29 Ιουλίου, 2022

Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα) Κατηγορία: Σύμβαση (συμβόλαιο μερικής ή πλήρους απασχόλησης για μέχρι τέσσερεις (4) μήνες) Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Τελευταία ημερ. υποβολής: 16/08/2022 Το Τμήμα […]
15 Ιουνίου, 2022

[κλειστή] Νέες θέσεις: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα) Κατηγορία: Σύμβαση (συμβόλαιο μερικής ή πλήρους απασχόλησης για τέσσερεις (4) μέχρι δώδεκα (12) μήνες) Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Τελευταία ημερ. υποβολής: 1/07/2022 […]
18 Απριλίου, 2022

[κλειστή] Νέες Θέσεις: Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας) Κατηγορία: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους: Χειμερινό Εξάμηνο 2022/2023 (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2022) ή/ και Εαρινό Εξάμηνο 2022/2023 (Ιανουάριο […]
8 Μαρτίου, 2022

[κλειστή] Νέες θέσεις: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Κατηγορία: Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι τέσσερεις (4) μέχρι δώδεκα (12) μήνες κατόπιν συμφωνίας, με δυνατότητα ανανέωσης. Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Τελευταία ημερ. […]
3 Μαρτίου, 2022

[κλειστή] Νέες Θέσεις: Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας) Κατηγορία: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους: Χειμερινό Εξάμηνο 2022/2023 (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2022) ή/ και Εαρινό Εξάμηνο 2022/2023 (Ιανουάριο […]