Γραμματεία Τμήματος

Αναστασία Δημητρίου
Γραφείο: ΟΕΔ02 119
Τηλέφωνο:+357-22893701
Τηλεομοιότυπο:+357-22895028
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: demetriou.anastasia@ucy.ac.cy

Λίτσια Τσιάλη
Γραφείο: ΟΕΔ02 120
Τηλέφωνο:+357-22893702
Τηλεομοιότυπο:+357-22895028
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: litsia@ucy.ac.cy