Το Τμήμα Οικονομικών προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου μάστερ τόσο ερευνητικής όσο και επαγγελματικής κατεύθυνσης, καθώς και διδακτορικό πρόγραμμα. Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Οικονομικών είναι η Αγγλική. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος.