Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα κορυφαία παγκοσμίως στο Επιστημονικό Πεδίο Economics and Econometrics σύμφωνα με την κατάταξη QS

Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)
6 Μαρτίου, 2024
«Η Κίνα στην Παγκόσμια Οικονομία» – Ετήσια Δημόσια Διάλεξη Σερ. Πισσαρίδη
16 Απριλίου, 2024
Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)
6 Μαρτίου, 2024
«Η Κίνα στην Παγκόσμια Οικονομία» – Ετήσια Δημόσια Διάλεξη Σερ. Πισσαρίδη
16 Απριλίου, 2024

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα κορυφαία παγκοσμίως σε 5 Επιστημονικά Πεδία, μεταξύ των οποίων και το πεδίο Economics & Econometrics.

O Οργανισμός QS World Ranking / Top Universities (http://www.topuniversities.com/), ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, πάροχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, δημοσίευσε τον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή (QS World University Rankings by Subject) για το 2024.

Στη κατάταξη για το έτος 2024 κατατάχθηκαν 1.559 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, σε 5 επιστημονικές περιοχές και 55 θεματικά πεδία. Ο πίνακας κατάταξης που δημοσιεύτηκε βασίζεται σε μια σειρά από επιμέρους κριτήρια (academic and employer reputation,  citations per paper, h-index και international research network), το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα για κάθε θεματική περιοχή και κάθε θεματικό πεδίο. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται  σε πέραν των 150.000 απαντήσεων ακαδημαϊκών και 99.000 εργοδοτών, καθώς και στην ανάλυση 16,4 εκατομμυρίων επιστημονικών δημοσιεύσεων και πέραν των 117,8 εκατομμυρίων βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, απ’ όπου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας.

Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε πετύχει άνοδο 105 θέσεων στην κατάταξη QS World University Rankings 2024, καταλαμβάνοντας την 368η θέση, γεγονός που το κατατάσσει στα κορυφαία 25% των Πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Σε συνέχεια της πρόσφατης αυτής επιτυχίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία παγκοσμίως σε πέντε θεματικά πεδία. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα  θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Κύπρου στην κατάταξη QS Subject Rankings 2024:

Επιστημονική Περιοχή Επιστημονικό Πεδίο Θέση Παγκοσμίως
Engineering and Technology Petroleum Engineering 151-160
Computer Science & Information Systems 651-700
Social Sciences and Management Economics and Econometrics 501-550
Business and Management Studies 601-620
Life Sciences and Medicine Medicine 651-700

Στον σύνδεσμο Subject Rankings 2024 | Top Universities παρουσιάζεται αναλυτικά η κατάταξη με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου όπως διαμορφώθηκαν στην κατάταξη QS World University Rankings by Subject 2024.