15 Μαΐου, 2023

Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας) Κατηγορία: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους:  α) Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο  2023) Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Τελευταία […]
1 Μαρτίου, 2023

Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας) Κατηγορία: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους:  α) Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο  2023) ή/ και β) Εαρινό Εξάμηνο […]
18 Ιανουαρίου, 2023

[Κλειστή]Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας (Research Associate) Κατηγορία: Σύμβαση (συμβόλαιο μέχρι και δώδεκα (12) μήνες) Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Τελευταία ημερ. υποβολής: 24/2/2023 Το τμήμα Οικονομικών του […]
30 Νοεμβρίου, 2022

[Κλειστή]Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (διδασκαλία)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας (διδασκαλία) Κατηγορία: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για την περίοδο Εαρινό Εξάμηνο 2022/2023 (Ιανουάριο – Απρίλιο 2023) Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Τελευταία ημερ. υποβολής: […]
30 Νοεμβρίου, 2022

[Κλειστή] Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα) Κατηγορία: Σύμβαση (συμβόλαιο μερικής ή πλήρους απασχόλησης για μέχρι τέσσερεις (4) μήνες) Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Τελευταία ημερ. υποβολής: 16/08/2022 Το Τμήμα […]