Συμβούλιο Τμήματος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλη
Εκπρόσωποι Φοιτητών
Στέλιος Χατζηστυλιανού

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 Τμηματικές Επιτροπές
Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
Σχεδιασμός, διδασκαλία, προσέλκυση, εισδοχή, ενημέρωση, καθοδήγηση φοιτητών
Συντονιστής
Παναγιώτα Φλωρή-Λυσιώτου
Υπεύθυνη Τοποθέτησης σε Οργανισμούς
Υπεύθυνος ΜΘΟΚ
Υπεύθυνη YUFE
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχεδιασμός, διδασκαλία, προσέλκυση, εισδοχή, ενημέρωση, καθοδήγηση φοιτητών
Συντονιστής, Υπεύθυνος ΜΟΙΑ-PhD
Υπεύθυνος ΜΝΧΡ
Υπεύθυνος MBehEcon
 
Επιτροπή Έρευνας
Ερευνητική πολιτική, βραβεία έρευνας, ερευνητική χρηματοδότηση
Συντονιστής
 
 
Επιτροπή Διασύνδεσης με την Κοινωνία
Ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, απόφοιτοι
Συντονιστής
 
Επιτροπή Υποστήριξης Έρευνας
Υπεύθυνος Δοκιμίων Εργασίας
Υπεύθυνος Σεμιναρίων
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης
Υπεύθυνη Σεμιναρίων
Επιτροπή Διαχείρισης του Εργαστηρίου Πειραμάτων LExEcon
Συντονιστής
ex officio
Επιτροπή Peer Review
Συντονιστής
Επιτροπή ERASMUS
Συντονιστής

 

Επιτροπή Mentoring

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας