και άνω (Computer-based) ή T.O.E.F.L. (Internet based) με βαθμό 92 και άνω.
 5. Cambridge English First (FCE), 176 και άνω.
 6. Cambridge English Advanced (CAE), 176 και άνω.
 7. Cambridge English Proficiency (CPE), 176 και άνω.
 8. Certificate of Proficiency in English (ECPE), 650 και άνω.
 9. Anglia Examinations – Proficiency (Γ1).
 10. IB diploma (International Baccalaureate).
 11. Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για διαπίστωση της Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 12. Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα του 6ου έτους των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.
 13. Άλλη ισοδύναμη εξέταση που θα πιστοποιεί την Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 14. Υποψήφιοι με πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος σε οποιαδήποτε χώρα σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική, θεωρείται ότι κατέχουν Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2024 είναι 30 Ιουνίου 2024.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Ακαδημαϊκό Αρχείο (αναλυτική βαθμολογία και πιστοποιητικό πτυχίου εάν ο υποψήφιος έχει ήδη αποφοιτήσει)
 2. Βιογραφικό/Curriculum Vitae
 3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 4. Συστατικές επιστολές από δύο ακαδημαϊκούς επόπτες ή διδάσκοντες
 5. Απόδειξη επάρκειας στα Αγγλικά
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα του προγράμματος έχουν καθοριστεί στα €5,125.

Δομή προγράμματος

Μπορείτε να δείτε τις περιγραφές μαθημάτων εδώ.
Εξάμηνο 1
Κωδ./Μάθημα ECTS
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων 7.5
ECO 661 Μικροοικονομικά 7.5
ECO 662 Μακροοικονομικά 7.5
ECO 663 Οικονομετρία 7.5
Εξάμηνο 2
Κωδ./Μάθημα ECTS
ΟΙΚ Μάθημα Επιλογής 7.5
ΟΙΚ Μάθημα Επιλογής 7.5
ΟΙΚ Μάθημα Επιλογής 7.5
Μάθημα Επολογής (ΛΟΧ/DSC) 6-8
Εξάμηνο 3
Κωδ./Μάθημα ECTS
OIK 698 Διατριβή Μάστερ* 24
Μάθημα Επολογής (ΛΟΧ/DSC) 6-8
Μαθήματα επιλογής
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον 3 μαθήματα από από τα πιο κάτω: ECTS
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική 7.5
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά 7.5
OIK 664 Ανάλυση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Δεδομένων 7.5
ΟΙΚ 665 Συμπεριφορικά και Πειραματικά Οικονομικά 7.5
ΟΙΚ 673* Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία 7.5
ΟΙΚ 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομετρία 7.5
ΟΙΚ 688* Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι 7.5
ΟΙΚ 788* Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ 7.5
 
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επιλέξουν μέχρι 2 μαθήματα από τα πιο κάτω: ECTS
ΛΟΧ 521 Χρηματοοικονομική Θεωρία 7
ΛΟΧ 522 Επενδύσεις 7
ΛΟΧ 525 Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια 7
ΛΟΧ 526 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και ΄Ερευνα Κεφαλαιαγορών 7
ΛΟΧ 528 Προχωρημένες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου 6
ΛΟΧ 530 Σεμινάριο για την Οικονομία, το Τραπεζικό Σύστημα και τις Χρηματαγορές της Κύπρου 6
ΛΟΧ 534 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 6
ΛΟΧ 538 Εφαρμοσμένα Θέματα Χρηματοοικονομική 6
DSC 550 Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής 8
DSC 551 Οπτικοποίηση Απεικόνιση Δεδομένων 8
DSC 555 Ποσοτική και Ποιοτική Λήψη Αποφάσεων (με χρήση δεδομένων) 8
Επιπλέον μάθημα επιλογής
OIK 691** Τοποθέτηση σε Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς 7.5

Διατριβή Μάστερ ΟΙΚ698 – 24 ECTS

Η διατριβή πρέπει να καταδεικνύει εμβάθυνση στο αντικείμενο μελέτης και να περιέχει στοιχεία πρωτότυπης και ανεξάρτητης έρευνας. Η εργασία βαθμολογείται ανεξάρτητα τόσο από τον ερευνητικό σύμβουλο του/της φοιτητή/τριας όσο και από δεύτερο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, που ορίζεται από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιον των δύο εξεταστών σε παρουσίαση που είναι ανοικτή σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

**OIK 691 Τοποθέτηση σε Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς - 7.5

Τοποθέτηση σε Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς (Πρακτική Άσκηση ΟΙΚ691, 7.5ECTS): Οι πιστωτικές μονάδες της πρακτικής άσκησης δεν προσμετρούν για τη συμπλήρωση των 90 ECTS που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ως επιπρόσθετο μάθημα επιλογής.

Μαθήματα Επιλογής

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει 36 ECTS από τα μαθήματα επιλογής. Τουλάχιστον 22.5 ECTS θα πρέπει να επιλέγονται από μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Οικονομικών.

Πριν την εγγραφή σε μαθήματα επιλογής, ο/η κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον συντονιστή του προγράμματος για να συζητήσουν την κατάλληλη επιλογή μαθημάτων. Στα μαθήματα που παρουσιάζονται στη λίστα με αστερίσκο (*), ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να λάβει άδεια από τον συντονιστή πριν εγγραφεί.

Σε περίπτωση που τα εννέα μαθήματα υπολείπονται των 66 ECTS, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να επιλέξουν και να εγγραφούν στο ΟΙΚ 695 Σεμινάριο Οικονομικής ΄Ερευνας 1.5 ECTS, για να συμπληρωθούν οι πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.